Шановні пенсіонери

Версія для друку

 

Шановні пенсіонери!

 

            На вашу адресу направлені інформаційні листи Пенсійного фонду, до яких вкладені чисті бланки документів (спрощена форма заяви і декларації про доходи) із зразками їх правильного заповнення та конверт для безкоштовної відправки такої заяви для призначення субсидії.

Заповнені заяви та декларації про доходи ви можете направити по пошті на адресу районного управління праці та соціального захисту населення, яка вказана на конверті. Також зазначені заяву та декларацію Ви можете надати до уповноваженої особи сільської або селищної ради.

            В разі виникнення у вас будь-яких питань щодо заповнення заяви чи декларації про доходи, а також інших питань, що стосуються призначення житлової субсидії, оскільки кожний випадок – це індивідуальна та нестандартна ситуація, яка інколи потребує окремого розгляду та вирішення, ви можете звернутися на телефон обласної «гарячої лінії» 681238 чи районної «гарячої лінії».

            Одночасно надаємо опис щодо правильного заповнення заяви та декларації про доходи. Інформація по заповненню зазначених документів для зручності надається відповідно до їх розділів.

Звертаємо увагу, що заява та декларація подаються в одному екземплярі,від всіх хто зареєстрований в житловому приміщенні, уповноваженою особою сімї яка є власником (співвласником) житла, наймачем житла у державному та громадському фонді, членом житлово-будівельного кооперативу, власником (співвласником) житлового приміщення, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг.

 

Як правильно заповнити

заяву про призначення житлової субсидії

 

Звертаємо увагу, що заява про призначення житлової субсидії  подається від члена сім`ї, який є власником (співвласником) житла, наймачем житла у державному та громадському фонді, членом житлово-будівельного кооперативу, власником (співвласником) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг. В заяві вказується  прізвище, ім’я та по батькові, адреса реєстрації.

            В розділі “Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг” дані заносяться в залежності від того чи користуєтеся Ви чи члени Вашої сім`ї  пільгами по сплаті за житлово-комунальні послуги:

- якщо пільгою не користуєтесь - вказати “пільгами не користуюся”;

- якщо користуєтесь – вказати “пільгами користуюся” та зазначити категорію. (наприклад: “учасник бойових дій”, “член сім`ї загиблого”, “дитина війни” та ін.)

            Увага! Дані паспорта заповнюються на підставі паспорта особи, яка подає заяву, та на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг.

            Ідентифікаційний номерзазначається відповідно до довідки, виданої державною податковою інспекцією про присвоєння ідентифікаційного номеру.

   В розділі“Прошу призначити”  напроти колонки субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” або напроти колонки “субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг”, в залежності від того чи особа звертається за призначенням субсидії вперше чи повторно, відповідно в стовпчику “уперше” або у стовпчику “повторно” необхідно поставити позначку “+”.

Звертаємо увагу, якщо в даний час Ви користуєтеся субсидією і термін її призначення не закінчився, подавати заяву та декларацію про доходи не потрібно, субсидія за новими умовами буде перерахована автоматично, без Вашого звернення.

Номер розрахункового рахунку на газопостачання, холодне та гаряче водопостачання, опалення, електроенергію, а також назва та адреса житлово-експлуатаційних організацій заповнюються  із розрахункових  книжок або квитанцій на оплату.

            Особливо звертаємо увагунаправильність заповнення в заяві паспортних даних, ідентифікаційних номерів, назв і адрес експлуатаційних організацій, а також номерів особових рахунків на газопостачання, холодне та гаряче водопостачання, опалення, електроенергію.

В кінці заяви ставиться дата її заповнення (наприклад: 16.08.2010).

Справжність та відповідність даних, зазначених в заяві, підтверджуються підписом особи, яка її подає.

 

Як правильно заповнити

декларацію  про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

 

Розділ І. Загальні відомості

В пунктах 1 та 2  вказується  прізвище, ім’я та по батькові, адреса реєстрації особи, яка подає декларацію, тобто, це та особа від якої подана заява (власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг).

У пункті 3заповнюються дані на всіх осіб, які зареєстровані  у житловому приміщенні, на яке оформлюється житлова субсидія, а також членів їх сімей, які проживають окремо (за іншою адресою): прізвище, ім`я, по батькові, ступень родинного зв`язку, дата народження, ідентифікаційний номер осіб.

В графі “ступень родинного зв`язку” родинний зв`язок вказується всіх осіб, які зареєстровані на даній житловій площі по відношенню до особи на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг (дружина, чоловік, неповнолітні діти).

У разі проживання будь-кого з членів сім`ї окремо в графі “Примітки” робиться відповідний запис “проживає окремо”.

Прізвище, ім`я, по батькові заповнюються згідно паспорта.

Ідентифікаційний номер зазначається відповідно до довідки, виданої державною податковою інспекцією про присвоєння ідентифікаційного номеру.

