Прогноз розвитку соціально – трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2019 року в Полтавській області

Версія для друку

Прогноз розвитку соціально – трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у другому півріччі 2019 року в Полтавській області

 

На виконання Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2019 рік відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення) підготувало короткостроковий Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин (далі - СТВ), ймовірності виникнення колективних трудових  спорів (конфліктів) – (далі КТС(к) у другому півріччі 2019 року. 

При підготовці Прогнозу враховані оцінки та пропозиції керівників підприємств, закладів, установ та організацій, структурних підрозділів облдержадміністрації, фахівців економічних підрозділів міськвиконкомів, правління обласного об’єднання організацій роботодавців, голів обласних організацій профспілок, членів позаштатних інституцій НСПП, отриманих Відділенням під час зустрічей та співбесід. Також використані висновки і акценти, що висловлювалися під час розширених засідань колегій обласної державної адміністрації, сесій обласної ради, комісій та робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, обласної міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, а також ті, що оприлюднювалися в засобах масової інформації.

Аналіз Відділення підтверджує, що складний фінансовий стан ряду підприємств промисловості (третина підприємств області є збитковими) не дає можливості вчасно розраховуватися з найманими працівниками і заборгованість з виплати заробітної плати залишається основним чинником ускладнення стану СТВ у колективах. Зокрема, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам у січні-березні 2019 року зросла у порівнянні з початком року на 6,4 млн. грн. (або 13,4%) і на 01.04.2019 року становить 54,0 млн. грн., в тому числі по економічно активних підприємствах вона збільшилася на 4,6 млн. грн. (або 12,7%) і сягнула 40,6 млн. грн.

Відділення припускає, що й у другому півріччі 2019 року показник заборгованості з виплати заробітної плати буде негативно впливати на стан СТВ незалежно від виду економічної діяльності. Іншими причинами, які ускладнюють СТВ у колективах є порушення колективних договорів, угод в частині своєчасної виплати заробітної плати та з питань охорони праці. Невдоволення працівників викликають дії роботодавців щодо внесення змін до окремих пунктів колдоговорів, які погіршують фінансове становище найманих працівників. 

Не дивлячись на проблеми, частина підприємств змогла збільшити обсяги виробництва продукції за І кв.2019р. відповідно до аналогічного періоду минулого року: ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на 73,0%; ТОВ «Малокохнівський кар’єр» на 33,4%; ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» на 0,4%; ВП «Крюківський кар’єр «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» на 10,7%; ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» на 45,3%.

Нарощують темпи виробництва ПрАТ «Армапром», м. Миргород; ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», м. Горішні Плавні; підприємства м. Полтави: ПАТ «Завод медичного скла», ПАТ «Полтавамаш», ПрАТ «Завод «Лтава», ТОВ «Ди-Стар». На вищеназваних підприємствах простежується тенденція постачання продукції для вітчизняного ринку (близько третини) та все більш впевнено вони освоюють європейські ринки збуту продукції. Керівники цих підприємств роблять все можливе, аби зберегти позитивні тенденції й надалі, тому виникнення КТС(к) тут не прогнозується. Стан СТВ у колективах стабільний.

Разом з цим, зменшення обсягів виробництва у І кв.2019р. спостерігалося на ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» на 29,2%; у ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» на 51,4%; у ПАТ «КВТФ «Кремтекс» на 21,4%; у ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» на 27,7%; у ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» на  40,0%; у ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на 6,4%; в АТ Кременчуцьке кар’єроуправління «КВАРЦ» на 16,8%.

Прогнозуючи стан СТВ, виникнення КТС (к) на виробничому рівні у промисловості, можна очікувати сталих темпів виробництва та обсягів реалізації продукції у галузях, де функціонування підприємств традиційно залежить від кон’юнктури зовнішнього ринку, – насамперед, у машинобудуванні, металургійному та хімічному виробництві. 

Основними чинниками ускладнень СТВ у виробничих колективах області у ІІ півріччі 2019 року ймовірно будуть:

- заборгованість із заробітної плати;

- несвоєчасна виплата поточної заробітної плати;

- практика поділу виплати заробітної плати на дрібні частини;

- впровадження скороченого робочого часу, що негативно відображатиметься на рівні заробітної плати та ін. 

Дестабілізуючий вплив на відносини між найманими працівниками та роботодавцями продовжуватимуть справляти наступні чинники об’єктивного характеру:

 • складний фінансово-економічний стан низки підприємств більшості галузей економіки, недостатність у них обігових коштів (металургійне виробництво, машинобудування тощо);
 •  оптимізація виробництва (металургійне виробництво);
 • нестабільний попит на продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках, несприятлива кон’юнктура ринків (металургійне виробництво, машинобудування, харчова промисловість);
 • недостатній рівень бюджетного фінансування (підприємства державної та комунальної форми власності);
 • невідповідний чинному законодавству рівень умов та охорони праці;
 • значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості.

