Про хід виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки за І квартал 2018 року

Версія для друку

Про хід виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки за І квартал 2018 року

 

Створення сприятливих умов ведення бізнесу, забезпечення вільного доступу до фінансових ресурсів та підтримка підприємницької ініціативи – основні завдання , на які направлені заходи Комплексної програми  розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням дванадцятої сесії обласної  ради  сьомого скликання  від  26.12.2016 № 314.

Рішенням вісімнадцятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 № 578 внесено доповнення до Програми, якими розширено перелік освітніх заходів та програм. Зокрема запропоновано новітні освітні проекти - «Школа малого бізнесу», «Молодий бізнесмен», «Віртуальне підприємство», про переваги екологічно чистої продукції та запровадження екологічних технологій виробництва. З початку поточного року на цю тематику проведено два дводенних семінари. Крім того, реалізовано інші освітні програми. З початку року освітні заходи Комплексної програми профінансовано на суму 20,0 тис. грн.  

Загалом на реалізацію Програми у 2018 році виділено 1,720 млн. грн., в тому числі на фінансову підтримку бізнес-проектів - 1 млн. грн.

Виконання заходів відповідно до розділів Програми:

  1. здійснення регуляторної політики.

         В області створено сприятливі умови ведення бізнесу та розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, про що  свідчить рейтинг, проведений Державною регуляторною службою України стосовно дотримання  місцевими органами виконавчої влади вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». За цим показником область знаходиться на 3 місці серед областей України.

         На офіційному веб-сайті облдержадміністрації функціонує розділ «Регуляторна діяльність», на якому оприлюднюються: плани підготовки проектів регуляторних актів, проекти регуляторних актів з аналізами їх регуляторного впливу, план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на календарний рік, звіти про відстеження результативності регуляторних актів, реєстр регуляторних актів, інформація щодо провадження в області державної регуляторної політики.

          Здійснення регуляторної діяльності районними державними адміністраціями та виконавчими органами міських рад міст обласного значення постійно висвітлюється на офіційних веб - сайтах зазначених регуляторних органів у розділі «Регуляторна діяльність».

         У січні-березні облдержадміністрацією прийнято 5 регуляторних актів щодо встановлення вартості платних медичних послуг, які державними і комунальними закладами охорони здоров’я.

  1. нормативно-правове забезпечення малого та середнього підприємництва.

         На веб - сайті облдержадміністрації розміщено корисну та актуальну інформацію для бізнесу, зокрема щодо співпраці з міжнародними проектами, а також пропозиції для можливих інвесторів щодо майна, яке пропонується до приватизації.  На сторінці Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій у Facebook розміщена інформація щодо проведення інформаційно-навчальних заходів в бізнес центрах вищих навчальних закладів області.

  1.  фінансово-кредитна та матеріально-технічна підтримка підприємництва.

  Програмою запроваджено механізм часткового відшкодування кредитів, залучених суб’єктами підприємницької діяльності на реалізацію бізнес-проектів, за рахунок коштів обласного бюджету при умові створення бізнесом нових робочих місць.

На 2018 рік обласним бюджетом виділено на ці заходи 1,0 млн. грн., що вдвічі більше минулорічної суми.

  1. інформаційна підтримка малого та середнього підприємництва.

 На офіційному веб сайті облдержадміністрації постійно розміщується інформація про заходи, що плануються для підприємців у рубриці «Для бізнесу».

Також Обласне комунальне інформаційне агентство «Новини Полтавщини» висвітлює тематику всіх заходів, що відбуваються в області щодо питань розвитку малого підприємництва.

 В інформаційних програмах радіо і телебачення філії НСТУ «Полтавська регіональна дирекція «Лтава» та телеканалах «Місто»,«ІРТ- Полтава», «Місто +» постійно висвітлюються теми  підприємництва.

