Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України, та Порядку її справляння

Версія для друку

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

N 549/333/147 від 16.07.2001  Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2001 р.

за N 612/5803

 

 

Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються

підрозділами   Державної   автомобільної  інспекції  МВС

України, та Порядку її справляння

 

{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано

на підставі Висновку Міністерства юстиції N 6/38

( v6_38323-05 ) від 04.04.2005 }

 

 

     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України від 23 травня 2001 р.  N 556 ( 556-2001-п )  "Про  затвердження  переліку платних послуг,  що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ" Н А К А З У Є М О:

 

     1. Затвердити  розміри  плати  за   послуги,   що   надаються підрозділами  Державної  автомобільної  інспекції МВС України,  та Порядок її справляння ( z0613-01 ) (додаються).

     2. Начальникам  ГУМВС,  УМВС  України  в  АР Крим,  областях, містах Києві та Севастополі привести свої рішення з питань надання платних  послуг підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України у відповідність з цим наказом.

     3. Вважати   таким   що   втратив   чинність  спільний  наказ Міністерства фінансів  України  і  Міністерства  внутрішніх  справ України від  22  лютого  1995  р.  N  29/122  (  z0077-95  )  "Про затвердження Положення про порядок внесення та використання  плати за   проведення   державного   технічного   огляду,  реєстрацію  і перереєстрацію автомототранспортних засобів, приймання екзаменів з навичок  керування  ними  та  екзаменів з правил дорожнього руху", зареєстрований у Мін'юсті України 22.03.95 за N 77/613.

     4. Контроль  за  виконанням наказу покласти на Управління ДАІ МВС України (Міленін О.Л.).

 

 Міністр внутрішніх справ України

 генерал-полковник міліції                                             Ю.О.Смирнов

 

 Міністр фінансів України                                               І.О.Мітюков

 

 Міністр економіки України                                                           О. Шлапак

 

 Погоджено:

 В.о. Голови Антимонопольного

 комітету України                                                                              О.І.Мельниченко

 12 липня 2001 р.

 

 Погоджено:

 Голова Державного Комітету України

 з  питань регуляторної політики та

 підприємництва                                                                               О.В.Кужель

 5 липня 2001 р.

 

 

                                           Затверджено

                                   Наказ Міністерства внутрішніх

                                   справ України, Міністерства

                                   фінансів України,  Міністерства

                                   економіки України

                                   16 липня 2001 р. N 549/333/147

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      20 липня 2001 р.

                                      за N 612/5803

 

Розміри

плати за послуги, що надаються підрозділами Державної

автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

 

---------------------------------------------------------------------------

| N |        Найменування послуги          |  Одиниця    |Вартість        |

|з/п|                                                |  виміру        | (грн.)         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 1 |Державний технічний огляд автомобілів,|Один         |                |

|   |автобусів, мототранспорту та причепів,|транспортний |                |

|   |огляд  транспортних  засобів  під  час|засіб        |                |

|   |реєстрації,  перереєстрації,  зняття з|             |                |

|   |обліку,     видачі     дозволу      на|             |                |

|   |переобладнання  або  заміни  номерного|             |                |

|   |агрегата,   оформлення   допуску    до|             |                |

|   |перевезення небезпечних вантажів:     |             |                |

|   |автомобілів, автобусів                |             |   7,50         |

|   |мототранспорту та причепів            |             |   4,50         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 2 |Реєстрація (перереєстрація)           |Одного       |                |

|   |транспортних засобів                  |транспортного|   7,20         |

|   |                                      |засобу       |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 3.|Приймання іспитів з Правил  дорожнього|В одного     |                |

|   |руху ( 1094-93-п ) та навичок         |кандидата за |                |

|   |керування транспортними засобами      |кожний іспит |   9,74         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 4 |Оформлення реєстраційних документів  і|За один      |                |

|   |документів    на    право    керування|документ     |                |

|   |транспортними засобами                |             |  11,40         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 5 |Приймання іспитів у  водіїв  на  право|В одного     |                |

