Реєстрація народження

Версія для друку

 

Реєстрація народження

 Реєстрація  народження  дитини   провадиться   державним органом реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. 
 Реєстрація народження дитини провадиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них  за  їх усною чи письмовою заявою,  а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати  народження  -  за  заявою родичів,  інших осіб,  уповноваженого представника закладу охорони здоров'я,  у якому народилася дитина або в якому на цей  час  вона перебуває. 
  Якщо батьки дитини не  перебувають  у  шлюбі,  то  народження дитини  може  бути  зареєстроване за місцем проживання особи,  яка визнає  себе  батьком  дитини,  якщо  із  заявою  про   реєстрацію народження   ця   особа   одночасно   подає   заяву  про  визнання батьківства.  
  Якщо реєстрація народження дитини провадиться за  місцем проживання батьків чи одного з них,  то місцем народження дитини в запису  акта  про  народження,  на  бажання  батьків,  може   бути зазначено  фактичне  місце народження дитини,  яке підтверджується документом,  що посвідчує факт її народження або місце  проживання батьків.  
 Заяву   про   реєстрацію   народження   дитини    батьки зобов'язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини,  а  заклади  охорони  здоров'я  при  народженні мертвої дитини - не пізніше трьох діб. Невиконання цього обов'язку є  підставою  для  покладення  на батьків    дитини    та   керівника   закладу   охорони   здоров'я відповідальності, установленої ст. 212 ' Кодексу про адміністративні правопорушення України.   
 Реєстрація народження провадиться при пред'явленні: 
    а) медичного свідоцтва про народження  форми  N  103/о.  У виняткових випадках у разі народження дитини  вдома  чи  в  іншому місці без надання медичної  допомоги  факт  і  час  її  народження підтверджуються підписами двох свідків, присутніх при  пологах,  а також медичною  довідкою  про  перебування  дитини  під   наглядом лікувального закладу (форма N 103-1/о).      Медична довідка заповнюється лікарем-педіатром,  під наглядом якого перебуває новонароджений, і засвідчується підписом керівника лікувального закладу та печаткою;
      б) паспорта або паспортних документів, що  посвідчують  особи батьків (одного з них). Якщо документ, який посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред'явлений,  то  орган реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків  у  цьому  разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб.
      в) документа,  який  є  підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб,  заява  матері,  спільна  заява матері  та батька дитини,  заява батька про визнання батьківства).  
  Якщо  реєстрація  народження провадиться не батьками,  а іншою особою,  то заявник повинен подати  паспорт  або  паспортний документ,  що посвідчує особу заявника.
 При реєстрації народження близнят  про  кожного  з  них складається  окремий  запис акта про народження і видається окреме свідоцтво про народження.  
         Батько  й  мати,  які перебувають у шлюбі,  записуються батьками дитини в книзі реєстрації актів про народження за  заявою будь-кого з них.            Якщо  батьки  не  перебувають  у  шлюбі   між    собою, походження дитини від матері визначається  на  підставі  медичного свідоцтва про  народження  форми  N  103/о,  виданого  закладом охорони здоров'я про народження нею дитини,  а  походження  дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини  або  за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини.   
   Спільна  заява  матері та батька,  які не перебувають у шлюбі між собою,  може бути подана як до,  так і після  народження дитини  до  державного  органу  реєстрації  актів цивільного стану. У разі подання такої заяви до народження дитини до неї додається довідка медичного закладу про вагітність жінки. Якщо заява про  визнання  батьківства  не  може  бути  подана особисто,  вона  може бути подана через представника або надіслана поштою за  умови  нотаріального  засвідчення  справжності  підпису заявника на цій заяві.  
