Система обліку публічної інформації

Версія для друку

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату облдержадміністрації підлягають обов’язковій реєстрації у спеціальній системі обліку. В апараті облдержадміністрації функціонує система автоматизації діловодства та документообігу (САД ОДА), яка дозволяє виконувати такі функції:

  • обробку та облік вхідної кореспонденції
  • обробку та облік вихідної кореспонденції
  • обробку та облік розпоряджень голови облдержадміністрації з основної діяльності та з особового складу
  • контроль виконання документів, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації
  • пошук документа за основними його реквізитами та ключовим словом у короткому змісті документа

Всі документи в апараті облдержадміністрації формуються протягом року в хронологічному порядку у діловодні справи за зведеною номенклатурою справ. Зведена номенклатура справ складається з урахуванням структури апарату облдержадміністрації та погоджується в установленому порядку з Державним архівом Полтавської області. Більша частка документів зберігається у загальному відділі апарату облдержадміністрації.

В апараті облдержадміністрації визначено спеціальне місце для організації доступу запитувачів до системи обліку інформації. Для цього необхідно звернутися до відповідальних працівників загального відділу апарату облдержадміністрації (кабінет 616, телефон (5322) 2-90-69).

За змістом інформація, якою володіє апарат облдержадміністрації, поділяється на такі види:

  • правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України)
  • інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівного складу структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій)
  • інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова)
  • інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених в процесі діяльності розпорядника інформації). 
  •  

 

Реєстр публічної інформації Полтавської облдержадміністрації
/переглянути на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних/

угору ↑