Про результати державного фінансового аудиту виконання зведеного бюджету Чорнухинського району Полтавської області за 2009-2012 роки

Версія для друку

Президент України Віктор Янукович поставив конкретні завдання і вимоги перед Державною фінансовою інспекцією: забезпечити не лише контроль за збереженням бюджетних коштів, а і їх ефективним використанням.
Так, в результаті проведеного державного аудиту виконання зведеного бюджету Чорнухинського району за 2009-2012 роки, аудитори Держфінінспекції в Полтавській області дійшли висновку: виконання бюджету  району було недостатньо ефективним. Аудиторське дослідження засвідчило, що для надання соціальних гарантій населенню та  при вирішенні ряду проблемних питань щодо забезпечення повноцінного функціонування району використано не всі можливі резерви залучення додаткових надходжень до бюджету району.
Зокрема, внаслідок не укладання договорів про пайову участь Чорнухинським селищним бюджетом, за розрахунковими підрахунками, втрачено понад 70 тис. грн, які можливо було б в подальшому інвестувати у розвиток інфраструктури району.
Прийняття органами місцевого самоврядування неякісних управлінських рішень також не сприяло ефективному використанню бюджетних коштів.
Так, внаслідок спрямування коштів резервного фонду районного бюджету на видатки, що мають постійний характер, без підтверджуючих документів відповідних служб про те, що події мають надзвичайну ситуацію, сприяло  неефективному використанню понад 16 тис. грн з районного бюджету.
Крім того, придбана Територіальним центром соціального обслуговування Чорнухинського району сільськогосподарська техніка (трактор, причіп тракторний, картоплекопач) фактично використовувалася лише сезонно: навесні та восени. Отже, більшу частину року техніка простоювала. Таким чином, прийняте органами місцевого самоврядування рішення про виділення на придбання основних засобів понад 160 тис. грн, економічно недоцільне та необґрунтоване.
Невикористання всіх реальних можливостей по операціях із земельними ресурсами, а також наявний підхід до встановлення орендної плати, не завжди сприяє збільшенню ресурсної бази сільських бюджетів, а відповідно і бюджету району в цілому. Фактично, в п’яти досліджених сільських радах, орендна плата за господарські двори визначалась у вартісному виразі незалежно від нормативно-грошової оцінки землі ріллі по області. Аудитори підрахували: розрахунково втрачено фінансових ресурсів в сумі майже 60 тис. гривень.
В деяких сільських радах розмір орендної плати у 2012 році значно менший ніж середній по району. Більше того,  під час вивчення „земельного” питання, встановлено факт застосування орендної ставки в розмірі 10 грн за 1 га в рік, що значно нижче мінімальної, встановленої чинним законодавством. Розраховано, що у разі збільшення орендної плати за ріллю лише по п’ятьом сільським радам до середнього по району розміру, щорічний резерв надходжень до зведеного бюджету Чорнухинського району може скласти щонайменше понад 400 тис. гривень.
Крім того, внаслідок відсутності контролю з боку органів влади та місцевого самоврядування за використанням земель державної власності, по Вороньківській сільській раді втрачено понад 40 тис. грн фінансових ресурсів.
Розраховано, що через не застосування орендарями десятьох сільських рад, протягом досліджуваного періоду, коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки землі втрачено понад 100 тис. гривень.
Неефективне управління з боку органів місцевого самоврядування за операціями з комунальним майном не дає можливості отримати додаткові кошти для задоволення потреб територіальної громади району. Досліджено, що не в усіх випадках при передачі майна в оренду дотримувались вимог чинного законодавства, в результаті чого також втрачені фінансові ресурси.
На виконання заходів районних програм виділялись відповідні кошти, однак, поставленої мети по досліджених програмах не досягнуто, що призвело до неефективного використання понад 130 тис. гривень.
Аудиторське дослідження показало, що частина районних програм є узагальненими: програми не мають паспортів, до них не розроблено відповідних заходів, результативні показники відсутні. Зазначені недоліки перешкоджають цілеспрямованому і ефективному використанню бюджетних коштів, призводять до їх розпорошення, не орієнтують виконавців на кінцевий результат роботи.
Досліджені порушення свідчать про недостатній внутрішній контроль за станом фінансово-бюджетної дисципліни не тільки з боку установ та організацій Чорнухинського району, а і з боку керівництва району. Учасниками бюджетного процесу не завжди дотримуються вимоги бюджетного законодавства, що призводить до низки порушень.
За результатами проведеного аудиту фахівці Держфінінспекції в Полтавській області розробили ряд ефективних пропозицій впровадження яких сприятиме покращенню соціально-економічного клімату в районі.

Прес-служба Держфінінспекції
в Полтавській області
 

угору ↑