Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2012 рік

Версія для друку

 

 

Робота зі зверненнями громадян в області проводиться відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативно вирішуються порушені в них питання.

Питання роботи зі зверненнями громадян розглянуто на засіданнях колегії облдержадміністрації у лютому та листопаді 2012 року за участю представників органів прокуратури, інших державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації, за результатами розгляду видано розпорядження голови облдержадміністрації від 06.03.2012 № 94 „Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2011 рік” та від 03.12.2012 № 556 „Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2012 року”.

У 2012 році продовжено роботу на виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України, зокрема:

затверджено річний графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях;

щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та дні контролю про стан виконання доручень, даних місцевим органам виконавчої влади за результатами розгляду звернень громадян;

щомісячно проводиться особисте звітування голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації з питань роботи зі зверненнями громадян перед головою облдержадміністрації.

Відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації у 2012 році проведено перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян у двадцяти структурних підрозділах облдержадміністрації та у двадцяти чотирьох райдержадміністраціях, крім Кременчуцької.

Крім того, в рамках проведення „днів апарату облдержадміністрації” було здійснено ознайомлення зі станом роботи зі зверненнями громадян у Гадяцькій, Полтавській, Пирятинській райдержадміністраціях та перевірку стану здійснення делегованих повноважень у частині гарантування громадянам конституційного права на звернення в Лубенському міськвиконкомі, надано відповідну практичну та методичну допомогу.

 Про стан виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” на нарадах у голови облдержадміністрації особисто прозвітували голови двадцяти чотирьох райдержадміністрацій та начальники двадцяти структурних підрозділів облдержадміністрації. За результатами звітувань та з метою поліпшення стану організації роботи зі зверненнями громадян головою облдержадміністрації було дано 61 доручення.

 За 2012 рік проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, де розглянуто 20 звернень, та 12 Днів контролю з питань перевірки виконання доручень структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями щодо розгляду звернень громадян.

Протягом року у відділі роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації проходили одноденне стажування новопризначені працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, на яких, у результаті кадрових змін протягом 2012 року, було покладено обов’язки з ведення роботи зі зверненнями громадян.

Щоквартально протягом 2012 року проводилося оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян у райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації за розробленими показниками відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 „Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади”. Інформація про результати доводиться до відома керівництва облдержадміністрації.

Працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації постійно здійснюється співпраця з працівниками, відповідальними за роботу зі зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, міськвиконкомах, надається консультативна та практично-методична допомога. Проводиться широка роз’яснювальна робота з громадянами, які звернулися до облдержадміністрації, щодо шляхів вирішення їх питань, порядку оскарження раніше прийнятих рішень за їх зверненнями, поновлення порушених прав та свобод, а також щодо окремих аспектів державної політики у сфері соціального захисту населення.

На виконання статті 22 Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 та відповідно до графіків, затверджених головою облдержадміністрації, проводились особисті та виїзні прийоми громадян за місцем їх роботи та проживання.

Протягом 2012 року керівництвом облдержадміністрації проведено 119 особистих прийомів, під час яких надійшло 498 звернень (у 2011 – 368) та 24 виїзних прийоми, під час яких надійшло 128 звернень (у 2011 – 226).

Усього за результатами проведених особистих (575) та виїзних (251) прийомів звернулися 826 жителів області ( у 2011 – 795).

Відповідно, до голови облдержадміністрації звернулися 357 громадян (у 2011 – 350) (на особистому прийомі – 219, виїзному – 138), до заступників голови облдержадміністрації – 469 (у 2011 – 445) (на особистому прийомі – 356, виїзному – 113).

 Порівняно з 2011 роком кількість звернень, поданих під час проведення особистих та виїзних прийомів, загалом зросла на 35%.

В області налагоджено роботу „гарячої” телефонної, під час якої отримано 66 звернень (у 2011 – 144), телефону „довіри” та телефону для громадян із обмеженими фізичними можливостями, на які надійшло 79 дзвінків (у 2011 – 92), постійно діючих прямих телефонних ліній, на які звернулися 354 жителя області (у 2011 – 397).

 За підсумками роботи зі зверненнями громадян в облдержадміністрації, відповідно до вимог вищезазначеного Указу, щоквартально готуються інформаційно-аналітичні довідки. Проводиться моніторинг повторних та колективних звернень громадян та причин, що їх породжують. Інформація доводиться до керівництва облдержадміністрації для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів області.

 Налагоджено співпрацю облдержадміністрації із засобами масової інформації з питань висвітлення роботи зі зверненнями громадян. На офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в обласних газетах „Зоря Полтавщини”, „Село полтавське” щомісячно розміщуються узагальнені відомості про роботу зі зверненнями громадян та графіки роботи постійно діючих прямої та „гарячої” телефонних ліній, надається інформаційна, правова, консультативно-роз’яснювальна допомога з вирішення нагальних питань заявників.

