Професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації

Версія для друку

 

Професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації

Даний вид послуги регулюється Законом України ”Про зайнятість населення“, Законом України ”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття“,  Порядком надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 308, “Положенням про надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації”  затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки від 13.02.2001 № 53/59, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2001 р. за № 345/5536, (Із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики  №  414/482 (z0747 – 02) від 28.08.2002, № 89/314 ( z0576 – 04) від 19.04.2004, № 374/691 (z1163 – 06) від 10.10.2006), Законом України  “Про професійно – технічну освіту” (Відомості Верховної ради, 1998, № 32 ст.215) (Із змінами, та доповненнями), Законом України “Про вищу освіту” ”(підписаний президентом України 17.01.                    2002 року), Законом України “Про охорону праці”(підписаний президентом України 21.11.2002 року) (Із змінами, та доповненнями), “Положенням про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві” (затверджено спільним Наказом Міністерства праці  та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки від 27.12.2006 № 500/861, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.01.2007 р. за № 32/132999, “Положенням про відкрите професійно-технічне навчання на основі модульної технології” (затверджено спільним Наказом Міністерства праці  та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки від 09.04.2002 № 187/243, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.04.2002 р. за № 398/6686, “Положенням про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою” (затверджено спільним Наказом Міністерства праці  та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки від 08.07.1999 № 113/247, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.08.1999 р. за № 528/3821, “Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956) (Із змінами, та доповненнями), ”Порядком ліцензування освітніх послуг” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. № 1380), “Державним стандартом професійно-технічної освіти” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135), “Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту” (затверджено спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки від 31.12.1998 № 201/469), “Положенням про професійно-технічний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240), Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2001                        № 788 “Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту”, Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 “Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики”, Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 р. за № 698/6986 “Норми часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”, “Порядком проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів” (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. № 1836), “Інструкцією про порядок укладення договорів з навчальними закладами, підприємствами і громадянами, які звертаються в державну службу зайнятості. Щодо підготовки та підвищення кваліфікації” (затверджено спільним Наказом Міністерства праці  та соціальної політики України від 22.07.1999 № 120), Законом України  “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (Відомості Верховної Ради, 2000, №20, ст.148 із змінами, та доповненнями).
         Громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості як особи, що шукають роботу, мають право на безплатну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, одержання відповідної інформації з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, режиму праці (ст. 9 Закону України ”Про зайнятість населення“).
      Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, безробітних, може здійснюватись у випадках:
- неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність у громадянина необхідної професійної кваліфікації;
- необхідності змінити кваліфікацію у зв’язку з відсутністю роботи, яка відповідає професійним навикам громадянина;
- втрати здатності виконання роботи за попередньою професією;
- пошуку роботи вперше і відсутності професії (спеціальності).
          Професійне навчання безробітних організовується державною службою зайнятості відповідно до потреб ринку праці.
          Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка громадян організуються державною службою зайнятості за її направленням у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від їх підпорядкованості) згідно з укладеними договорами за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ст. 24 Закону України ”Про зайнятість населення“).
           Відповідно до п. 17 зазначеного Порядку №308 матеріальна допомога у період професійного навчання безробітного призначається на підставі особистої заяви безробітного,  а якщо безробітного направлено  на  професійне  навчання  до  призначення допомоги  по безробіттю,  - довідки про середню заробітну плату за останнім   місцем   роботи,   відомостей   трудової   книжки,   за пред'явленням свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та паспорта або документа, що посвідчує особу.


Дивіться також

угору ↑