Про затвердження зразка талона до посвідчення водія

Версія для друку

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 672 від 03.10.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2000 р.
за N 726/4947

Про затвердження зразка талона до посвідчення
водія та внесення змін і доповнень до Положення
про талон до посвідчення водія, затвердженого
наказом МВС України від 02.04.94 N 166

     З метою  вдосконалення  форми  талона до посвідчення водія та спрощення порядку проставлення  в  ньому  відміток  про  порушення Правил дорожнього руху ( 1094-93-п ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити зразок талона до посвідчення водія (додається).

     2. Внести  зміни і доповнення ( z0727-00 ) до  Положення  про талон   до  посвідчення  водія, затвердженого наказом МВС України від  02.04.94 N 166 ( z0107-94 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 травня 1994 року за N 107/316, що додаються.

     3. Управлінню ДАІ (Міленіну О.Л.) МВС України:
     3.1. Надіслати заявку до Головного управління військового  та матеріально-технічного  забезпечення  МВС  України на виготовлення талонів до посвідчення водія.
     3.2. З  1  січня  2001  року  організувати  видачу талонів до посвідчення  водія  нового  зразка   громадянам,   які   одержують посвідчення водія вперше, а також замість утрачених та непридатних для користування талонів, після складання теоретичного екзамену за умови  призначення  перевірки  та  під  час повернення посвідчення водія після його вилучення.

     4. Головному управлінню військового та матеріально-технічного забезпечення  (Погрібному В.О.) МВС України до 15 грудня 2000 року забезпечити виготовлення і передачу УДАІ ГУМВС України в Криму, м. Києві  та  Київській  області,  УМВС  України  в  областях  та  м. Севастополі талонів до посвідчення водія нового зразка.

     5. Начальникам ГУМВС України в Криму,  м.  Києві та Київській області,  УМВС  України в областях та м.  Севастополі організувати вивчення особовим складом змін і доповнень до Положення про  талон до  посвідчення  водія  (  z0727-00  ),  затвердженого наказом МВС України від 02.04.94 N 166 ( z0107-94 ).

     6. Зразок  талона до посвідчення водія,  затверджений наказом МВС України від 02.04.94 N 166 ( z0107-94  ),  вважати  таким,  що втратив чинність.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на  УДАІ  (Міленіна О.Л.) МВС України.
     Наказ оголосити  особовому  складу  органів   і   підрозділів внутрішніх справ.

 Міністр
 генерал внутрішньої
 служби України                                            Ю.Ф.Кравченко
 
                                                    Затверджено
                                                 Наказ МВС України
                                                 03.10.2000 N 672

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      20 жовтня 2000 р.
                                      за N 726/4947

Зразок талона до посвідчення водія

лицьовий бік

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5 |5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |4 |3 | 3 | 3| 3 | 2 | 2 | 2| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Код |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Талон КІА N 000001                            |
|                                                                                    |
|     до посвідчення водія  серії   N       категорії A B C D E                                              |
|     ___________________________________________________________________    |
|                                                                                     |
|     Прізвище _____________________           Ім'я _____________________         |
|     По батькові __________________                                                |
|     Виданий ______________________                                                 |
|                 (підрозділ ДАІ)                     "__"_________ 20__ р.         |
|                                            М.П.                           |
|                                                                               |
|Посвідчення вилучено "__" ____ 20__ р.  |Посвідчення вилучено "__" ____ 20__ р.   |
|___________________________________ |____________________________________|
|      (посада, прізвище, підпис)        |       (посада, прізвище, підпис)        |
|                                          |                                                 |
|Повернено "___" ______________ 20__ р.|Повернено "__"________________ 20__ р.|
|М.П. ______________________________ |М.П. _______________________________|
|          (посада, прізвище)             |           (посада, прізвище)           |
|                                                                                     |
|        Дає право керувати ТЗ протягом місяця з дня вилучення посвідчення                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10 | 10 | 10 | 10 |9  |9 |9 | 9| 8 | 8 | 8| 8 | 7 | 7| 7| 7| 6 |6 |6 |6  |Код|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          зворотний бік

-------------------------------------------------------------------------------
|Код        |1 | 1| 1| 1| 2| 2| 2 |2 |3 | 3 | 3| 3 | 4 | 4 | 4| 4 | 5 | 5 | 5 |5 |
|----------+--+--+--+--+-+--+-+-+--+---+--+---+---+---+--+---+---+---+---+--|
|Дата      |    |    |     |    |   |    |   |  |    |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|пору-     |    |    |     |   |   |    |   |  |    |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|шення   |    |     |    |    |   |    |   |  |    |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|----------+--+--+--+--+-+--+-+-+--+---+--+---+---+---+--+---+---+---+---+--|
|Серія, N|  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|нагруд- |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|ного    |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|знака   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|--------+-----------+------------+-------------+--------------+--------------|
|        |Керування  |Перевищення |Порушення    |Порушення     |Порушення     |
|        |ТЗ у стані |встановленої|правил проїз-|правил обгону,|правил проїзду|
|        |сп'яніння, |швидкості   |ду перехресть|маневрування  |пішохідних    |
|        |ухилення   |руху більше |або          |та зустрічного|переходів     |
|        |від про-   |ніж на      |залізничних  |роз'їзду      |              |
|Перелік |ходження   |20 км/год   |переїздів    |              |              |
|порушень|огляду на  |            |             |              |              |
|ПДР     |стан       |            |             |              |              |
|водіями,|сп'яніння  |            |             |              |              |
|за які  |-----------+------------+-------------+--------------+--------------|
|робиться|Порушення  |Проїзд на   |Невиконання  |Керування не- |Невиконання   |
|відмітка|правил, яке|заборонений |вимог        |зареєстрованим|вимог про     |
|в талоні|спричинило |сигнал      |працівника   |ТЗ без н/з або|надання       |
|        |аварійну   |світлофора  |міліції про  |з підробленим,|переваги в    |
|        |ситуацію   |або жест    |зупинку ТЗ   |нестандартним,|русі          |
|        |або ДТП    |регулюваль- |або залишення|умисно        |              |
|        |           |ника        |місця ДТП    |прихованим н/з|              |
|--------+-----------+------------+-------------+--------------+--------------|
|Серія, N|  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|нагруд- |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|ного    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|знака   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|--------+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+---+--+--+---+---+---+---+--+---+---|
|Дата    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|пору-   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|шення   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|--------+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+---+--+--+---+---+---+---+--+---+---|
| Код    |6 |6 |6 |6 |7 | 7| 7| 7 |8 | 8 | 8 |8 |9 | 9 | 9 | 9 |10 |10|10 |10 |
-------------------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 ДАІ МВС України                                       О.Л.Міленін

 

угору ↑