Пояснення щодо зміни тарифів ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення

Версія для друку
Багаторічне стримування тарифів на комунальні послуги призвело до значного погіршення як фінансово-економічного так і технічного стану ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»,тому, що тарифи не покривали фактичної вартості послуг теплопостачання.
Востаннє економічно обгрунтовані тарифи були встановлені підприємству в червні 2008р. За час, що минув, тарифи коригувались тільки в частині енергетичної складової і лише двічі (з травня 2009р. та з січня 2011р.), не зважаючи на багаторазове стрімке підвищення цін на газ та електроенергію, зростання мінімальної заробітної плати, ріст цін на матеріали. Це призвело до того, що рівень відшкодування тарифами ціни природного газу становив 79,5 %, електроенергії - 51,6 %.Фонд оплати праці в тарифах був закладений на рівні середньої мінімальної заробітної плати за 2008 рік - 532,50 грн., при тому, що на час встановлення нових тарифів, діяла мінімальна заробітна плата в розмірі 1218 грн. Витрати за елементами «Матеріали» та «Інші витрати» для розрахунку діючих тарифів формувались за цінами та ставками платежів до бюджету, що діяли в І кварталі 2008р. Зазначені елементи витрат в тарифах не коригувались більше 6-ти років.
Попри те, що підприємством вживаються всі заходи щодо оптимізації витрат: розроблені та виконуються програма енергозбереження, комплексні заходи організаційного впливу, можливості підприємства щодо зниження експлуатаційних витрат є обмеженими в порівнянні із значним зростанням вартості складових послуг теплопостачання.
Діючі з 1 серпня 2014 року тарифи на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення встановлені постановамиНаціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Українивід 27.06.2014р. № 792 та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.10.2014р. № 146.
Складові витрат на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для розрахунку тарифу включають в себе:
 
Паливо (природний газ)
Складова «паливо»  має найбільшу питому вагу в структурі тарифу - 47,52 %.
Вартість природного газу закладена на рівні діючої ціни, встановленої постановою НКРЕ від 13.07.2013 р. № 813 – 1091 грн. за 1 тис. м3(без ПДВ).
 
Електроенергія
Питома вага складової тарифу «електроенергія» становить 8,57%.
Ціна на електричну енергію для розрахунку тарифу прийнята на рівні 1,0324 грн.за 1 кВт/год. (без ПДВ).
Завдяки проведенню масштабних заходів з енергозбереження, модернізації насосного парку вдалося зменшити споживання електроенергії і закласти в тариф на 7,1 млн. кВт/год. менше, ніж у попередньому тарифі.
Однак, ціна електричної енергії підвищується майже щомісяця і на сьогодністановить вже 1,3211 грн.за 1 кВт/год., тобто  на 28 % перевищує закладену в тарифі.
 
Матеріальні витрати
В прийнятому тарифі питома вага матеріальних витрат становить 3,13%.
До складу матеріальних витрат включені витрати на водопостачання та водовідведення, вартість матеріалів для підтримки об’єктів теплопостачання в робочому стані,  паливно-мастильні матеріали, запасні частини, хімічні реагенти та реактиви, засоби індивідуального захисту, канцелярські витрати, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для виконання підприємствомробіт по відновленню об’єктів благоустрою внаслідок їх пошкодження при проведенні ремонтних робіт теплових мереж.
 
Амортизація та поліпшення основних засобів
Питома вага даних витрат складає 7,23%.
Особливу занепокоєність викликає стан основних засобів підприємства, зношеність яких становить 70 відсотків. Вкрай низький рівень амортизаційних відрахувань та витрат на ремонт і поліпшення основних засобів в попередніх тарифах, який не переглядався з 2008 року, відсутність інвестиційної складової, яка б забезпечувала капітальні інвестиції на придбання нових та модернізацію існуючих основних засобів,не надавали можливості забезпечувати комплекс робіт по підтримці теплового господарства та розвиткувиробничої бази підприємства.
В нових тарифах розрахунок амортизаційних відрахувань основних виробничих засобів, як передбачено діючим порядком формування тарифів, виконаний відповідно до Податкового кодексу України.
Новим тарифом передбачено, що витрати на амортизацію в повному обсязі використовуються підприємством на виконання інвестиційної програми, направленої на реконструкцію та модернізацію котелень та теплових мереж,погодженоїПолтавською облдержадміністрацією та затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 22.11.2013р. № 235.
До витрат на поліпшення об’єктів основних засобів, закладених в тарифі,як того вимагає діючий порядок розрахунку тарифів, віднесені витрати в розмірі, який не перевищує 10 % балансової вартості основних засобів.
 
Оплата праці та відрахування до бюджету єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від фонду оплати праці
Питома вага витрат на оплату праці складає 17,69 %,єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування–6,55%.
Нормативна чисельність працівників підприємства обрахована на основі «Типових норм працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України  від 14.05.2001 року №118, складає 1724 чол.  
У попередньому тарифі витрати на оплату праці були розраховані виходячи із  середньозваженого розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати у 2008 – 532,50 грн. та середньорічної штатної кількості  - 1352 одиниці. 
У встановленому тарифі витрати на оплату праці розраховані виходячи з  мінімальної заробітної плати – 1218  грн.  при середньорічній штатній кількості 1079 одиниць.
Суттєве зниження чисельності відбулось завдяки проведеному значному обсягу робіт з автоматизації  котелень, закриттю малоефективних котелень та переключенню навантажень на більш потужні котельні.
Відрахування до бюджету єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлені підприємству на рівні 37,06% від фонду оплати праці.
 
Інші витрати
Питома вага інших витрат у встановлених тарифах складає 2,77 %.
До них включені витрати на сплату податків та зборів, а саме податку на землю,збору за забруднення навколишнього природного середовища,збору за спеціальне використання водних ресурсів,послуги банківських установ зі збору платежів від населення, витрати на відрядження,охорону праці, ремонт транспорту,обов’язкове страхування, підвищення кваліфікаційного рівня працівників, витрати на оплату послуг підприємств зв’язку, засобів масової інформації та інших сторонніх організацій.
 
Витрати на періодичну повірку квартирних засобів обліку води – 0,83%.
Дані витрати включені до розрахунку тарифів відповідно до змін до  Порядку формування тарифів, внесених постановою Кабінету  Міністрів України від 01.10.2014р. № 532.
 
Вартість холодної води для послуги з ГВП – 5,71 %.
Згідно з  пунктом 77 Порядку формування тарифівна теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 до нових тарифів включені витрати на придбання води для цілей гарячого водопостачання.
 
У встановленому тарифі на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для населення рівень рентабельності становить0 %, тобто прибуток не передбачений.
 
угору ↑