|   |керування   транспортними  засобами  з|кандидата за |                |

|   |небезпечними вантажами                |кожний іспит |  14,60         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 6 |Оформлення свідоцтв   про   підготовку|Одного       |                |

|   |водіїв    транспортних   засобів,   що|свідоцтва    |                |

|   |перевозять небезпечні вантажі         |             |   8,20         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 7 |Перевірка технічного             стану|Одного       |                |

|   |транспортних  засобів із застосуванням|транспортного|                |

|   |діагностичного      обладнання       і|засобу       |  34,00         |

|   |контрольно-вимірювальних  приладів  на|             |                |

|   |відповідність     вимогам      безпеки|             |                |

|   |дорожнього руху                       |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 8 |Перевірка двигунів        транспортних|Одного       |                |

|   |засобів  на  вміст шкідливих речовин у|транспортного|                |

|   |відпрацьованих   газах    з    видачею|засобу       |  11,00         |

|   |екологічної картки                    |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

| 9 |Супроводження патрульним   транспортом|Одного       |                |

|   |Державтоінспекції         автомобілів,|транспортного|                |

|   |автобусів,  інших транспортних засобів|засобу       |                |

|   |та  вантажів (за замовленням юридичних|одним        |                |

|   |та фізичних осіб)                     |автомобілем  |   3,00         |

|   |                                      |супроводу за |                |

|   |                                      |кожний 1 км  |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|10 |Оформлення свідоцтв     про     допуск|Одного       |                |

|   |транспортних  засобів  до  перевезення|транспортного|                |

|   |небезпечних вантажів                  |засобу       |  29,20         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|11 |Надання консультаційної  допомоги  для|Одному       |                |

|   |складання  іспитів  екстерном на право|кандидату за |                |

|   |керування    транспортними    засобами|одну         |                |

|   |категорії  "А" і "В" ( без попередньої|консультацію |  29,20         |

|   |підготовки на курсах водіїв)          |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|12 |Обстеження новостворюваних  навчальних|Однієї       |                |

|   |закладів   з   підготовки   водіїв  на|організації  |                |

|   |відповідність установленим вимогам  та|за одне      |                |

|   |оформлення    документів    на   право|обстеження   | 300,0          |

|   |проведення такого навчання            |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|13 |Надання навчальним     закладам      з|Одній        |                |

|   |підготовки    водіїв   консультаційної|організації  |                |

|   |допомоги в  розробленні  документації,|за одну      |                |

|   |створенні відповідної навчальної бази,|консультацію | 151,95         |

|   |удосконаленні підготовки водіїв       |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|14 |Підготовка та видача технічних умов на|Для однієї   |  60,00         |

|   |обладнання     технічними     засобами|ділянки      |                |

|   |регулювання  дорожнього  руху  окремих|             |                |

|   |ділянок автомобільних доріг,  вулиць і|             |                |

|   |залізничних    переїздів    під    час|             |                |

|   |виконання    ремонтно-будівельних   та|             |                |

|   |інших робіт, крім аварійних           |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|15 |Надання допомоги     в     розробленні|Одного       |  47,00         |

|   |проектів і схем організації дорожнього|проекту      |                |

|   |руху на автомобільних дорогах, вулицях|або схеми    |                |

|   |і залізничних переїздах               |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|16 |Перевірка проектної  документації   на|Одного       |  84,30         |

|   |відповідність наданим технічним умовам|комплекту    |                |

|   |та чинним нормативно-правовим актам  з|документації |                |

|   |безпеки дорожнього руху               |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|17 |Розроблення технічних умов на:        |             |                |

|   |- будівництво        автокооперативів,|За розробленн|   61,60        |

|   |автостоянок,    пунктів     технічного|технічних умо|                |

|   |обслуговування  транспортних  засобів,|на один об'єк|                |

|   |споруд          торговельно-побутового|             |                |

|   |призначення    та    інших    об'єктів|             |                |

|   |дорожньої інфраструктури, встановлення|             |                |

|   |рекламних носіїв тощо;                |             |                |

|   |- реконструкцію та капітальний  ремонт|             |  43,80         |

|   |автокооперативів, автостоянок та інших|             |                |

|   |об'єктів дорожньої інфраструктури;    |             |                |

|   |- будівництво     та     реконструкцію|             |  76,20         |

|   |автозаправних   станцій,   залізничних|             |                |

|   |переїздів,    комплексів    дорожнього|             |                |

|   |сервісу                               |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|18 |Розроблення комп'ютерних  макетів   та|За розробку  |  45,40         |

