Промисловість

Версія для друкуВерсія для друку

Полтавщина має розвинений промисловий комплекс, який формує близько 43% валової доданої вартості регіону та забезпечує 80% експорту товарів. Більшість галузей промисловості області виникли в 50-х–60-х роках:

 • нафто- і газовидобувна
 • залізорудна
 • чорна металургія
 • нафтопереробна
 • автомобільна
 • верстатобудівна
 • електротехнічна
 • виробництво технологічного устаткування для хімічної, харчової і легкої промисловості

Основні товари, які останнім часом експортує Полтавщина — мінеральні продукти, продукція рослинництва, транспортні засоби, літальні апарати, готові харчові продукти, машини та механізми, електротехнічне обладнання.

Збільшився експорт до країн ЄС (42,8% товарів від загального обсягу експорту по області).

Найбільші експортні поставки здійснено до: Австрії (15,3% загальнообласного експорту), Німеччини (7,2%),  Словаччини (5,9%), Чехії (5,4%). При цьому, експорт товарів до Німеччини зріс у 3 рази, до Австрії — на 38,9%, Словаччини — на 16,0% та Чехії — на 20,7%.

До Російської Федерації експортується 13,4% загальнообласного експорту продукції. Проте, враховуючи агресію з боку РФ, обсяги поставок до цієї країни протягом останнього часу скоротились на 60,3%.

Також підприємства регіону експортують продукцію до країн Азії та Африки.

 

Паливно-енергетичний комплекс

Полтавщина є одним з провідних нафтогазоносних регіонів України. Розвідані на території області запаси природного газу становлять близько 500 мрд.куб.м, нафти – 26 млн.т, газового конденсату – 46 млн.т.

На початок 2014 року суб’єкти підприємницької діяльності мали 96 спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами на території області, у тому числі на геологічне вивчення  надр – 22.

Із загальної кількості спеціальних дозволів 40 мали приватні підприємства.

Полтавська нафта високоякісна: в її складі до 55% світлих нафтопродуктів, мало сірки. В супутніх газах майже 70% пропано-бутанових легкозаймистих фракцій, у зв'язку з чим вони є цінною сировиною для хімічної промисловості.

Середньорічний видобуток нафтиразом із газовим конденсатом в Полтавській області становить понад 760 тис. т.

Запаси газу в Полтавській області зосереджені в межах 64 родовищ (з 261 по Україні), балансові запаси в яких становлять 475766млн.куб.м (44% від загальноукраїнських), а позабалансові 4077 млн.куб.м (85%). Середньорічний видобуток газу в Полтавській області становить 7500 млн.куб.м.

Основні запаси та видобуток газу в Полтавській області припадає на 20 родовищ, балансові запаси яких становлять 4312 млн.куб.м (13,3% від загальноукраїнських), а позабалансові - 3687 млн.куб.м(37% від загальноукраїнських). Найголовнішими родовищами газу в Полтавській області є:

 • Машівське
 • Опішнянське
 • Котелевське
 • Розпашнівське
 • Яблунівське
 • Абазівське
 • Матвіївське
 • Рудівсько-Червонозаводське
 • Західно-Хрестищенське

Вони входять у двадцятку найбільших по Україні. Частка області у видобутку газу в Україні в 2013 році склала 36%.

Частина полтавського газу використовується для побутових потреб в Кременчуцькому, Новосанжарському, Карлівському районах. Поряд з тим, більша частина газу надходить в газопроводи системи «Укргазпром» і транспортується за межі області.

 

Електроенергетика

ЕНЕРГОГОСПОДАРСТВО

Забезпечення споживачів області електроенергією здійснює ПАТ „Полтаваобленерго”, у складі якого функціонує 29 філій, у тому числі Кременчуцька ТЕЦ.

Електропостачання мереж ПАТ „Полтаваобленерго” здійснюється від  підстанцій 330 кВ (Полтава, Кременчук, Миргород) та Кременчуцької ТЕЦ.

Роботу чотирьох турбогенераторів ТЕЦ, функціонування 43,6 тис. км ліній різних класів напруги, 206 підстанцій напругою 35 кВ та вище, 9931 підстанції 6-10 кВ забезпечують 5750 працівників підприємства.

Загальна кількість споживачів електричної та теплової енергії становить відповідно 746,5 та 58,5 тис. осіб.

