Соціальний захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Версія для друку

 

Соціальний захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Відділ у справах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Головного управління праці та соціального захисту населення відповідно до покладених на нього завдань здійснює:
1.Організацію, розроблення та виконання заходів пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2. Здійснює  організаційне керівництво і координацію роботи з питань соціально - правового та медичного захисту постраждалих громадян.
3. Відповідно до чинного законодавства здійснює контроль за станом соціального захисту  постраждалих громадян та цільовим використанням бюджетних коштів.
4 Відпрацьовує галузеву статистичну звітність, довідки та аналітичні матеріали з метою поліпшення соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
5 Організовує, координує та контролює роботу, пов’язану з медичним забезпеченням постраждалих громадян.
6 Відпрацьовує  та забезпечує  виконання регіональних програм з медичного забезпечення оздоровлення потерпілого населення.
7 Згідно чинного законодавства визначає  статус громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
8 Забезпечує  створення і  функціонування комп’ютерної бази даних осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи для створення Державного реєстру .
9.Організовує в області роботу по забезпеченню житлом чорнобильців.
10. Забезпечує створення і функціонування  єдиного в області комп’ютерного реєстру осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і потребують забезпечення житлом або  поліпшення житлових умов.
11. Видає  у встановленому порядку посвідчення постраждалим громадянам.
12. У відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян” та Указу Президента України „Про додаткові заходи  щодо забезпечення реалізації  громадянами  конституційного  права на звернення ” забезпечує  своєчасний розгляд звернень з питань соціального захисту постраждалих  та вживає заходи  щодо  усунення причин виникнення скарг. Проводить прийом громадян.
13. Організовує санаторно-курортне оздоровлення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
14. Надає практичну та організаційно-методичну допомогу з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи працівникам районних управлінь праці та соціального захисту населення.

 

угору ↑