|   |організація               виготовлення|одного макета|                |

|   |інформаційно-вказівних   та   дорожніх|             |                |

|   |знаків   індивідуального  проектування|             |                |

|   |відповідно  до  вимог  стандартів   та|             |                |

|   |технічних умов                        |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|19 |Складання тимчасових схем  організації|За одну      |  48,60         |

|   |дорожнього руху та обладнання засобами|схему        |                |

|   |організації  дорожнього   руху   місць|             |                |

|   |проведення спортивних та інших масових|             |                |

|   |заходів, які можуть створити перешкоди|             |                |

|   |дорожньому руху                       |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|20 |Підготовка умов     та      визначення|За розробку  | 165,20         |

|   |маршрутів  руху  транспортних  засобів|одного       |                |

|   |для    підприємств    та    власників,|маршруту     |                |

|   |діяльність     яких     пов'язана    з|             |                |

|   |перевезенням пасажирів                |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|21 |Обстеження підприємств,   установ   та|За обстеження| 136,10         |

|   |організацій        для       відкриття|однієї       |                |

|   |автогосподарств      і      оформлення|установи     |                |

|   |необхідних документів                 |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|22 |Проведення експертної оцінки технічних|За експертну |  48,60         |

|   |умов   для   перевезення   небезпечних|оцінку одних |                |

|   |вантажів  на  відповідність  правилам,|технічних    |                |

|   |нормам   і   стандартам   забезпечення|умов         |                |

|   |безпеки дорожнього руху               |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|23 |Оформлення та   видача   дозволів    і|             |                |

|   |погодження:                           |             |                |

|   |- на встановлення  і  використання  на|За  один     |   9,95         |

|   |транспортних    засобах    спеціальних|дозвіл       |                |

|   |звукових  і/або  світлових  сигнальних|(погодження) |                |

|   |пристроїв    синього    або    жовтого|             |                |

|   |кольору;                              |             |                |

|   |- на   перевезення   великогабаритних,|             |  35,70         |

|   |великовагових,     небезпечних      та|             |                |

|   |спеціальних вантажів                  |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|24 |Надання практичної допомоги  з  питань|Одній        | 243,00         |

|   |приведення  матеріально-технічної бази|організації  |                |

|   |та  документації  у  відповідність   з|             |                |

|   |установленими вимогами для провадження|             |                |

|   |підприємницької діяльності, пов'язаної|             |                |

|   |з реалізацією транспортних засобів    |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|25 |Перевірка на             відповідність|За один      |  17,80         |

|   |встановленим    правилам,   нормам   і|комплект     |                |

|   |стандартам з безпеки  дорожнього  руху|документів   |                |

|   |документів  на  розміщення  реклами на|або одне     |                |

|   |транспортних  засобах   та   рекламних|погодження   |                |

|   |носіїв   з   оформленням   відповідних|             |                |

|   |погоджень                             |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|26 |Оформлення технічних      умов      на|На один      |  77,75         |

|   |переобладнання транспортного засобу   |транспортний |                |

|   |                                      |засіб        |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|27 |Проведення перевірки      автомобілів,|Одного       |  43,76         |

|   |причепів  (виготовлених самостійно) на|транспортного|                |

|   |відповідність     вимогам      безпеки|засобу       |                |

|   |дорожнього руху, нормам і стандартам з|             |                |

|   |оформленням відповідних документів    |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|28 |Оформлення дозволу на заміну номерного|Одного       |  48,60         |

|   |агрегата транспортного засобу         |дозволу      |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|29 |Розроблення комп'ютерних  макетів   та|Для одного   |                |

