Соціальний захист непрацездатних громадян

Версія для друку

 

 Соціальний захист непрацездатних громадян

 

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам” від 16.11.2000 № 2109-ІІІ.
Цей Закон гарантує інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму.
Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства та діти-інваліди до 18 років.
Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органами медико-соціальної експертизи.
Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, на пенсію та на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” призначається за вибором інвалідів з дитинства  (законних представників інвалідів з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей-інвалідів) державна соціальна допомога відповідно до цього Закону, пенсія чи державна соціальна допомога за законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.
Якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.
Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:
- інвалідам з дитинства І групи – 100 %  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- інвалідам з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на дітей-інвалідів віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Інвалідам з дитинства встановлюється надбавка на догляд за ними:
- інвалідам І групи у розмірі 50 %  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- одиноким інвалідам з дитинства ІІ та ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду;
- на догляд за дитиною - інвалідом віком до 6 років у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років; за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років - 50 % прожиткового мінімуму для дитини від 6 до 18 років.
Надбавка на догляд за дитиною – інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителю, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
 Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка призначається незалежно від факту роботи.
Для призначення державної соціальної допомоги до органу праці та соціального захисту населення подається заява за формою, затвердженої Мінпраці.  До заяви повинні бути додані документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства чи дитини – інваліда, документи про місце проживання  батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника, а також довідка медико-соціальної експертної комісії або медичний висновок.
 Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.
 Один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють догляд, подать довідку про те, що  вони не працюють.
Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням, якщо протягом трьох місяців подано всі необхідні документи.
Кабінетом Міністрів України 16.07.2008 р. прийнято постанову № 654 “Про підвищення рівня  пенсійного забезпечення громадян”, якою встановлено, що починаючи з 01.07.2008 р.  у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної державної адресної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 265, та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 544 гривень, таким особам встановлюється доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Розмір державної соціальної допомоги з 01.07.2008 р. становить:
інвалідам I групи – 544 грн.
інвалідам ІІ групи – 544 грн.
інвалідам ІІІ групи – 544 грн.
дітям-інвалідам – 544 грн.
Розмір державна соціальна допомога з надбавкою на догляд з 01.07.2008 р. становить:
інвалідам I групи – 723 грн.
інвалідам ІІ групи (одиноким) – 544 грн.
інвалідам ІІІ групи (одиноким) – 544 грн.
за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 607,40
за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років - 677,40

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” від 18.05.2004 № 1727-ІY.
Цей Закон визначає правові засади надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам, а також надання державної соціальної допомоги на догляд.
Право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону мають громадяни України, які досягли віку ( чоловіки – 63 років, жінки - 58 років) або є інвалідами і не одержують пенсію та постійно проживають на території України.
Відповідно до цього Закону призначаються такі види допомоги:
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;
- державна соціальна допомога на догляд.
Державна соціальна допомога призначається особі, яка:
-   досягла віку (чоловік-63 років, жінка – 58 років) та не має права на  пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана інвалідом в установленому порядку;
- не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
- є малозабезпеченою особою.
Розмір державної соціальної допомоги встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
- інвалідам І групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня” – 100%;
- інвалідам ІІ групи – 80 %;
- інвалідам ІІІ групи – 60%;
- священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше 10 років до введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи, - 50%
- особам, які досягли віку (чоловіки - 63 років, жінки - 58 років) – 30 %.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  16.07.2008 р. № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” розмір державної соціальної допомоги з 01.07.2008 р. становить:
- інвалідам І групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня” – 544,00 грн. на місяць;
- інвалідам ІІ групи – 544,00 грн. на місяць;
- інвалідам ІІІ групи – 544,00 грн. на місяць;
- священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше 10 років до введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи, - 544,00 грн. на місяць;
- особам, які досягли віку (чоловіки - 63 років, жінки - 58 років) – 544,00 грн. на місяць;
Державна соціальна допомога на догляд органами праці та соціального захисту населення надається у розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
- одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів І групи);
- малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності.

 

 

угору ↑