Негативну дію на стан СТВ справлятимуть наступні чинники суб’єктивного характеру:

 • використання заробітної плати як обігових коштів;
 • порушення законодавства про працю, в частині затримки виплати заробітної плати та зменшення її рівня, скорочення робочого часу, застосування відпусток без збереження заробітної плати, несплата 2/3 тарифної ставки за вимушений простій;
 • порушення законодавства про працю та положень колективних договорів в частині охорони праці;
 • запровадження роботодавцями практики прихованої заборгованості з виплати заробітної плати, слабка ефективність впливу на таких власників;
 • невиконання роботодавцями графіків погашення заборгованості із заробітної плати;
 • недостатній контроль, як з боку сторін соціального діалогу, так і держави за здійсненням колективних переговорів, укладанням та виконанням колективних договорів;
 • ухилення роботодавців від укладення колективних договорів або внесення до них змін;
 • ігнорування та перешкоджання діяльності профспілкових організацій на підприємствах з боку роботодавців;
 • нереагування або малоефективне реагування частини власників на ускладнення СТВ;
 • відсутність культури врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ шляхом дотримання законодавства;
 • прагнення мінімізувати прояви соціальної напруженості шляхом звільнення працівників, які виявляють бажання звернутись до державних органів з метою врегулювання конфліктних питань правовим шляхом;
 • прагнення сторін СТВ привернути увагу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до критичної ситуації, що склалася на підприємстві.

Роль стримуючих чинників щодо ускладнення стану СТВ, виникнення КТС(к) у другому півріччі 2019 року виконуватимуть:

своєчасні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, НСПП, спрямовані на усунення найбільш суттєвих і поширених причин дестабілізації стану СТВ, у першу чергу, в питаннях оплати праці та погашення її заборгованості;

формування готовності до більш продуктивної та інтенсивної праці під впливом зростання конкуренції між найманими працівниками за робочі місця;

побоювання втратити робоче місце в умовах відносно високого рівня незайнятості населення, відособлений характер праці;

- ефективне запровадження примирно-переговорних процедур у ході усунення чинників дестабілізації стану СТВ між сторонами соціального діалогу, вирішення КТС (к);

наявність додаткових джерел доходів у певних категорій працівників;

відсутність чи недостатність досвіду колективного захисту прав та інтересів найманих працівників, слабкість первинних профспілкових організацій;

-  недостатня обізнаність найманих працівників з нормами трудового законодавства, зокрема, щодо своїх прав і можливих правових шляхів їх захисту;

пасивна позиція представницького органу найманих працівників або профспілки та ін.

Основним фактором, який може спричинити загострення соціального напруження в ІІ-у півріччі 2019 року на підприємствах агропромислового комплексу може стати несвоєчасна виплата заробітної плати в окремих господарствах, підприємствах. У січні-березні 2019 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом минулого року становив 99,8%.

Практика роботи Відділення із запобігання виникненню КТС(к) у колективах підприємств сільського господарства свідчить, що наявність дестабілізуючих чинників не призводить до виникнення КТС(к). Це пов’язано з дією ряду стримуючих факторів, а саме: сезонний характер робіт; наявністю у найманих працівників підсобного господарства та земельних паїв; недостатня правова обізнаність; відсутність досвіду колективного захисту своїх прав; побоювання втратити робоче місце в умовах відносно високого рівня незайнятості населення; відсутність профспілкових організацій або пасивність профспілок у багатьох ТОВ та підприємств галузі. Тому Відділення не прогнозує виникнення КТС(к) на підприємствах АПК у другому півріччі 2019 року.

Основною проблемою для галузі будівництва є дисципліна своєчасних розрахунків за виконані роботи, від якої залежить фінансовий стан багатьох підприємств галузі. Так 27,6% підприємств є збитковими, що призводить до виникнення і зростання заборгованості з виплати заробітної плати та напруження у стані СТВ. Значна частина заборгованості із заробітної плати 3,8 млн.грн. (або 91,2% від загальної суми) зосереджена на підприємствах-банкрутах. На економічно-активних її сума складає 289,3 тис. грн. (або 6,9%). Враховуючи факт розосередженості об’єктів капітального будівництва, відсутність або слабкість позиції сторони профспілки ймовірність виникнення КТС(к) відсутня, але Відділення не виключає виникнення ускладнень стану СТВ у ІІ півріччі 2019 року у структурних підрозділах ДП «Полтавський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Специфікою діяльності підприємств житлово-комунального господарства є високий рівень залежності від стану розрахунків споживачів за виконані роботи та надані послуги, особливо в умовах підвищення цін і тарифів на ЖКП. Актуальним залишається також питання врегулювання тарифів. За інформацією Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства ОДА на даний час підприємства, що здійснюють діяльність у сфері надання ЖКП відчувають економічні труднощі, пов’язані з несвоєчасністю перегляду тарифів, які як наслідок є нижчими за економічно обґрунтовані витрати, що у свою чергу, призводить до збитків у діяльності підприємств і впливає на своєчасність оплати праці працівникам. Тому фактором, що може спричинити у ІІ півріччі 2019 року виникнення загострення соціальної напруги на підприємствах є несвоєчасність прийняття органами місцевого самоврядування та НКРЕКП рішень щодо коригування діючих тарифів на ЖКП і як наслідок, неможливість адміністрації підприємств забезпечити дотримання рівня соціальних гарантій з оплати працівників. 