|   |організація    виготовлення   номерних|номерного    |                |

|   |знаків   транспортних   засобів,   які|знака        |                |

|   |виготовляються    за   індивідуальними|             |                |

|   |замовленнями їх власників, і касет для|             |                |

|   |номерних знаків:                      |             |                |

|   |- 3 символи                           |             | 100,00         |

|   |- кожний наступний (до 7 символів)    |             |  30,00         |

|   |- графічний елемент                   |             | 300,00         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|30 |Підготовка документів  та   оформлення|Одного       |  34,05         |

|   |висновку  щодо  подальшої експлуатації|транспортного|                |

|   |транспортного засобу,  ідентифікаційні|засобу       |                |

|   |номери  кузова (рами) якого підроблені|             |                |

|   |або який розшукується  правоохоронними|             |                |

|   |органами іноземних держав             |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|31 |Проведення оцінки             вартості|Одна оцінка  |  29,20         |

|   |транспортного   засобу  або  номерного|одного       |                |

|   |вузла   та    агрегата    з    видачею|транспортного|                |

|   |встановлених документів               |засобу       |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|32 |Надання у     користування      систем|За добу      | За першу       |

|   |спостереження  за  рухом  транспортних|             | добу           |

|   |засобів   суб'єктам    підприємницької|             |  58,95         |

|   |діяльності,  що  перевозять небезпечні|             | За кожну       |

|   |вантажі,  з  метою  їх   захисту   від|             | наступну       |

|   |незаконного заволодіння та запобігання|             | добу           |

|   |надзвичайним ситуаціям                |             |   8,00         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|33 |Підготовка виставок       спецтехніки,|За годину    |  10,00         |

|   |спецзасобів        та       обладнання|використання |                |

|   |Державтоінспекції,   надання   зразків|             |                |

|   |спецтехніки, спецзасобів та обладнання|             |                |

|   |Державтоінспекції для експонування  на|             |                |

|   |виставках, використання під час кіно-,|             |                |

|   |відео-,   фотозйомок,    показів    та|             |                |

|   |презентацій (за замовленням)          |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|34 |Доставка, у тому числі з використанням|Одного       | 6,26 за        |

|   |спеціальних    транспортних   засобів,|транспортного| 1 км           |

|   |затриманих  або  технічно   несправних|засобу       |                |

|   |транспортних    засобів    до    місця|             |                |

|   |зберігання                            |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|35 |Зберігання транспортних   засобів   на|За добу      | За першу       |

|   |спеціальних   майданчиках  і  стоянках|одного       | добу           |

|   |Державтоінспекції                     |транспортного|  17,10         |

|   |                                      |засобу       | За кожну       |

|   |                                      |             | наступну       |

|   |                                      |             | добу           |

|   |                                      |             |  10,00         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|36 |Маркування автомобілів,   установлення|Одного       |  27,47         |

|   |технічних   пристроїв  та  систем  для|транспортного|                |

|   |забезпечення   захисту    транспортних|засобу       |                |

|   |засобів  від  незаконного  заволодіння|             |                |

|   |(за зверненням)                       |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|37 |Надання консультацій,  довідкових   та|За одну      |  21,95         |

|   |інформаційних   матеріалів   з  питань|консультацію |                |

|   |реєстраційно-екзаменаційної  та  іншої|(комплект    |                |

|   |діяльності    в    межах   компетенції|матеріалів)  |                |

|   |Державтоінспекції (за зверненням)     |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|38 |Надання підприємствам   (об'єднанням),|За один      | 182,04         |

|   |установам  та  організаціям  усіх форм|дозвіл       |                |

|   |власності дозволу на право  проведення|             |                |

|   |технічних оглядів транспортних засобів|             |                |

|   |спеціально уповноваженими комісіями   |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|39 |Проведення перевірки    за    наявними|Одного       |  19,44         |

