Промисловість

Версія для друку

Промисловість Полтавської області

 

        Промисловість Полтавщини є основою регіональної економіки, що створює 50% валової доданої вартості. та забезпечує  60% експорту товарів. В регіоні діють понад 1200 промислових підприємств майже всіх основних видів економічної діяльності. На підприємствах промисловості працює понад третина осіб, зайнятих в економіці області та сконцентрована чверть основних засобів.

        Сьогодні Полтавщина забезпечує близько 10% загально-державного обсягу реалізованої  промислової продукції. За підсумками І кварталу 2017 року обсяг реалізованої промислової становив 39 млрд. грн.

     В структурі промислового виробництва найбільша частка належить паливно-енергетичному комплексу, гірничодобувній промисловості та машинобудуванню.

Паливно-енергетичний комплекс

 

      Паливно-енергетичний комплекс Полтавської області включає в себе нафтогазовидобувну, переробну галузі та здійснює транспортування нафти і газу.

         Полтавська область займає лідируючі позиції в загальних обсягах видобутку вуглеводнів в Україні: питома вага видобутку газового конденсату складає 65,6%, газу природного – 42,5%, нафти сирої – 11,5% .

        Підприємствами паливно-енергетичного комплексу в          2016 році на території   області  видобуто:   природного газу –   8,53 млрд.куб.м, нафти – 183,8 тис.т. та газового конденсату – 419,8 тис.т.

         Питома вага нафтогазовидобувного комплексу в структурі промислового виробництва області складає близько 23%.

        В області працює 28 підприємств як державної так і приватної форми власності, що здійснюють видобуток вуглеводнів у 17 з 25 районів області.

        Транспортування  газу по території області через систему 14 магістральних газопроводів загальною довжиною 1805 км здійснюють Кременчуцьке, Диканське та Лубенське управління магістральних газопроводів ПАТ «Укртрансгаз».

        Транспортування нафти за допомогою 6 магістральних нафтопроводів загальною довжиною 554 км. проводить Філія «Придніпровські магістральні нафтопроводи» ПАТ «Укртранс-нафта».

        Основу нафтогазопереробної галузі області становлять      ПАТ «Укртатнафта» в місті Кременчук та газопереробні заводи в селах Яблунівці, Качановому, Селещині та інші.

        ПАТ «Укртатнафта» єдине в Україні підприємство, що здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє нафтопродукти, що відповідають європейським вимогам якості Євро-4.

 

Енергетика

 

        Забезпечення споживачів області електроенергією здійснює ПАТ «Полтаваобленерго» у складі якого функціонує 28 філій, у тому числі на умовах довгострокової оренди  входить Кременчуцька ТЕЦ. Встановлена електрична потужність Кременчуцької ТЕЦ -  255 МВт.

         За 2016 рік було вироблено електроенергії 711574,139 тис. кВт/год. Основним видом палива є природний газ, резервним мазут.

       Крім того, виробництво електроенергії в області здійснюється також на шести малих ГЕС, які розташовані на річках  Псел та Ворскла. Обсяг виробництва електроенергії  малими ГЕС за 2016 рік збільшився на 33% і склав 12 648,112 тис.кВт.год.

        Розподіл та транспортування природного газу до споживачів області здійснюють газопостачальні підприємства ПАТ «Полтавагаз», «Кременчукгаз», «Лубнигаз», «Гадячгаз».

 

Гірничодобувна промисловість

 

        Розвідані на території області запаси залізних руд Горішнє-Плавнинського, Лавриківського та Єристівського родовищ  Кременчуцької магнітної аномалії складають сировинну базу для гірничодобувної промисловості Полтавщини.

      Розробку залізної руди на території регіону здійснюють Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат та Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат. На сьогодні, в стадії розробки Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат. 

      Полтавський ГЗК - один з найпотужніших комбінатів України та головний експортер залізорудних окатишів до країн Європи та Південно-Східної Азії.  Комбінат здійснює повний технологічний цикл від видобутку сирої руди відкритим способом до виробництва залізорудних окатишів, підготовленої сировини для металургійних підприємств. Завдяки застосуванню різних схем збагачення одержують концентрат з вмістом заліза 65% і більше.

       Єрестівський ГЗК – відносно нове підприємство, введено в дію  у 2012 році. Програмою розвитку підприємства передбачається проведення розкривних робіт з подальшим видобутком залізної руди, будівництво збагачувальної фабрики, а також в перспективі виробництво окатишів.

      На сьогодні, гірничо-збагачувальними комбінатами впроваджується низка інноваційно-інвестиційних проектів, спрямованих на збільшення видобутку і підвищення якості руди та збільшення обсягів виробництва продукції.

 

Машинобудування

 

    Головна роль у розвитку промисловості належить машинобудівній галузі, в якій зосереджено найбільшу кількість активних підприємств, що забезпечують виробництво продукції з високим рівнем доданої вартості.

       Найрозвиненіша галузь машинобудування Полтавщини — транспортне машинобудування, на яке припадає 15% обсягу промислової продукції області та понад 50% продукції машинобудування.

    В галузі працюють такі промислові гіганти, як Крюківський вагонобудівний завод , АвтоКрАЗ, Кременчуцький колісний завод, Кременчуцький завод дорожніх машин, Полтавський автоагрегатний завод та інші.

     ПАТ «Крюківський вагоно-будівний завод» -  лідер вітчизняного вагонобудування з повним циклом виробництва, від генерованої конструкторської ідеї до виготовлення високо-технологічної імпортозамінної продукції, єдине підприємство в країні, на базі якого поєднано виробництво вантажного рухомого складу і транспорту  соціального призначення. 

      Підприємством освоєно випуск міжрегіональних швидкісних двосистемних електропоїздів  «Тарпан» з експлуатаційною швидкістю 160 км/год., які за технічними характеристиками та рівнем комфорту і сервісного обладнання за певними критеріями перевищують зарубіжні зразки даного класу. На сьогодні, залізничними шляхами держави успішно здійснюють перевезення швидкісні міжрегіональні поїзди класу «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».

     Також, підприємством розпочато виробництво техніки для комунальних потреб, а саме підмітально-прибиральну машину  «Чистий шлях» модель КВСЗ-4002.

      Одним з потужних підприємств машинобудівної галузі є АвтоКрАЗ. ПрАТ «АвтоКрАЗ» - єдиний український виробник важких вантажних автомобілів із замкненим технологічним циклом виробництва.

     Модельний ряд автомобільної техніки марки «КрАЗ» включає 33 базові моделі і понад 350 модифікацій, а також спецтехніка під установку на шасі КрАЗ, яка широко використовується для потреб збройних сил України,  сільського, дорожнього і комунального господарства, для ліквідації надзвичайних ситуацій, інших галузей народного господарства.

    Автомобілі підприємства оснащуються двигунами ЯМЗ, CumminsDeutzFordWeichai або Mercedes-Benz, що відповідають екологічним нормам Євро-1 - Євро-5.

      Система управління якістю  АвтоКрАЗу сертифікована на відповідність з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

 

     АвтоКрАЗ - экспортно-орієнтоване підприємство, експорт автотехніки КрАЗ, в загальному обсязі реалізації складає понад 70%. Автомобілі КрАЗ успішно експлуатуються майже в 60 країнах світу.

угору ↑