Порядок внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру

Версія для друку

В Україні з 1999 року ведеться Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до Закону України “Про видавничу справу” від 05.06.1997р. № 318/97-ВР. Закон України “Про видавничу справу” визначає, що суб’єкти видавничої справи підлягають внесенню до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Порядок внесення суб’єктів видавничої справи до Реєстру визначено Положенням про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, затвердженим вищеназваною постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1998р. № 1540, якою встановлено і реєстраційний збір за внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Зазначене Положення поширюється на суб’єкти видавничої справи незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, за винятком видавців та розповсюджувачів друкованих засобів масової інформації.

Внесення суб’єктів видавничої справи до Реєстру здійснюється на підставі заяви, до якої додаються:

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення, якими передбачено провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, установчий договір);

- передбачувані дані про річний обсяг випуску або виготовлення чи розповсюдження видавничої продукції.

Внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру і видачу відповідних свідоцтв здійснюють Держкотелерадіо України, Комітет з інформації АР Крим, управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської державних адміністрацій відповідно до розподілу функцій між ними. А саме: Держкомтелерадіо України вносить до Державного реєстру:

- видавців – видавництва, видавничі організації; фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої продукції яких становить понад 5 назв на рік;

- виготівників видавничої продукції – підприємства, установи і організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які випускають видавничу продукцію на суму понад 500 тис. гривень на рік (за цінами, що склалися на час внесення до Державного реєстру);

- розповсюджувачів видавничої продукції – оптово-роздрібні книготоргівельні підприємства та інші підприємства і організації, які мають мережу книгорозповсюдження (магазини, кіоски, палатки, автомагазини, лотки тощо), бібліотечні колектори;

- суб’єктів видавничої справи, що провадять 2-3 види діяльності у видавничій справі.

Регіональні підрозділи Держкомтелерадіо України (управління у справах преси та інформації облдержадміністрації) вносять до Державного реєстру:

- видавців – фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої продукції яких становить до 5 назв на рік;

- виготівників видавничої продукції – підприємства, установи і організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які випускають видавничу продукцію на суму до 500 тис. гривень на рік (за цінами, що склалися на час внесення до Державного реєстру);

- розповсюджувачів видавничої продукції – підприємства і організації які не мають мережі книгорозповсюдження; фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

Заява про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру розглядається у місячний термін.

Після прийняття рішення про внесення до Державного реєстру та сплати суб’єктом видавничої справи реєстраційного збору йому видається свідоцтво.

У разі зміни назви суб’єкта видавничої справи, основних статутних положень, засновника (співзасновників), зміни(розширення) виду діяльності у видавничій справі до Державного реєстру вносяться зміни і суб’єкту видавничої справи видається нове свідоцтво. Раніше видане свідоцтво підлягає поверненню до органу, що вніс суб’єкт видавничої справи до Державного реєстру. За видачу нового свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків встановленої суми реєстраційного збору.

Суб’єкт видавничої справи вважається таким, що припинив свою діяльність з дня виключення його з Державного реєстру. З цього ж дня свідоцтво вважається недійсним і підлягає поверненню органу, який його видав.

Закон України “Про видавничу справу” встановлює, що без внесення до Державного реєстру діяльність у видавничій справі здійснюється:

- органами законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску у світ офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової та арбітражної практики;

- підприємствами, організаціями, навчальними закладами, науковими установами, творчими спілками, іншими юридичними особами – для випуску у світ і безоплатного розповсюдження інформаційних, бібліографічних, реферативних, рекламних видань, видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань, службових та методичних матеріалів, документації для потреб статутної діяльності їх видавця, а також матеріалів на правах рукопису, що розмножені за допомогою технічних засобів.

Суб’єкти видавничої справи (які не підпадають під обмеження, визначені ст.12 Закону України “Про видавничу справу”) для провадження діяльності у видавничій справі мають отримати свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції., що видається відповідно до вказаного Закону та постанови Кабінету Міністрів України “Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції” від 28.09.1998р. № 1540.

Відповідно до ст. 21 Закону України “Про видавничу справу” виготівник приймає замовлення на виготовлення видавничої продукції за умови наявності у замовника (видавця) свідоцтва про внесення його до Державного реєстру як суб’єкта видавничої справи. Без такого документа приймаються до виготовлення лише видання, зазначені у частині третій статті 12 цього Закону. Дані свідоцтва суб’єкта видавничої справи (серія, номер і дата видачі) відповідно до вимог ст. 23 Закону України “Про видавничу справу” розміщуються у випускних даних видання, що входять до складу вихідних відомостей , які містить кожне видання.

За довідками та консультаціями з питань внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру можна звертатися до:

 

Держкомтелерадіо України, сектор Державного реєстру суб’єктів видавничої справи (вул. Прорізна, м. Київ, 2, 01001, кімн. 708; тел. 279-51-56, comin.kmu.gov.ua)

 

Головного управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації (вул. Жовтнева, 45, м. Полтава, 36014, к.119, тел.7-51-92, www.polinfo.poltava.ua).

угору ↑