За звітний період до обласної державної адміністрації надійшло 4657 звернень, що на 118 більше порівняно з 2011 роком (4539). Письмових звернень надійшло – 4031 (у 2011 – 3708).

З усіх звернень громадян, що надійшли до облдержадміністрації за 2012 рік, 99% становлять заяви, 0,1% – скарги та 0,9% – пропозиції (зауваження).

 Відповідно до статей 5, 7 Закону України „Про звернення громадян” 260 (у 2011 – 123) звернення, що надійшли поштою, повернуто заявникам із відповідними роз’ясненнями щодо вимог його оформлення; за належністю надіслано 277 (у 2011 – 384), не підлягали розгляду, відповідно до статей 8, 17 вищеназваного Закону – 69 (у 2011 – 66).

Протягом 2012 року до облдержадміністрації, з урахуванням колективних звернень (531 (у 2011 – 515)), звернувся 18571 громадянин, що на 2035 або 12% більше, ніж за 2011рік – 16536.

            У розрахунку на 10 тис. населення найбільше звернень надійшло від жителів таких районів: Чорнухинського – 40,4, Полтавського – 38,2, Миргородського – 36,7, Хорольського – 32,6, Пирятинського – 32,1, Новосанжарського – 31,6, та міст: Полтави – 66, Миргорода – 32, Лубен – 15,9.

            З усіх звернень громадян, що надійшли на розгляд до облдержадміністрації протягом 2012 року (4657), згідно з повноваженнями для розгляду до райдержадміністрацій було направлено 748 заяв та скарг, що становить 16% від їх загальної кількості (у 2011 – 783 або 17%), до міськвиконкомів – 787, що становить 16,9% (у 2011 – 587 або 13%).

Місцевим органам влади необхідно докласти ще чимало зусиль для вирішення багатьох актуальних питань жителів окремих районів області, з якими громадяни звертаються до органів влади вищого рівня.

Заявниками було порушено 5164 питання (у 2011 – 5019), у більшості вони стосувалися: соціального захисту – 1920 або 37,2% від загальної їх кількості (у 2011 – 1659 або 33%), комунального господарства – 845 або 16,3% (у 2011 – 765 або 15%), житлові – 426 або 8,2% (у 2011 – 390 або 8%), аграрної політики і земельних відносин – 350 або 6,7% (у 2011 – 472 або 9%), транспорту та зв’язку – 240 або 4,6% (у 2011 – 288 або 6%), охорони здоров’я – 259 або 5% (у 2011 – 262 або 4%).

Порівняно з 2011 роком спостерігається збільшення кількості питань, порушених громадянами у своїх зверненнях, на 3%.

Водночас стабільною залишається тематика проблем, які найчастіше турбують жителів Полтавщини, – питання соціального захисту, комунального господарства, житлові та аграрні. Вони утримують першість протягом кількох останніх років.

Позитивно вирішені питання, порушені в 1169 зверненнях, що становить 25% від загальної їх кількості (у 2011 – 719 або 16%), у 57,6% від загальної кількості звернень заявникам надано аргументовані роз’яснення (у 2011 – 66%).

Невідкладно розглянуто 173 звернення та вирішено питання, порушені у них (у 2011 – 163). 3451 заявнику надано одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету на суму 1 млн. 835,1 тис. грн.

На жаль, продовжують звертатися з проханням про надання матеріальної допомоги молоді люди, сім’ї, які з тих чи інших причин потрапили у скрутне становище. Всього з питання надання матеріальної допомоги звернулося 1216 заявників або 26% від загальної їх кількості (у 2011 – 960 або 6%).

            Кількість звернень громадян, надісланих до органів влади вищого рівня та редакцій газет і видавництв, у порівнянні з 2011 роком, збільшилася на 0,8% – 1711 (у 2011 – 1696).

Даний показник було отримано за рахунок збільшення кількості заяв і скарг, надісланих до Секретаріату Кабінету Міністрів України, на 34% – 315 (у 2011 – 234), до міністерств України на 21% – 79 (у 2011 – 65).

Проте зменшилася кількість заяв і скарг, які були надіслані до Адміністрації Президента України, на 14% – 887 (у 2011 – 1026), до Верховної Ради України, на 11,3% – 220 (у 2011 – 245), до редакцій газет та видавництв, на 26% – 63 (у 2011 – 85).