|   |обліками  реєстрації  (перереєстрації)|транспортного|                |

|   |або знаходження транспортного засобу в|засобу за    |                |

|   |розшуку,       встановлення       року|одну         |                |

|   |виготовлення   транспортного   засобу,|перевірку    |                |

|   |справжності  реєстраційних документів,|             |                |

|   |підтвердження     факту      придбання|             |                |

|   |(розмитнення),     отримання     іншої|             |                |

|   |інформації про  транспортний  засіб  з|             |                |

|   |видачею  у  разі  потреби  відповідної|             |                |

|   |довідки                               |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|40 |Проведення перевірок      (аналогічних|Одного       |  24,35         |

|   |зазначеним     у    пункті    39)    з|транспортного|                |

|   |використанням              можливостей|засобу за    |                |

|   |Національного     центрального    бюро|одним запитом|                |

|   |інтерполу   в   Україні   та   обліків|             |                |

|   |правоохоронних    органів   зарубіжних|             |                |

|   |країн  з  видачею   у   разі   потреби|             |                |

|   |відповідної довідки                   |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|41 |Проведення перевірки    за    наявними|За один вид  |  19,44         |

|   |обліками    видачі    або    вилучення|перевірки    |                |

|   |посвідчення водія,  допуску  водія  до|щодо однієї  |                |

|   |перевезення    небезпечних   вантажів,|особи        |                |

|   |причетності  до  дорожньо-транспортної|             |                |

|   |пригоди,   скоєння   порушень   Правил|             |                |

|   |дорожнього руху ( 1094-93-п) з видачею|             |                |

|   |у разі потреби відповідної довідки    |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|42 |Оформлення документів,  пов'язаних   з|Одного       |   9,75         |

|   |придбанням       або       реалізацією|документа на |                |

|   |транспортних засобів та кузовів (рам) |один ТЗ або  |                |

|   |                                      |кузов (раму) |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|43 |Перевірка відповідності тонування скла|Одного       |  36,70         |

|   |автомобіля    вимогам   стандартів   з|транспортного|                |

|   |видачею  встановленого  документа  (за|засобу       |                |

|   |зверненням)                           |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|44 |Розроблення проектної документації  на|Одного       |  29,18         |

|   |будівництво     і    ремонт    дитячих|комплекту    |                |

|   |автомістечок   у   місцях   відпочинку|документації |                |

|   |населення         та        обладнання|             |                |

|   |автомайданчиків      на      території|             |                |

|   |навчальних закладів                   |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|45 |Проведення лекцій                   на|З одного     |  19,44         |

|   |автопідприємствах,   в   установах,  а|громадянина  |                |

|   |також  для  громадян,   які   порушили|             |                |

|   |Правила дорожнього руху ( 1094-93-п ),|             |                |

|   |за додатковою програмою  вивчення  цих|             |                |

|   |Правил                                |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|46 |Фотографування або  відеозапис   місць|Одного місця |  65,30         |

|   |дорожньо-транспортних          пригод,|пригоди або  |                |

|   |виявлених  фактів  протиправних   дій,|одного ТЗ    |                |

|   |пошкоджених  транспортних  засобів (за|             |                |

|   |замовленням)                          |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|47 |Забезпечення нагляду за дорожнім рухом|За одну добу | За першу       |

|   |у   конкретно   визначених   місцях  і|одним        | добу           |

|   |ділянках вулично-дорожньої мережі  (за|працівником  | 21,15          |

|   |замовленням   юридичних   та  фізичних|             | За кожну       |

|   |осіб)                                 |             | наступну       |

|   |                                      |             | добу           |

|   |                                      |             | 15,00          |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|48 |Розроблення, випуск  і  розповсюдження|             | п.2 постанови  |

|   |методичної   літератури   та   засобів|             | Кабінету       |

|   |наочної агітації з питань забезпечення|             | Міністрів      |

|   |безпеки дорожнього руху               |             | України        |

|   |                                      |             | від 31.01.92   |

|   |                                      |             | N 47           |

|   |                                      |             | ( 47-92-п )    |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|49 |Реалізація продукції Державтоінспекції|             | п.2 постанови  |