  1. сфера надання адміністративних послуг.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в Полтавській області створені та функціонують  25 районних, 6 міських (+1 територіальний підрозділ) Центрів надання адміністративних послуг та триває процес створення сучасних ЦНАП в об’єднаних територіальних громадах.

Станом на 01 квітня п. р. штатна чисельність адміністраторів Центрів області становить 188 осіб (разом з ОТГ).

Розширено перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП.

Протягом січня-березня 2018 року Центрами області надано 101,767  тис. послуг (у січні - березні 2017 року – 95,942тис. послуг).

На початку березня п.р. проведено інформаційну сесію щодо участі у Програмі «U-LEAD з Європою» в частині створення Центрів надання адміністративних послуг (фаза впровадження).

В рамках вказаної програми відкрито ЦНАП в Глобинській об’єднаній територіальній громаді.

  1. підтримка програм зайнятості.

До реалізації заходів Комплексної програми в рамках системи орієнтації безробітних на підприємництво та самозайнятість долучилися служби Полтавського обласного центру зайнятості.

Протягом січня-березня 2018 року шляхом виплати роботодавцям компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 137 безробітних, в тому числі в напрямку сприяння розширення сфери малого підприємництва працевлаштовано 112 осіб.

В рамках системи орієнтації безробітних на підприємництво та самозайнятість, яка дає необхідні знання для започаткування малого бізнесу, проведено 197 семінарів за участю 2,5  тис. безробітних. Тематика навчань - «Як розпочати свій бізнес?», «Ефективне ведення сільського господарства» та семінари з питань організації зеленого туризму.

           З початку року за сприяння служби зайнятості, шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю, започаткували підприємницьку діяльність 4 особи.

           7) Підтримка підприємницьких ініціатив ВПО, ветеранів АТО, молоді та інших категорій безробітних.

Починаючи з 2017 року в Полтавській області реалізується пілотний проект по залученню до роботи внутрішньо переміщених осіб та членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу «Рука допомоги».

За час реалізації пілотного проекту в Полтавській облдержадміністрації проведено 11 засідань комісії для вирішення питань із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. За результатами засідань учасниками пілотного проекту визначено 1053 особи, з яких 253  – внутрішньо переміщені особи.

Станом на 03 квітня 2018 року за направленням служби зайнятості працевлаштовано 223 учасники пілотного проекту, з них 50 – внутрішньо переміщені особи.

Комісією прийнято рішення щодо надання фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності шляхом оплати витрат на закупівлю обладнання та матеріалів, 12 особам з категорії ВПО.

На даний час 9 внутрішньо переміщеним особам проведено закупку обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу на загальну суму 574,0 тис. грн.

         8) розвиток молодіжного підприємництва

З метою охоплення більшого кола підприємців консультативною допомогою Програмою передбачено освітні заходи в  бізнес - інкубаторах при ВНЗ області. Тематика навчань стосується бізнес-планування, фінансової грамотності підприємців-початківців, сучасних технологій успішного менеджменту бізнесу та ін.  На сьогодні розроблено плани проведення навчальних семінарів, про що інформацію розміщено на офіційному веб - сайті облдержадміністрації.

10) сприяння залученню міжнародної технічної допомоги у сферу підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва

На сторінці Департаменту на Facebook розміщується Вісник «Актуальні гранти». З початку року вже видано чотири Вісника, які містять корисну інформацію для підприємців.

Питанню розвитку малого та середнього підприємництва приділяється особлива увага в районах і містах області.  Прийняті програми розвитку малого та середнього підприємництва, які сприяють популяризації ідеї підприємництва та передбачають фінансову підтримку на реалізацію бізнес-проектів, що відповідають пріоритетним напрямкам розвитку області.

З початку року за рахунок коштів регіональних фондів підтримки підприємництва надано фінансову підтримку на суму 300 тис. грн.

Корисна інформація для підприємців розміщується на веб сайтах місцевих державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення.

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

угору ↑