Реєстрація розірвання шлюбу. Заява про розірвання шлюбу

Версія для друку

 

Реєстрація розірвання шлюбу

           Підставами припинення шлюбу є смерть (оголошення померлим) одного з подружжя або розірвання шлюбу в органі реєстрації актів цивільного стану.
 Якщо один із подружжя помер до набрання чинності  рішенням суду   про   розірвання  шлюбу,  вважається,  що  шлюб  припинився внаслідок його смерті. Якщо один  із  подружжя  помер  у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу  вважається,  що шлюб припинився внаслідок його розірвання.
 Подружжя,   яке   не  має  дітей,  має  право  подати  до державного органу реєстрації  актів  цивільного  стану  заяву  про розірвання шлюбу.      Якщо один із подружжя через поважну причину не може  особисто подати заяву про розірвання шлюбу до державного органу  реєстрації актів цивільного стану, таку  заяву,  нотаріально  засвідчену  або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя. 
 Державний орган реєстрації актів цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від  дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.      Шлюб  розривається  незалежно  від наявності між подружжям майнового спору. 
        Шлюб  розривається  державним  органом  реєстрації   актів цивільного  стану  за  заявою  одного із подружжя,  якщо другий із подружжя:      
     1) визнаний безвісно відсутнім;
     2) визнаний недієздатним;
     3) засуджений за вчинення  злочину  до  позбавлення  волі  на строк не менш як три роки.
       Подружжя,  яке має дітей,  має право подати до суду  заяву про розірвання шлюбу.  
 Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя.       Позов про  розірвання  шлюбу  не  може  бути  пред'явлений протягом   вагітності   дружини  та  протягом  одного  року  після народження дитини,  крім випадків,  коли один із  подружжя  вчинив протиправну поведінку,  яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружя або дитини.       Чоловік,  дружина  мають  право   пред'явити   позов   про розірвання  шлюбу  протягом  вагітності дружини,  якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою.       Чоловік,  дружина  мають  право   пред'явити   позов   про розірвання   шлюбу   до   досягнення  дитиною  одного  року,  якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою  або  за  рішенням  суду відомості  про  чоловіка  як  батька  дитини виключено із актового запису про народження дитини. 
 Суд  постановляє  рішення про розірвання шлюбу,  якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після  спливу одного  місяця  від дня подання заяви.  До закінчення цього строку дружина і чоловік мають  право  відкликати  заяву  про  розірвання шлюбу. 
 Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду провадиться за письмовою заявою подружжя або одного з них за пред’явлення копії рішення суду (витягу з рішення суду) про розірвання шлюбу, що набрало чинності, а також паспорта або паспортного документа, квитанції про сплату встановленої судом суми державного мита.      
 Реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання подружжя або одного з них.  Якщо один з подружжя звернувся із заявою  про розірвання шлюбу до відділу реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого з подружжя, то місце проживання другого з подружжя підтверджується його паспортом або паспортним документом з відміткою про його проживання чи відповідною довідкою, виданої компетентним органом.
         
 У разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у  день  реєстрації  розірвання шлюбу.            У  разі  розірвання  шлюбу  судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.      
  Розірвання шлюбу засвідчується Свідоцтвом  про  розірвання шлюбу.      Після   розірвання   шлюбу   та  одержання  Свідоцтва  про розірвання шлюбу особа має право на повторний шлюб.  ( ст.ст. 104 - 116 Сімейного кодексу України, розділ У „Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні”, затверджених Наказом  Мін’юсту № 140/5 від 18.11.2003р.).

Додатки:
1. Зразок заяви про розірвання шлюбу на підставі рішення суду
2. Зразок заяви про розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя
3. Зразок заяви про розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя, якщо другий із подружжя:
- визнаний безвісно відсутнім;
- визнаний недієздатним;
- засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки.

Додаток 17

                                      до пункту 5.4 Правил

                                      реєстрації актів цивільного

                                      стану в Україні

 

 

                                      До _________________________

                                         (назва відділу реєстрації

                                      ____________________________

                                        актів цивільного стану)

 

                                      від ________________________

                                              (прізвища, імена,

                                      ____________________________

                                              по батькові)

 

 

 Розірвання шлюбу зареєстровано

 _____________________________,

     (число, місяць, рік)

 

 актовий запис N _____

 

 

 Місце для квитанції про

 сплату державного мита

 

 

ЗАЯВА

про реєстрацію розірвання шлюбу

на підставі рішення суду

 

 

     Просимо(шу) зареєструвати   розірвання   шлюбу   на  підставі рішення суду _____________________________________________________________________

(назва суду та дата постановлення рішення)

 

     Про себе повідомляємо(ю):

                          ВІН                      ВОНА

 

1. Прізвище,ім'я   по батькові        ______________________________________

2. Дата народження                        ______________________________________

3. Громадянство                               ______________________________________

4. Відношення до     

   військової служби:                       ______________________________________

   а) де перебуває на обліку            ______________________________________

   б) назва міста та  номер поштової   

   скриньки військової  частини, де служить ______________________________

5. Перебували в шлюбі 

   (першому, другому)                                      ______________________________

6. Де зареєстровано   

    шлюб, що розривається.  

   (номерта дата  актового запису 

   про шлюб )                                                  _____________________________________________                

7. Кількість спільних 

   дітей віком        

   до 18 років                                       ______________________________________     

8. Яке прізвище бажає 

   мати після                

   розірвання шлюбу                         ________________________________________ 

   (узяте при         

   укладенні шлюбу чи 

   дошлюбне)          

9. Місце постійного   

   проживання         

   (адреса повна)                                            _________________________________________________

10. Назва документа,  

    що посвідчує особу:

    паспорт або      

    паспортний документ

    (його серія, номер,

    яким органом та   

    коли виданий)                                           ________________________________________________

  

     З умовами розірвання шлюбу ознайомлені,  про відповідальністьза  надання  недостовірних  відомостей  відділу  реєстрації  актівцивільного стану попереджені.

 

Підписи осіб, що розривають шлюб:

 

Він ______________________           Вона _______________________

(шлюбне прізвище)                      (шлюбне прізвище)

 

 

 "____"____________ 20__ р.

 

 Державне мито в сумі __________ сплачено в ______________________

                                            (назва установи банку)

 

 Квитанція N _________ від "____"__________ 20__ р.


Дивіться також

 

угору ↑