Найбільше звернень до органів влади вищого рівня (у розрахунку на 10 тис. населення) надійшло від жителів таких районів: Пирятинського – 18,9, Хорольського – 18,5, Кобеляцького – 13,3, Великобагачанського – 13,1, Диканського – 12,3, Новосанжарського – 12,3, Козельщинського – 12,2; міст: Лубен – 15,9, Миргорода – 15,5, Полтави – 13,4.

 У 2012 році від учасників війни та бойових дій отримано 265 звернень (у 2011 – 301), членів багатодітних сімей, одиноких матерів – 141 (у 2011 – 158), інвалідів, ветеранів праці, інших пенсіонерів – 4244 (у 2011 – 2689). 38% із них перебувало на контролі до остаточного вирішення.

Розглянуто 82 звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни (у 2011 – 82), 24 – жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” (у 2011 – 27). Розглянуто 3 звернення від Героїв Соціалістичної Праці. Відповідно до чинного законодавства дані звернення розглянуто першочергово особисто головою облдержадміністрації.

            Протягом 2012 року під час розгляду 4 звернень відповідальними виконавцями було допущено порушення термінів реагування, визначених ст. 20 Закону України „Про звернення громадян”. Цей показник на 33% більший, ніж у 2011 році (3).

Повторних звернень зменшилося на 11% – 15 (у 2011 – 19). Найбільше повторних звернень надійшло від жителів Полтавського, Лохвицького районів – по 2, та міста Полтави – 6.

Натомість збільшилася кількість колективних звернень на 16 або 3% – 531 (у 2011 – 515). Найбільше колективних звернень надійшло з таких районів: Полтавського – 35, Новосанжарського, Миргородського – по 17,Семенівського, Кобеляцького, Диканського – по 14, Глобинського, Лохвицького, Хорольського – по 13; міст: Полтави – 208, Кременчука – 50.

 За 2012 рік в області органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування розглянуто 90897 звернень громадян, що на 10060 менше, ніж за 2011 рік (100957). Письмових звернень – 53374 (у 2011 – 56584), на особистому прийомі – 37523 (у 2011 – 44373). Повторних звернень отримано – 1020 (у 2011 – 998), колективних – 4704 (у 2011 – 4950).

 Від учасників війни та бойових дій отримано 3800 звернень (у 2011 – 5171), від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь – 2795 (у 2011 – 2726), від інвалідів, ветеранів праці, інших пенсіонерів – 19709 (у 2011 – 24988).

 Усього у зверненнях громадян області до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 2012 році порушено 94596 питань (у 2011 – 104648). Найбільшу частку з них становлять питання аграрної політики та земельних відносин – 22268 (у 2011 – 25762), соціального захисту – 18178 (у 2011 – 20342), комунального господарства – 10949 (у 2011 – 11439), житлової політики – 9379 (у 2011 – 10922).

            Моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях показав, що на належному рівні проводиться робота на виконання вимог вищезазначеного Указу в Департаментах: праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, охорони здоров’я, промисловості та розвитку інфраструктури, службі у справах дітей облдержадміністрації, Державному архіві Полтавської області, Пирятинській, Кобеляцькій, Новосанжарській, Глобинській, Гребінківській райдержадміністраціях.

 Разом з тим, аналіз стану роботи зі зверненнями громадян в області за 2012 рік показав, що інколи райдержадміністрації, департаменти, управління, виконкоми рад різних рівнів ще порушують вимоги чинного законодавства з питань звернень громадян.

Потребує поліпшення робота зі зверненнями громадян у Кременчуцькій, Хорольській, Лохвицькій, Миргородській райдержадміністраціях, Полтавському міськвиконкомі.

Проведені перевірки роботи зі зверненнями показали, що подекуди виконкоми, райдержадміністрації, управління ще порушують вимоги Закону України „Про звернення громадян” та не спрямовують зусилля на належне виконання вимог вищезазначеного Указу.

 У відповідях заявникам не завжди зазначається, які заходи вживалися для потенційного вирішення питань на місцевому рівні, подальший порядок оскарження прийнятих рішень за зверненнями громадян.

 Частина заявників, не отримавши належної допомоги та роз’яснень на місцевому рівні, звертаються до органів влади вищого рівня.

            Ще не всі місцеві органи виконавчої влади повною мірою використовують надані їм повноваження та наявний потенціал для дієвого вирішення питань, що належать до їх компетенції і з якими громадяни звертаються до органів влади вищого рівня. Потребує поліпшення рівень надання громадянам правової допомоги, консультацій та роз’яснень з актуальних питань на рівні галузевих управлінь облдержадміністрації.

 Робота з виконання вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” знаходиться на постійному контролі в обласній державній адміністрації.

 

Слайди

 

Начальник відділу роботи із

зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації                                                  В.В.Балагура

 

угору ↑