СЕКТОРАЛЬНА ПІДТРИМКА ЄС: Конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

Версія для друку

Мінрегіоном  розпочато конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за кошти ЄС

 

Міністерство розвитку громад та територій України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827 «Деякі питання фінансування програм та проєктів регіонального розвитку» (зі змінами) 03.09.2020 оголосило конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Загальний бюджет конкурсу становить  551 686  824 грн.

Регламентується:

 • Угода про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України (переглянути);
 • Порядок проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (постанова КМУ від 16.11.2016 № 827, із змінами);
 • Постанова КМУ від 12 вересня 2018 р. № 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»;
 • Наказ Мінрегіону від 18.05.2017 № 121 зі змінами;
 • Наказ Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 (у редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 93) – вимоги до опису та інформаційної картки проєкту;
 • Наказ Мінрегіону від 13.05.2017 № 109 (у редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 92) – Положення про конкурсну комісію з відбору проєктів;
 • Наказ Мінрегіону від 13.05.2017 № 110 (у редакції наказу Мінрегіону від 18.08.2020 № 187) – Склад конкурсної комісії з відбору проєктів

 

Для участі в конкурсному відборі заявник проєкту (центральний або місцевий орган виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, утворені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики») подає до 03 листопада  2020 року включно через онлайн-платформу https://sectoral.minregion.gov.ua документи (заявку на участь, інформаційну картку проєкту та опис проєкту, які підписуються керівником заявника проєкту кваліфікованим електронним підписом), оформлені відповідно до вимог, визначених наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 (у редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 93) «Про затвердження Вимог до опису та інформаційної картки проєкту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу»).

   

Умови подання проєктів

 • Відповідність завданням Державної стратегії регіонального розвитку, плану заходів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку;

Спрямованість на виконання програм регіонального розвитку (Додаток 2 до Порядку оцінки та відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (Наказ Мінрегіону від 18.05.2017 № 121):

 • Інноваційна економіка та інвестиції (фінансування проєкту з державного бюджету від 3,6 – 48,0 млн грн);
 • Сільський розвиток (порівняно з минулим конкурсом – виключено соціальну інфраструктуру! (фінансування проєкту з державного бюджету від 3,6 – 48,0 млн грн);
 • Розвиток туризму (фінансування проєкту з державного бюджету від 1,2 – 24,0 млн грн);
 • Розвиток  людського потенціалу (фінансування проєкту з державного бюджету від 1,2 – 12,0 млн грн);
 • Загальноукраїнська солідарність (фінансування проєкут з державного бюджету від 3,6 – 48,0 млн грн);
 • Підтримка розвитку депресивних територій (фінансування проєкту з державного бюджету від 3,6 – 18,0 млн грн);
 • Ефективне управління регіональним розвитком (фінансування проєкту з державного бюджету від 1,2 – 12,0 млн грн).

 

Основні критерії  відбору проєктів

 • Проєкт повинен мати чіткий вимірюваний результат і сталість;
 • Ефект від впровадження проєкту має бути більшим ніж на одну громаду;
 • Проєкт повинен бути чітко сформульований і прописаний відповідно до вимог конкурсу;
 • Проєкт повинен бути поданий вчасно;
 • Проєкт не повинен бути високовартісним.

 

Особливості оцінювання проєктів

 • Сталість результатів проєкту;
 • Спеціальні критерії оцінювання проєкту за окремими програмами;
 • Актуальність та доцільність проєкту;
 • Якість підготовки проєкту;
 • Географія впливу проєкту (перевага надається міжрегіональним проєктам та спільним проєктам громад);
 • Наявність співфінансування проєкту із інших джерел (є критерієм для оцінки та бажаною умовою, але не обов’язково).

 

Основні етапи відбору проєктів

 • Після закінчення строку подання документів Мінрегіон протягом                     10 робочих днів перевіряє відповідність поданих документів вимогам, визначеним п. 5 постанови КМУ від 16.11.2016 № 827.
 • Оцінювання проєктів здійснюється незалежними експертами, у строк, який становить не більше 2 місяців з початку оцінювання.
 • За результатами оцінювання проєктів Мінрегіон формує рейтингові списки проєктів, які пройшли оцінювання. Відбір рекомендованих до фінансування проєктів здійснює утворена Мінрегіоном комісія на основі сформованих за результатами оцінювання рейтингових списків проєктів.
 • Засідання комісії проводиться у 15-денний строк після завершення оцінювання проєктів. За результатами засідання комісії складається протокол, де зазначені проєкти, рекомендовані до фінансування.
 • Після прийняття рішення комісії Мінрегіон у триденний строк розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про результати конкурсу.

 

Портал секторальної бюджетної підтримки ЄС

https://sectoral.minregion.gov.ua

 

Телефон для довідок:

у Мінрегіоні: (044) 207-17-21; електронні адреси: bondar@minregion.gov.ua,  budykoo@minregion.gov.ua;

Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської облдержадміністрації: Гладка Леся Володимирівна                          (0532) 609348, dfert@adm-pl.gov.ua

 

Відео-інструкція подання проєкту на Порталі

 

ДолученняРозмір
prezentaciya_u-lead._pidgotovka_proiektiv_regionalnogo_rozvitku.pdf1.61 MБ
prezentaciya_minregionu.sektoralna_pidtrimka_ies.pdf1.03 MБ
prezentaciya._sektoralna_pidtrimka_ies.pdf1.37 MБ
угору ↑