|   |перелік якої встановлюється МВС,      |             | Кабінету       |

|   |учасникам дорожнього руху             |             | Міністрів      |

|   |                                      |             | України        |

|   |                                      |             | від 31.01.92   |

|   |                                      |             | N 47           |

|   |                                      |             | ( 47-92-п )    |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|50 |Охорона транспортних засобів, вантажів|За одну      | За першу       |

|   |у  місцях їх вимушеного паркування або|годину       | годину         |

|   |складування (за зверненням)           |одного       | 9,72           |

|   |                                      |транспортного| За кожну       |

|   |                                      |засобу       | наступну       |

|   |                                      |(одиниці     | годину         |

|   |                                      |вантажу)     | 2 грн.         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|51 |Обстеження з    виїздом    на    місце|За  одне     |  90,77         |

|   |території    або    окремих    ділянок|обстеження   |                |

|   |автомобільних    доріг,    вулиць    і|однієї       |                |

|   |залізничних    переїздів,    на   яких|ділянки      |                |

|   |планується                  проведення|             |                |

|   |ремонтно-будівельних  та  інших робіт,|             |                |

|   |розміщення     об'єктів      дорожньої|             |                |

|   |інфраструктури,      автокооперативів,|             |                |

|   |споруд       дорожнього       сервісу,|             |                |

|   |встановлення рекламних носіїв тощо    |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|52 |Комп'ютерні послуги під час оформлення|За одну      |  16,00         |

|   |реєстраційних  документів,  посвідчень|послугу      |                |

|   |водія, дозволів та інших документів   |             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|53 |Ламінування документів                |За один      |   4,50         |

|   |                                      |документ     |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|54 |Надання учасникам   дорожнього    руху|За одне      |   2,15         |

|   |телефонного  та  факсимільного зв'язку|замовлення   |                |

|   |(за  винятком  необхідності   у   разі|(без         |                |

|   |скоєння  дорожньо-транспортних пригод,|урахування   |                |

|   |аварій та катастроф)                  |послуг       |                |

|   |                                      |зв'язку)     |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|55 |Надання в користування  юридичним  або|З однієї     | За годину      |

|   |фізичним особам:                      |особи        |                |

|   |- автодрому;                          |             |  11,00         |

|   |- робочого місця в класі, де складають|             |  13,50         |

|   |іспити;                               |             |                |

|   |- службового  транспортного засобу для|             |  39,60         |

|   |проведення навчання кандидатів у водії|             |                |

|   |та  осіб,  які  готуються до складання|             |                |

|   |практичного та теоретичного іспиту;   |             |                |

|   |- тирів,  спортзалів, залів проведення|             |   9,50         |

|   |засідань або інших службових приміщень|             |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|56 |Копіювання документів:                |За один      |                |

|   |                                      |примірник    |                |

|   |-  формат А3                          |             |   0,30         |

|   |-  формат А4                          |             |   0,15         |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|57 |Виїзд на місце  стоянки  транспортного|За огляд     |  37,00         |

|   |засобу  для проведення його технічного|одного       |                |

|   |огляду                                |транспортного|                |

|   |                                      |засобу       |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|58 |Доставка реєстраційних  документів  та|Доставка за  |  47,98         |

|   |номерних знаків за вказаною адресою   |однією       |                |

|   |                                      |адресою      |                |

|---+--------------------------------------+-------------+----------------|

|59 |Оформлення та   видача   довідок   про|За оформлення|  34,05         |

|   |обставини дорожньо-транспортних пригод|однієї довідк|                |

|   |(за зверненням  страхових  організацій|             |                |

|   |та інших юридичних та фізичних осіб)  |             |                |

---------------------------------------------------------------------------

 

 Начальник Управління ДАІ МВС України                                                                              О.Л.Міленін

 

 Керівник Департаменту по бюджету

 Міністерства фінансів України                                                                                                    А.А.Максюта

 

 Керівник Департаменту економіки оборони,

 правоохоронної діяльності, техногенної

 безпеки та державних закупівль

 Міністерства економіки України                                                                                               В.В.Зубарев

 

 

угору ↑