Найбільшими споживачами електроенергії (за підсумками 2013 року) є промисловість та населення, які споживають, відповідно,55,4% та 19,6% від загальнообласних обсягів споживання.

У 2013 році в області спожито 5,7 млрд.кВт електроенергії. Її виробництво на Кременчуцькій ТЕЦ становило 0,99 млрд.кВт на рік. або 17,4% від обсягів споживання в області.

Виробництво електроенергії в області здійснюється також на п’яти малих ГЕС та двох блокстанціях промислових підприємств (питома вага в загальнообласному обсязі виробництва електроенергії за підсумками 2013 року складає, відповідно 0,8% та 4,2 %).

Забезпечення споживачів області природним газом здійснюють газопостачальні підприємства ПАТ «Полтавагаз», «Кремечукгаз»,  «Лубнигаз», «Гадячгаз».

У 2013 році в області спожито 2,1 млрд.куб.м природного газу.

ВІ півріччі 2014 року забезпечено безперебійне електро- та газопостачання споживачів області, що є наслідком виконання інвестиційних програм підприємств, належної підготовки енергогосподарства до роботи в осінньо-зимовий період та розрахунків за спожиті енергоносії.

За електроенергію за січень-червень 2014 року споживачі області розрахувались з ПАТ «Полтаваобленерго»  на 97,5 %.

Безпосередньо  населення розрахувалось  за спожитий у січні-червні 2014 року газ на 98,8 %.

Бюджетні установи області розрахувались за спожитий протягом І півріччя поточного року газ на 109,0 %, у тому числі установи, що фінансуються з місцевих бюджетів – на 105,2 %, з державного – на 120,7 %.

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

В рамках діючої понад 10 років обласної програми «Збережемо енергоресурси Полтавщини» в області постійно ведеться робота по оптимізації споживання енергоносіїв, скороченню використання природного газу. Програма містить 695 енергозберігаючих заходів на загальну суму 503,5 млн. грн.  У 2014 році в області планується реалізувати 284 заходи на суму 241,0 млн. грн.Розрахунковий обсяг економії паливно-енергетичних ресурсів за 2014 рік –  16,8 тис.т умовного палива.

Основні напрями впровадження енергозберігаючих заходів в області – це повна або часткова термічна модернізація будівель, модернізація котелень із підвищенням коефіцієнту корисної дії котлів та переведенням їх на використання альтернативних видів палива.

Прикладами успішно впроваджених енергозберігаючих заходів є: переведення частини котелень комунальних теплопостачальних підприємств та топкових бюджетних установ на використання альтернативних видів палива, встановлення твердопаливних котлів в  сільських будинках культури в Карлівському районі, в  навчальних заклади та  центральній районній лікарні у Лохвицькому районі, впровадження енергозберігаючого вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників та сонячних батарей в Пирятинському та ряді інших районів. Впровадження аналогічних енергозберігаючих заходів планується до кінця року в інших районах області.

З 2014 року в області впроваджується будівництво сонячних електростанцій в с.Липове та смт.Градизьк потужністю 1 МВт у Глобинському районі.

 

Металургійний комплекс

Металургійний комплекс області представлений Полтавським ГЗК, Еристівським ГЗК  тасталеливарними цехами машинобудівних заводів  області.За останні 3 роки Полтавський ГЗК працює стабільно, виробництво основної продукції (залізорудних обкотишів) складає близько 10,0 млн.тна рік.

Сировинна база комбінату - три родовища Кременчуцької магнітної аномалії (Горішнє-Плавнинське, Лавриківське, Еристівське). Загальні запаси залізної руди цих родовищ становлять 2,43 млрд. т.

Більше 85 % своєї продукції „Полтавський ГЗК” експортує в Австрію, Румунію, Польщу, Болгарію, Чехію, Словаччину, Сербію і Чорногорію, Італію та інші країни.

За обсягом виробництва гірничої маси в кар'єрі, переробкою сировини, споживанням ресурсів та обсягом кінцевої продукції Полтавський ГЗК відноситься до найбільших гірничорудних підприємств України. Зараз на підприємстві працює 8,1 тис. чоловік.

В липні  2008 року з метою промислової розробки Єристівського родовища залізної руди засновано ТОВ „Єристівський ГЗК” (спеціалізується на видобутку руди залізистих кварцитів).За 2013 рік підприємство видобуло 9,2  млн.т  руди, що у 8 разів більше, ніж у 2012 році. Починаючи з 2017 року підприємство планує видобувати 28,7 млн.т руди на рік.

