Порядок реєстрації шлюбу. Заява про реєстрацію шлюбу

Версія для друку

 

Порядок реєстрації шлюбу.Заява про реєстрацію шлюбу

 

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. Шлюбний вік для жінки встановлюється у сімнадцять, а для чоловіка у вісімнадцять років. За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобов’язані пред’явити на посвідчення їх особи паспорт або паспортний документ. Якщо обидві особи, які бажають укласти шлюб, або один з них не досягли 16 років і їм надано право на шлюб, то реєстрація може бути проведена на підставі свідоцтва про народження. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть   подати їх представники. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. У виняткових випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви осіб, які бажають укласти шлюб, та документів, які підтверджують наявність поважної причини для його скорочення.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

Якщо громадяни, які бажають укласти шлюб, не можуть з’явитися з поважних причин до відділу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день.

Шлюб реєструється у приміщенні державного органу реєстрації актів цивільного стану. За заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці.

За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до державного органу реєстрації актів цивільного стану.

Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою.

Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої).

 Наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я. Приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним. (ст.ст. 28 – 37 Сімейного кодексу України,  ІУ розділ „Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні”, затверджених наказом Мін’юсту № 140/5 від 18.11.2003р.)

 

 

ЗАЯВА

про реєстрацію шлюбу

ВІН ВОНА

1. Прізвище____________________________________________________

2. Ім'я____________________________________________________

3. По батькові____________________________________________________

4. Дата народження____________________________________________________  

Вік____________________________________________________

5. Місце народження

   (місто, село, район,

   область, держава) _____________________________________________________

6. Громадянство_____________________________________________________

7. Відношення до

   військової служби: ____________________________________________________

   а) де перебуває

   на обліку; _____________________________________________________

   б) назва міста та

   номер поштової

   скриньки військової

   частини, де служить ____________________________________________________

 

 

8. Сімейний стан

  (у шлюбі не перебуває,

   удівець (удова), шлюб 

   розірвано). ___________________________________

   Назвадокумента, що   

   підтверджує припинення    попереднього шлюбу,   

   номер та дата складання   актового запису про   

   розірвання шлюбу смерть), назвавідділу

   реєстрації актів  цивільногостану, який

   провадив відповідну   реєстрацію

9. Місце постійного

   проживання

   (адреса повна) __________________________________ 

10. Назва документа, що  

    посвідчує особу:

    паспорт або паспортний

    документ (його серія,

    номер, яким органом  

    і коли виданий) ___________________________________

 

Перешкод до укладання шлюбу в нас немає.

 Виявляючи взаємну згоду на вступ до шлюбу, просимо зареєструвати його в установленому законодавством порядку. Після реєстрації шлюбу бажаємо мати прізвище: _________________________ ____________________________ (чоловік) (жінка)

З умовами і порядком укладення шлюбу ознайомлені, взаємообізнані про стан здоров'я та сімейний стан. Права й обов'язки майбутніх подружжя і батьків нам роз'яснили. Про відповідальність за надання недостовірних відомостей відділу реєстрації актів цивільного стану попереджені.

 

Підписи наречених: Він _____________________

 дошлюбне прізвище

 

 

Вона ____________________

дошлюбне прізвище

 

„ ____” __________   20__р.

угору ↑