 У  разі  смерті  матері  або  оголошення  її  померлою, визнання матері недієздатною, безвісно відсутньою, позбавлення  її батьківських прав або якщо мати дитини не проживає з нею не  менше шести місяців  і  не  виявляє  про  неї  материнської  турботи  та піклування, а    також    при    неможливості    встановити     її місцезнаходження запис про батька дитини може бути  проведений  на підставі заяви чоловіка про визнання себе батьком дитини за умови, що реєстрація народження проведена відповідно до вимог  частини  1 статті 135 Сімейного кодексу України . У цьому  разі  до  заяви  додаються  документи,  які   посвідчують відсутність матері  (свідоцтво  про  смерть,  рішення  суду    про визнання матері  недієздатною,  безвісно  відсутньою    або    про позбавлення її батьківських прав),  а  також  письмовий  дозвіл  органів опіки і піклування.
 Якщо  мати  дитини  не  перебуває  у  шлюбі  та  не має спільної заяви батьків,  заяви батька про визнання батьківства або рішення   суду,   то  за  заявою  матері  прізвище  батька  дитини зазначається за прізвищем матері,  а ім'я  та  по  батькові  -  за бажанням матері . 
 Дитина, яка народжена до спливу 10-ти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.
 Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу 10-ти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі подання іншою особою та матір’ю дитини заяви про визнання батьківства.
 Якщо дитина народилася до спливу 10-ти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, який вважає себе батьком дитини.     
 Якщо дитина народилася  до  спливу  десяти  місяців  від  дня припинення   шлюбу   або   визнання  шлюбу  недійсним,  але  після реєстрації повторно шлюбу її матері з іншою особою, батьком дитини в  актовому  записі  про  народження зазначається чоловік матері в повторному шлюбі. У цих випадках батьківство попереднього чоловіка може  бути визначене на підставі його спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду .          
 При різних  прізвищах  за  письмовою  згодою  батьків  дитині присвоюється  прізвище  батька  чи  матері  або подвійне прізвище, утворене  шляхом  з'єднання  їхніх  прізвищ. За відсутності згоди дитині  присвоюється прізвище  на підставі рішення органів опіки й піклування або суду.     
 Ім'я  дитини  визначається  за  згодою  батьків. При реєстрації  народження  дитині  може  бути  присвоєно  не більше  двох  імен,  якщо  інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько.     У разі  відсутності  при  реєстрації народження згоди батьків  щодо присвоєння імені спір вирішується органами опіки й піклування або судом. При реєстрації   народження   іншою   особою   ім'я    дитини присвоюється за її вказівкою.
 Дитина, яка народилася  мертвою,  записується  в  книзі реєстрації актів про народження на підставі лікарського  свідоцтва про перинатальну смерть форми N  106-2/о. Свідоцтво   про народження в цьому разі не видається.       У тих випадках, коли смерть  дитини  настала  незабаром після її  народження  (навіть  якщо  вона  прожила  хоч   декілька хвилин), складаються два записи:  про  народження  і  смерть,  але видається тільки свідоцтво про смерть. У цьому разі підставою  для реєстрації народження є медичне свідоцтво  про  народження  (ф.  N103/о), а  для  реєстрації смерті  -  лікарське  свідоцтво  про перинатальну смерть (ф. N 106-2/о).
 Якщо   батькам   необхідно   одержати   документ,    що підтверджує народження дитини (мертвої або живої,  але померлої на першому тижні життя),  то відділ реєстрації актів цивільного стану видає  довідку про народження з указівкою про мертвонародження або про те, що дитина померла.
 Після реєстрації народження  батькам  дитини  видається довідка для виплати допомоги .
 (ст.ст. 121 – 135 Сімейного кодексу України, розділ ІІ „Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні”, затверджених наказом Мін’юсту № 140/5 від 18.11.2003р.)

Додатки:
1. Зразок заяви про визнання батьківства;
2. Зразок заяви про визнання батьківства до народження дитини;
3. Зразок заяви про визнання батьківства батьком при відсутності матері;
4. Зразок заяви матері, яка не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви батьків;


Дивіться також

угору ↑