Стан СТВ на підприємствах міського електротранспорту КП «Полтаваелектроавтотранс», м.Полтава та КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», м. Кременчук у минулі роки часто ускладнювався через несвоєчасну виплату заробітної плати, з цього приводу проводились акції соціального протесту. На даний час підприємства електротранспорту працюють стабільно. Завдяки своєчасному фінансуванню відповідними міськими радами вдалося поліпшити фінансове становище та уникнути конфліктних випадків в обох колективах. КТС(к) на підприємствах міського електротранспорту у ІІ-у півріччі 2019 року не прогнозується.

Здійснюючи аналіз інформації, отриманої від обласних організацій профспілок, місцевих органів виконавчої влади та враховуючи дані власного моніторингу, Відділення прогнозує в другому півріччі 2019 року збереження прихованого соціального напруження в колективах бюджетної сфери.

Ситуація в закладах галузі освіти і науки, охорони здоров’я та культури наприкінці року може погіршитися через недостатність фінансового забезпечення.

Так, аналізуючи інформацію, зібрану з різних джерел у взаємодії з Полтавською обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я України у процесі реформування заклади охорони здоров’я із статусу бюджетних перетворюються в комунальні некомерційні підприємства (КНП), шо зумовлює перехід від державного до договірного регулювання оплати праці найманих працівників. Заклади під час реорганізації мають отримати нову ліцензію на медичну практику та укласти договір з Національною службою охорони здоров’я. Є загрози забезпечення права на працю та її оплату, зумовлені докорінною зміною джерел фінансування. Не достатнім є рівень укладання відповідних декларацій населення з сімейними лікарями, що впливає на розмір заробітної плати медперсоналу. Не завжди органи державної влади та місцевого самоврядування готові вживати заходи з покращення і оновлення матеріально-технічної бази та проведення капремонту медичних закладів, підвищення оплати праці медичних працівників. Отже, рівень гарантій та трудових прав працівників КНП зазнає значних обмежень через позбавлення низки прав, гарантій та пільг, встановлених для медпрацівників бюджетних установ. Внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі зростає інтенсифікація праці медичного персоналу. Подальше збереження низького рівня заробітної плати та соціального захисту медпрацівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання меддопомоги лише поглиблює проблеми в галузі та загострює соціальну напруженість.

Приховане напруження стану СТВ у колективах закладів охорони здоров’я зберігатиметься, при цьому виникнення КТС(к) у ІІ-у півріччі 2019 року не прогнозується.

Невдоволення працівників закладів та установ освіти і науки ймовірно буде виникати через низький рівень заробітної плати і недофінансування закладів.

Сьогодні посадовий оклад найнижчої кваліфікаційної категорії (9 тарифний розряд) складає всього 47,6% передбаченого прикінцевими положеннями закону «Про освіту», а науково-педагогічних працівників 57,3%.

Жодна з програм ні державного, ні обласного рівня щодо забезпеченням педагогів житлом не діють. Не проводяться відрахування роботодавцями профспілковим організаціям коштів на культурно – масову, фізкультурну, і оздоровчу роботу. Залишається відкритим питання укладання галузевих угод на теренах ОТГ та інші.

Це може спричинити напруження стану СТВ у закладах освіти, який матиме прихований характер, але виникнення КТС(к) в закладах освіти у ІІ-у півріччі 2019 року Відділення не прогнозує. 

Свої застереження щодо стану СТВ в установах галузі культури Департамент культури облдержадміністрації пов’язує з недостатністю фінансування закладів. Хвилювання працівників викликає також побоювання втрати робочого місця в умовах обмеженого його вибору, особливо в сільській місцевості, зокрема пов’язаних з децентралізацією та переведенням закладів в підпорядкування ОТГ. Також викликає обурення серед працівників сільської місцевості з приводу низької заробітної плати та тих робітників, хто працює на 0,5 та 0,25 ставки. Полтавська обласна організація профспілки надає пропозиції, що на даний час залишається актуальним прискорення затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами, як це передбачено Концепцією реформування системи забезпечення населення культурними послугами, схваленого розпорядженням КМУ від 23.01.2019 року № 27-р. Ці фактори на сьогодні негативно впливають на культурно-творчий процес. Відтак, Відділення передбачає у ІІ півріччі 2019 року приховану напруженість в установах та закладах культури.

Тож в цілому тенденція до прихованого соціального напруження в закладах бюджетної сфери буде зберігатися. При цьому не виключено, що масове невдоволення в колективах бюджетної сфери може бути реалізовано в таких формах соціального протесту як збори, мітинги, звернення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування й Відділення, центральних органів влади. Відтак, Відділення прогнозує виникнення чинників дестабілізації з цих питань і упродовж ІІ півріччя 2019 року.

 

угору ↑

24.06.2019