Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Версія для друку

 

Соціальний захист громадян, що постраждали  внаслідок аварії на ЧАЕС

Відділ у справах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Головного управління праці та соціального захисту населення відповідно до покладених на нього завдань в межах області здійснює:
1.Організацію, розроблення та виконання заходів пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2. Здійснює  організаційне керівництво і координацію роботи з питань соціально - правового та медичного захисту постраждалих громадян.
3. Відповідно до чинного законодавства здійснює контроль за станом соціального захисту  постраждалих громадян та цільовим використанням бюджетних коштів.
4. Відпрацьовує галузеву статистичну звітність, довідки та аналітичні матеріали з метою поліпшення соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
5.  Спільно з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації організовує, координує та контролює роботу, пов’язану з медичним забезпеченням постраждалих громадян.
6. Відпрацьовує  та забезпечує  виконання регіональних програм з медичного забезпечення оздоровлення потерпілого населення.
7. Згідно чинного законодавства визначає  статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
8. Забезпечує  створення і  функціонування комп’ютерної бази даних осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи для створення Державного реєстру .
9.Організовує в області роботу по забезпеченню житлом чорнобильців.
10. Забезпечує створення і функціонування  єдиного в області комп’ютерного реєстру осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують забезпечення житлом або  поліпшення житлових умов.
11. Видає  у встановленому порядку посвідчення постраждалим громадянам.
12. У відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України „Про додаткові заходи  щодо забезпечення реалізації  громадянами  конституційного  права на звернення ” забезпечує  своєчасний розгляд звернень з питань соціального захисту постраждалих  та вживає заходи  щодо  усунення причин виникнення скарг. Проводить прийом громадян.
13. Організовує санаторно-курортне оздоровлення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
14. Надає практичну та організаційно-методичну допомогу з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на працівникам міських та  районних управлінь праці та соціального захисту населення.

Нормативними документами, якими регулюються питання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є:
 
1. Закон України «Про статус та соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ».
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 936 від 20.09.2005
„Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
3. Підпункти а), б) в), е) пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №836 від 26 липня 1996 року„Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
4. Постанова Кабінету Міністрів України № 155 від 8 лютого 1997 року „Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 562 від 12 липня 2005 року „Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
6.Постанова Кабінету Міністрів України №706 від 16.12.92 р. “Про Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС”.
 7.Постанова Кабінету Міністрів України  №1589 від 31.12.96р. “Про Порядок  надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1”
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2000р року № 800 „Про положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
9. Постанова Кабінету міністрів України №51 від 20.01.1997р. «Про порядок видачі посвідчень особам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Призначення пільг і компенсацій громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи  здійснюється  за  єдиною  заявою  відповідно  до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.  N 1146 "Про вдосконалення  механізму  надання  соціальної допомоги" Органи соціального захисту  населення, що   проводять нарахування та виплати,  передбачені Законом України "Про статус і соціальний    захист    громадян,    які   постраждали   внаслідок Чорнобильської катастрофи",  звіряють  у разі  потреби  отриману від громадян інформацію щодо правомірності нарахування компенсаційних виплат  з  відділами  персоніфікованого обліку  згідно  з Єдиним автоматизованим реєстром осіб,  які мають право на пільги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  29  січня  2003  р.  N  117 
Виплата компенсацій,  допомоги певних видів та надання  пільг у разі коли вперше встановлено  відповідний статус постраждалої особи  і видано відповідне посвідчення проводиться з дня подання громадянином заяви,  але не раніше ніж з дня видачі йому посвідчення встановленого зразка.
У разі зміни категорії постраждалої особи  або її посвідчення  проведення виплат  поновлюється з дня припинення останньої виплати за умови, що особа мала право на такі виплати  та повідомила про це уповноважений орган протягом трьох місяців.
У разі зміни місця реєстрації або місця роботи громадянин для отримання  виплати  за  новим  місцем реєстрації або місцем роботи подає протягом трьох місяців заяву та довідку про отримані виплати (нарахування).
Виплата компенсацій та допомоги певних видів, передбачених чинним законодавством   проводиться центрами по нарахуванню і виплаті соціальних  допомог, управліннями  праці  та  соціального захисту населення   районних (міських)   держадміністрацій,   виконкомів міських,  районних  у  містах  рад за місцем реєстрації громадян.

Порядок видачі посвідчень

У відповідності до „Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 1105 від 21.08.2001 року „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51”визначено, що рішення про видачу або відмову  у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження до органу, що видає посвідчення необхідних документів, за встановленою формою, а саме:
Для отримання посвідчення категорії 1-А:
1. Заява постраждалої особи.
2. Первинні довідки, що підтверджують визначений раніше статус.
3. Експертне заключення зв’язку хвороби з наслідками Чорнобильської катастрофи.
4. Довідка МСЕК
5. Копія паспорта з указанням  місця реєстрації
6. 1 фотографія розміром 3×4

Для отримання посвідчення категорії 2-А,3-А
1. Заява постраждалої особи.
2. Документи, що підтверджують виконання робіт в зоні відчуження (згідно постанови Кабінету Міністрів України № 51 від 20.01.1997 р.)
3. Копія паспорта з указанням місця реєстрації.
4. 1 фотографія розміром 3×4.
5. Якщо оформляється дублікат, то об’ява з газети про втрату раніше виданого посвідчення ( або бланк  зіпсованого посвідчення ).

Для отримання посвідчення категорії 2-Б,3-Б
1. Заява  постраждалої особи.
2. Довідка, що підтверджує проживання в зоні радіаційного забруднення видана ( відповідно Додаток № 3, № 4, № 5 ).
3. Копія паспорта з указанням  місця реєстрації.
4. 1 фотографія розміром 3×4.
5. Якщо оформляється дублікат, то
- об’ява з газети про втрату раніше виданого посвідчення;
( або бланк  зіпсованого посвідчення )
- акт на списання втраченого чи зіпсованого посвідчення.

Для отримання посвідчення серії Д

     1.Заява від батька чи матері на отримання посвідчення дитині.
     2 . Копія свідоцтва про народження дитини.
     3. Якщо дитина народжена від батьків, які мають статус постраждалих, то :   
- копія посвідчення батька чи матері, що підтверджує   відповідний статус
 - первинні документи, батька чи матері, згідно яких видано посвідчення
      4. Якщо дитина приїхала з зони радіаційного забруднення, то довідку – додаток № 9
     5. Копію паспорта батьків з указанням місця реєстрації
     6. Якщо оформляється дублікат, то
- об’ява з газети про втрату раніше виданого посвідчення;
( або бланк  зіпсованого посвідчення )
- акт на списання втраченого чи зіпсованого посвідчення

Для отримання посвідчення вдови

1. Заява
2. Експертне заключення зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи на чоловіка
3. Копію свідоцтва про одруження
4. Копію паспорта з указанням місця реєстрації та штампом про одруження
5. Копію посвідчення чоловіка та первинні документи, що підтверджують визначений статус
6. 1 фотографія розміром 3×4
7. Якщо оформляється дублікат, то
- об’ява з газети про втрату раніше виданого посвідчення;
( або бланк  зіпсованого посвідчення )
- акт на списання втраченого чи зіпсованого посвідчення

Для отримання санаторно-курортної путівки на оздоровлення необхідно подати до управління праці та  соціального захисту населення  за місцем реєстрації письмову заяву та довідку для отримання путівки  форми 0-70-у.

 

угору ↑