У 2013 році руда, що добувалася на Єристівському ГЗК, забезпечила виробництво близько 20 % продукції компанії Ferrexpo. На даний час на ЄристівськомуГЗК працює 3 тис. чоловік.

Програмою розвитку підприємства передбачається також будівництво збагачувальної фабрики та допоміжних об’єктів інфраструктури, в перспективі – фабрики виробництва обкотишів. На даному етапі комбінат є підприємством, яке розвивається і зайняте створенням виробничих потужностей.

Всього в області діє близько 60 підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів.

 

Машинобудування

Машинобудівний комплекс є одним із провідних секторів промисловості області. Його питома вага в загальних обсягах реалізованої продукції перевищує 14%.

У сучасній структурі галузі значну частку мають залізничне машинобудування, автомобільна техніка, виробництво хімічного обладнання, електричного, електронного устаткування, верстато- та приладобудування.

Виробництво машин та обладнання представлено 63 підприємствами, виробництвотранспортних засобів –14підприємствами.

Розвитку машинобудування і металообробки в області сприяла близькість виробництва металу (індустріальне Придніпров'я) і великих промислових міст (Київ, Харків), вигідні шляхи збуту готової продукції, а також тісні зв'язки з сусідніми вузлами і центрами на основі кооперування, забезпеченість трудовими ресурсами.

Найбільша галузь машинобудування Полтавщини — транспортне машинобудування, на яке припадає більше 50% продукції машинобудування. Найстаріша галузь транспортного машинобудування — вагонобудування, яке почало розвиватись на Полтавщині ще до 1917 року в Крюкові.

Провідне підприємство галузі - ПАТ  «Крюківський вагонобудівний завод»  є лідером вітчизняного вагонобудування, одним з найбільших і найстаріших виробників транспортних засобів, в першу чергу залізничного рухомого складу в Україні.Сучасні виробничі потужності дозволяють виробляти до 10 тис. вантажних та до 300 пасажирських вагонів на рік.

Основна продукція підприємства: напіввагони і вагони-хопери вантажопідіймальністю до 72 т., вагони-платформи, вагони-цистерни для перевезення нафтопродуктів,  пасажирські вагони, вагони метро, ескалатори.

В рамках реалізації інвестиційного проекту підприємством виготовлено два міжрегіональних двохсистемних електропоїзди з експлуатаційною  швидкістю руху 160 – 250 км/год., які за рівнем безпеки, комфорту і сервісного обладнання відповідають кращим зарубіжним зразкам та вже успішно експлуатуються на залізницях України.

В області діє ряд підприємств транспортного машинобудування:

 • ПАТ „Тепловозоремонтний завод”
 • ТОВ „ВО „Кременчуцький автоскладальний завод”
 • ПАТ „АвтоКрАЗ”
 • ПАТ „Кременчуцький колісний завод”
 • ВАТ „Полтавськийавтоагрегатний завод”.

Енергетичне машинобудування області представлене ПАТ „Полтавськийтурбомеханічний завод”, яке виробляє компресори, маслоочисне устаткування, двигуни, сепаратори.

Серед підприємств галузі слід відзначити ТОВ „Компанія ”Промсантехніка-1” у м. Комсомольську, що є одним з виробників безшовних приварних деталей трубопроводів з вуглецевих, низьколінгірованих і легованих сталей, відводи, переходи, заглушки, трійники, фланці різних діаметрів, також є технічні можливості для виробництва продукції по стандартах і по кресленнях замовника.

В галузі електротехнічного машинобудування провідна роль належитьПАТ„Електромотор”, що спеціалізується на випуску електродвигунів різних марок.

Верстатобудування, приладобудування і виробництво інструментів зосереджено, переважно в обласному та районних центрах. Найбільші підприємства, цеВП „Лубенський верстатобудівний завод” АТ „Мотор Січ”(м.Лубни), Полтавський дослідний ливарно-механічний завод (м.Полтава), ПАТ „Полтавський алмазний інструмент” (м.Полтава),ТОВ „Інструментальний завод” (м.Кременчук), ПАТ „Склоприлад”(м. ЧервонозаводськеЛохвицького району).

Сільськогосподарське машинобудування на Полтавщині представлене ПАТ „Галещина, машзавод” (Козельщинський район), що виробляє устаткування для тваринництва і кормовиробництва.

