«Схема планування території Полтавської області» (графічні матеріали)

Версія для друку

На виконання урядових доручень та відповідно до «Програми розроблення Схеми планування території Полтавської області», прийнятої рішенням другої позачергової сесії VI скликання Полтавської обласної ради від 28 грудня 2010 року, розроблено головний містобудівний проект області «Схема планування території Полтавської області», генеральний проектувальник - ДП УНДІПМ "Діпромісто". Проект виконано у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про основи містобудівної діяльності», Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, інших законів, чинної нормативно-правової бази України. «Схема планування території Полтавської області» отримала позитивний експертний висновок Державного підприємства "Укрдержбудекспертиза".
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 5) встановлено обов’язковість узгодження з містобудівною документацією відповідного рівня Програм розвитку регіонів та населених пунктів, програм господарського, соціального та культурного розвитку, а також те, що вимоги  містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування.
Необхідність розроблення «Схеми планування території Полтавської області» виникла у зв’язку із закінченням терміну дії попередньої роботи «Схема районной планировки Полтавской области» («Харьковпроект», 1977 г.), а також змінами, які відбулися в соціально-економічній, законодавчій та містобудівній діяльності країни. Пропозиції проекту сформовані на розрахунковий строк, що складає 20-25 років – 2036 р.
Містобудівна документація виконана у відповідності до чинного законодавства на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та згідно з новим ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях». Графічна частина проекту розроблена із використанням геоінформаційних систем і технологій компанії ESRI (ArcView 3.2/8.2 та ArcINFO 8.2), а також електронної цифрової карти Полтавської області, створеної ДП "Київгеоінформатика".
«Схема планування території Полтавської області» затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013.

угору ↑