Система надання пільг

Версія для друку

 

Система надання пільг

В Україні надання пільг регулюється близько 50 законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.03 № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” створено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Головна мета ЄДАРП – налагодити в Україні чіткий облік даних про пільгові категорії населення за соціальною ознакою, а також запровадити систему адресних розрахунків з організаціями та підприємствами - надавачами пільгових послуг за фактично надані послуги по кожному пільговику.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.02 № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” на місцеві управління праці та соціального захисту населення покладено функції ведення персоніфікованого обліку окремих категорій громадян – отримувачів пільг за соціальною ознакою та функції головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, спрямованих на надання пільг окремим категоріям громадян.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.03 № 117 органи праці та соціального захисту населення забезпечують включення до ЄДАРП та підтримують в актуальному стані інформацію про осіб, які мають право на пільги відповідно до законів України:
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”,
„Про жертви нацистських переслідувань”
 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”,
“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,
“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”,
“Про міліцію”, “Про пожежну безпеку”,
“Про державну податкову службу в Україні”,
Кримінально-виконавчий кодекс,
“Про освіту”,
Основи законодавства України про охорону здоров’я,
Основи законодавства про культуру,
“Про бібліотеки і бібліотечну справу”,
 „Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”,
 “Про прокуратуру”,
“Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”,
“Про Службу безпеки України”,
“Про соціальний захист дітей війни”,
„Про правові засади цивільного захисту”
статті 48 Гірничого закону України,
“Про статус суддів”,
“Про захист рослин”,
“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”,
а також пенсіонерів за віком.

В області створено та підтримується в актуальному стані Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

 

Станом на 1 серпня  2008 року перебуває на обліку в Реєстрі 469,7 тис. пільговиків, які мають близько 1 млн. статусів, тобто частина облікованих осіб має право на пільги згідно з декількома законами, а саме:
- ветеранів війни -  114,9 тис. осіб;
- ветеранів праці – 184,5 тис. осіб;
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 26,7 тис. осіб;
- ветеранів військової служби та ветеранів органів внутрішніх справ – 7,7 тис. осіб;
- реабілітованих – 128 осіб;
- дітей війни – 236,6 тис. осіб;
- інвалідів загального захворювання – 69,3 тис. осіб;
- інших категорій – 19,4 тис. осіб.

Всі зазначені категорії пільговиків використовують своє право на пільги згідно чинного законодавства.

 

Особи, які мають право на пільги згідно з кількома законами України, користуються конкретною пільгою згідно з одним Законом України за своїм вибором.

 

Існує велика кількість видів(різновидів) пільг.
Найпоширенішими видами пільг, якими користується населення, є:
- знижка з оплати за житлово-комунальні послуги, користування телефоном;
- пільгове придбання твердого палива для опалення житла та скрапленого газу для побутових потреб;
- безплатний проїзд у міському та приміському транспорті.

 

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються в межах норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1996 № 879 “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянам, які мають пільги щодо їх оплати”.

 

Згідно статті 51 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам надаються пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного  балону скрапленого газу на домогосподарство в рік.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  5 березня 2008 року № 150 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2008 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” для Полтавської області встановлені граничні показники вартості:

твердого палива – 681 грн. за одну тонну ( 568 грн. у 2007 році);
скрапленого газу – 86 грн. за один балон ( 78 грн. у 2007 році).

Відшкодування за надані пільгові послуги підприємствам надавачам зазначених послуг здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

Згідно статті 42 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється чинність  Закону України  "Про  статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам  (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової  служби; ветеранам  органів внутрішніх справ;  ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної  служби спеціального  зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ,  ветеранів  державної пожежної охорони та ветеранів Державної  служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,  хворобою або вислугою років  військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально - виконавчої системи, державної пожежної охорони;пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої  системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків; непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні; батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження  військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які  загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;  дружинам (чоловікам) та опікунам  (на час  опікунства) дітей померлих громадян,  смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої  статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України  "Про  освіту"( 1060-12 ); дітям війни.

 За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  та  житлових субсидій  населенню  на  придбання твердого  та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та  пільги  ветеранам війни; особам,  на  яких  поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); особам, які  мають особливі  заслуги перед Батьківщиною; вдовам(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,  які мають особливі заслуги перед  Батьківщиною; особам,  які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові  заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ;  ветеранам державної   пожежної   охорони;   ветеранам    Державної  служби спеціального   зв'язку   та  захисту  інформації  України;  вдовам (вдівцям)  померлих  (загиблих)   ветеранів  військової   служби, ветеранів  органів внутрішніх справ,  ветеранів державної пожежної  охорони та ветеранів  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту   інформації  України;  звільненим  зі  служби  за  віком, хворобою  або вислугою   років   працівникам   міліції,   особам начальницького    складу    податкової    міліції,    рядового   і начальницького складу  кримінально-виконавчої  системи,  державної пожежної  охорони;  дітям  (до  досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу  кримінально-виконавчої  системи,  державної пожежної охорони,  загиблих або померлих у  зв'язку  з  виконанням службових обов'язків;  непрацездатним членам сімей, які перебували на   їх   утриманні;   громадянам,   які  постраждали   внаслідок Чорнобильської  катастрофи;  дружинам  (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян,  смерть яких пов'язана  з Чорнобильською  катастрофою;  громадянам  відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України  про  охорону здоров'я (   2801-12   ),   частини  четвертої  статті  29  Основ законодавства України про культуру (  2117-12  ), абзацу  першого частини четвертої   статті   57   Закону   України   "Про  освіту" ( 1060-12 ),  особам,  які мають таке право згідно із  статтею  48 Гірничого закону України ( 1127-14 ).

     За рахунок  субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на  надання  пільг  з  послуг  зв'язку   та   інших   передбачених законодавством    пільг  (крім   пільг   на   одержання   ліків, зубопротезування,  оплату електроенергії, природного і скрапленого газу  на побутові потреби,  твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,   вивезення   побутового  сміття  та  рідких  нечистот)  та компенсацію  за  пільговий  проїзд  окремих   категорій   громадян надаються  пільги  ветеранам  війни;  особам,  на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії  їх соціального захисту"  (  3551-12  );  особам,  які  мають особливі заслуги перед Батьківщиною;  вдовам (вдівцям) та батькам  померлих (загиблих)  осіб,  які  мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам,  які мають особливі трудові  заслуги  перед  Батьківщиною; вдовам  (вдівцям)  та батькам померлих (загиблих) осіб,  які мають особливі трудові  заслуги  перед  Батьківщиною;  ветеранам  праці; жертвам  нацистських  переслідувань;  ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,  ветеранам державної  пожежної охорони,   ветеранам  Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту інформації України;  вдовам (вдівцям) померлих  (загиблих) ветеранів  військової служби,  ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та ветеранів Державної служби спеціального   зв'язку  та  захисту  інформації  України;  особам, звільненим з військової  служби,  які  стали  інвалідами  під  час проходження   військової  служби;  інвалідам,  дітям-інвалідів  та особам,   які   супроводжують   інвалідів   першої    групи    або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого), пенсіонерам з числа слідчих прокуратури;  реабілітованим громадянам,  які  стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами;  громадянам, які постраждали   внаслідок   Чорнобильської   катастрофи;    дружинам (чоловікам)   та  опікунам  (на  час  опікунства)  дітей  померлих громадян,  смерть яких пов'язана з Чорнобильською  катастрофою,  а також  здійснюються  компенсаційні  виплати  за  пільговий  проїзд окремих категорій громадян.

угору ↑