 

Розділ ІІ. Всі види доходів осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку за періодз ______20__р

до __________ 20__р.

            Період за який подаються доходи визначається залежно від виду субсидії:

- при звернення за субсидією на житлово-комунальні послуги доходи подаються за 6 попередніх місяців перед місяцем звернення (наприклад: заява подана 16.08.2010 року – доходи подаються за період з 01.02.2010 по 31.07.2010 рік);

-                     при зверненні за субсидією на тверде паливо – подаються доходи  за попередній календарний рік (наприклад: заява подана 17.10.2010 року – доходи подаються за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 рік).

У даному  розділі зазначаються прізвище, ініціали; вид доходу; розмір доходу (в гривнях) та джерело доходу.

Якщо особа не працює, робиться відповідна  відмітка в графі “вид доходу” - “не працює” (на підставі трудової книжки).

Доходом сім`ї вважається: пенсія, стипендія, заробітна плата, одержані  аліменти, допомога по безробіттю, дохід від підприємницької діяльності, а також дохід від земельної частки (паю), зданого в оренду тощо.

Звертаємо увагу, що всі задекларовані види доходів (окрім розміру пенсії, яка виплачується через органи Пенсійного Фонду та розміру допомоги, яка призначена органами праці та соціального захисту населення) підтверджуються відповідними довідками.

 

Розділ ІІІ. Відомості про інші житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів їх сімей, що проживають окремо.

У разі, якщо у власності (володінні) зареєстрованих осіб та членів їх сім`ї, які проживають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діти) є інша квартира, житловий будинок або частина будинку чи квартири, заповнюються прізвище та ініціали особи у власності (володінні) якої воно знаходиться. Також Вам необхідно вказати загальну площу приміщення (кв.м.), кількість зареєстрованих осіб  та адресу.

Дані  зазначаються відповідно до свідоцтва про право власності на житло, свідоцтва про спадщину, договору дарування, договору купівлі-продажу квартири або будинку тощо.

Звертаємо увагу, що в даному розділі зазначаються тільки ті особи які вказані в розділі 1 «Загальні відомості»  пункт 3.

Розділ ІV. Кількість транспортних засобів, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів їх сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей), крім автомобілів, отриманих через органи праці та соціального захисту населення одиниць.

Вказується кількість транспортних засобів (автомашин, автобусів, мотоциклів, тракторів та ін.), які належать особам, зареєстрованим у житловому приміщенні, на яке оформлюється субсидія, а також членам їх сімей (дружина, чоловік, неповнолітні діти), що проживають та зареєстровані  за іншою адресою.  При цьому звертаємо увагу, що у загальну  кількість транспортних засобів не враховуються автомобілі, які отримані через органи праці та соціального захисту населення.

Звертаємо увагу, що в даному розділі зазначаються тільки ті особи які вказані в розділі 1 «Загальні відомості»  пункт 3.

Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

В зазначеному розділі Вам необхідно вказати прізвище та ініціали особи, яка зареєстрована з Вами у житловому приміщенні та має у власності або володінні (користуванні) земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площа, якщо її розмір перевищує 0,06 га або земельну ділянку надану для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, а також земельну частку (пай).

При цьому зазначити  площу земельної ділянки та її цільове призначення (сінокосіння, випасання худоби, ведення особистого селянського господарства та ін.).

Якщо особа має у власності або володінні (користуванні) земельну частку (пай) необхідно зазначити чи здана вона в оренду, чи перебуває в користуванні сільськогосподарських підприємств.

 

Розділ VI. Відомості про витрати на придбання товарів довгострокового вжитку, майна, оплату послуг, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за субсидіями.

У разі, якщо Вами або  зареєстрованими з Вами особами  протягом 12 місяців перед зверненням за субсидіями зроблено значні покупки або оплачені послуги необхіднозазначити  прізвище та ініціали особи, яка понесла затрати,  та вказати назву придбаного майна (отриманої послуги), їх вартість та дату здійснення покупки (оплати послуг).

Однак на визначення права на субсидію впливає покупка товарів довготривалого вжитку чи оплати послуг, які в загальній сумі, яка на час звернення, перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.

Станом на 01.07.2010 десятикратна величина прожиткового мінімуму становить: для працездатних осіб – 8880 грн.; для пенсіонерів, інвалідів – 7090 грн.; для дітей віком до 6 років – 7710 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років – 9210 грн.).

До витрат  відносяться: придбання земельної ділянки; квартири або будинку; транспортного засобу (автомобіля, автобусу, мотоциклу, тощо); будівельних матеріалів; іншого майна та товарів довгострокового вжитку; оплата ремонту квартири (будинку) або транспортного засобу; оплата за навчання  та ін.

В кінці заяви ставиться дата її заповнення (наприклад: 16.08.2010).

Достовірність відомостей про доходи та майновий стан, викладених в декларації, підтверджуються підписом особи, яка її подає.

 

угору ↑