Проекти нормативних актів з питань запровадження пенсійної реформи, які винесені на громадське обговорення

Версія для друку

 

Проекти нормативних актів з питань запровадження пенсійної реформи,

які винесені на громадське обговорення

1. Проект Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи"
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39220

2. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімальних розмірів оплати праці та гарантій їх забезпечення)".
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=C95338772A7B7515D2DB0B5FCC49D192?art_id=127020&cat_id=102036

3. Проект Закону України  "Про відповідальність підприємств,  установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері праці"
 http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=C95338772A7B7515D2DB0B5FCC49D192?art_id=126870&cat_id=102036

4. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю)"
http://mlsp.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=4A0F48B6D8E829B104FE877E2B0A14FF?art_id=126998&cat_id=102036

Нині, коли в країні в цілому і на Полтавщині зокрема спостерігається певне економічне зростання, нагальним питанням є проведення пенсійної реформи, яка є найбільш складною з усіх запропонованих реформ. Громадське обговорення, яке було ініційоване з цього приводу вперше за 20 років існування нашої держави, триває вже п'ятий місяць.

В області під час інформаційної кампанії роз'яснюються не тільки всі ключові аспекти запропонованих нововведень, а й створено механізми для узагальнення всіх пропозицій з метою врахування під час доопрацювання пенсійного законопроекту.

Приємно відзначити, що громадськість Полтавщини, хоча й не відразу, але поступово усвідомлює необхідність змін, формує відповідні очікування й будує плани на майбутнє. На сьогодні основний предмет дискусій переноситься не тільки в площину підвищення пенсійного віку.

З огляду на те, що основна місія пенсії – це заміщення людині, насамперед, заробітної плати по закінченню нею суспільно-корисної діяльності, основний акцент в дискусіях переноситься на вибір майбутньої моделі пенсійної системи.

Про таке заміщення, як це робиться у всьому світі, повинні дбати і відповідати три суб'єкти: держава, громадянин та роботодавець. Тому новим акцентом в інформаційній кампанії на Полтавщині є збалансування інтересів цих суб'єктів, оскільки саме від цього залежатиме успіх започаткованої пенсійної реформи.

угору ↑