Виробництво машин і устаткування для легкої і харчової промисловості вобласті досить розвинуте.В цих галузях працюють такі підприємства, якПАТ „Полтавський машинобудівний завод”, ПАТ „Хорольський механічний завод”, ПП  „Завод„Комсомолець” та ПАТ „Карлівський машинобудівний завод”, які виробляютьелеваторне обладнання та технологічне устаткування для крупо- і комбікормових заводів, млинів.

Будівельне і шляхове машинобудування представленоПАТ „Кременчуцький завод дорожніх машин”, що випускає автоматизовані змішувачі для приготування асфальтобетону, котки для ущільнення ґрунту, автогудронатори та інші дорожні машини.

Машинобудування відіграє велику роль у територіальному поділі праці, активновпливаючи на формування функціональної структуриадміністративних районів Полтавської області.Спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств сприяє концентрації виробництва та створенню промислових районів і вузлів.

Осередками машинобудівних підприємств є: Полтава (31 підприємство),  Кременчук (19), Комсомольськ (18) і Лубни (4).В інших містах виробничі та економічні зв'язки між підприємствами машинобудування досить обмежені. В результаті цього, на Полтавщині виділяють лише два машинобудівні вузли - Кременчуцький і Полтавський.Третім осередком машинобудування виступають Лубенський та Комсомольський багатогалузеві машинобудівні центри. Інші елементи територіальної структури галузі — машинобудівні пункти: Карлівський, Миргородський,  Хорольський, Червонозаводський.

 

Харчова промисловість

Харчова промисловість Полтавщини - це потужний промисловий сектор (понад 22% в структурі загальнообласного обсягу реалізації промислової продукції), який є одним із стратегічних напрямків в забезпеченні продовольчої безпеки як для області, так і України.

В області виробляється майже 19% загальнодержавних обсягів виробництва свинини, 14% - ковбасних виробів, 15% - вершкового масла, 17% - жирних сирів, 15% - цукру та 32% -  цигарок.

Галузь в області представлена вісімнадцятьма її підгалузями і налічує майже 120 великих та середніх підприємств. Це − молокопереробна, яка включає 14 підприємств, м’ясопереробна (9), цукрова (6), олійно-жирова (6), борошномельно-круп’яна (10), плодоконсервна (3), лікеро-горілчана (2), спиртова (1) промисловість, виробництво хліба та хлібобулочних виробів (20), макаронних виробів (1), кондитерських виробів, печива, тістечок (7), пива (1), мінеральної води та інших безалкогольних напоїв (6), тютюнових виробів (1) та інші.

Крім того, в області функціонує більше 500 малих підприємств та міні- цехів, які здійснюють переробку сільськогосподарської продукції.

Підприємствами харчової промисловості Полтавщини щорічно реалізується продукції на суму понад 10 млрд. грн.

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

Хімічна та нафтохімічна промисловість поки-що не посідають значного місця в промисловому комплексі Полтавщини – питома вага в обсягах реалізованої продукції становила 1,3%.Серед найбільших підприємств галузі: ВАТ „Кременчуцький завод технічного вуглецю”, що випускає технічний вуглець для виробництва гуми.

Серед підприємств медичної промисловості добре відоме ПАТ „Лубнифарм”, яке було засноване ще у 1932 році та нині є одним з ведучих у виробництві і реалізації готових лікарських засобів в Україні.Підприємствовиробляєпонад 70 найменувань ліків, в тому числі є єдиним виробником такихліків,  як сік подорожника, лінімент Алором, мазі Фастин-1 і Антитромб, клей БФ-6 та інші.

 

Легка промисловість

В галузі легпрому Полтавської області працює 43 підприємства, що виготовляють вироби з шкіри, текстилю та інших матеріалів. Особливістю територіальної структури легкої промисловості є її нерівномірне розміщення по території області. Понад 70% її продукції випускають 3 багатогалузевих центри — Кременчук (13 підприємств), Комсомольськ (12). Полтава (4). Значними осередками легкої індустрії є Лубни, Миргород. Провідними підприємствами  легкої промисловості є: ТОВ „Кремтекс”, ВКФ „Тіко-Престиж”, а також ПАТ „Полтавська фірма „Ворскла”, яка успішно співпрацює з підприємствами Німеччини, Франції та Америки.

Угору ↑