Соціально-економічний розвиток

Версія для друку

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У І КВАРТАЛІ 2018 РОКУ

 

Промисловий комплекс Полтавщини стабільно забезпечує понад 7% в загальнодержавних обсягах реалізованої промислової продукції (6 місце по Україні). За січень – березень 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції збільшився, порівняно з аналогічним минулорічним періодом, на 4,8 млрд.грн і становив 44,1 млрд.грн.

Зростання обсягів виробництва забезпечено в галузі машинобудування (на 3,1%) та металургії (на 1,8%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 14,7%), а також постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 2,4%).

Позитивні зрушення в промисловому комплексі області забезпечили такі провідні підприємства, як ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», ПрАТ «Завод «Лтава» та інші.

Протягом І кварталу 2018 обсяги агропромислового виробництва в області дещо скоротились (на 1,2%).  Разом з цим, за обсягом виробництва валової продукції Полтавська область посіла 5 місце серед регіонів України. В розрахунку на одну особу обсяг виробництва валової продукції становить 646 грн (середній показник по Україні 353 грн), і це – 4 місце серед інших областей.

Станом на 01.04.2018 року в усіх категоріях господарств утримується 252,7 тис. голів великої рогатої худоби (2 місце серед регіонів України), в тому числі 124,2 тис. голів корів (3 місце), 338,9 тис. голів свиней (6 місце) та 4,9 млн. голів птиці. По поголів’ю ВРХ та корів в сільськогосподарських підприємствах область займає 1 місце, по поголів'ю свиней – 4 місце.

З 2014 року в Полтавської області розпочалося практичне впровадження проекту IFC «Аграрні розписки в Україні». Завдяки його успішній реалізації в області, дія проекту була поширена ще на сім областей, а з 2018 року проект розпочав роботу в усіх регіонах України.

Протягом І кварталу 2018 року в області вже оформлено 15 аграрних розписок на суму понад 240 млн.грн (за І квартал 2017 року – 9 розписок).

Завдяки злагодженій роботі підприємств промисловості та агропромислового сектору, а також реформі децентралізації, спрямованій на збалансований фінансовий розвиток області, Полтавщина є лідером серед інших областей за темпами росту надходжень до загального фонду місцевих бюджетів.

За 3 місяці 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів з Державного бюджету) надійшло 2,3 млрд.грн, що на 33,6% або 279,5 млн.грн більше відповідного минулорічного періоду.

В структурі надходжень традиційно домінує податок на доходи фізичних осіб – на 56%, плата за землю – 12,2%, єдиний податок – 11,6% та рентна плата за надра – 8,4%.

Загальний обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів становив 7538,2 млн.грн, при цьому до Державного бюджету мобілізовано 5036,2 млн.грн, місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів із Державного бюджету) виконано в сумі 2502,0 млн.грн.

  Оборот зовнішньої торгівлі товарів області у січні-лютому 2018 року становив 520,5 млн.дол.США. Обсяги експорту товарів області дещо зменшилися – на 3,3% і склали 309,7 млн.дол.США, а імпорту – зросли на 45,3% і становили 210,8 млн.дол.США. В області традиційно утримується позитивне сальдо – 98,8 млн.дол.США (по Україні – від’ємне), а коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,47. 

Коло країн – торговельних партнерів Полтавщини розширилося до 106 (за підсумками 2 місяців 2017 року –102 країни).

Обсяг експорту товарів до країн ЄС збільшився на 18,3% і становив 171,8 млн.дол.США, а питома вага експортних поставок до цих країн зросла на 10,5% і склала 55,5%.

Впродовж останніх років Полтавщина зарекомендувала себе, як найбільш інвестиційно привабливий регіон. Станом на 31.12.2017 року накопичений з початку інвестування обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 1049,0 млн.дол.США (6 місце по Україні).

Протягом 2017 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 50,7 млн.дол.США прямих інвестицій, що в 1,8 разів більше, ніж 2016 року. Інвестиції в Полтавську область надходять із 43 країн світу.

За 2017 рік освоєно 15,9 млрд.грн капітальних інвестицій – на 33,8% більше обсягів 2016 року. У розрахунку на одну особу за обсягом капітальних інвестицій область посідає 4 місце.

Наш регіон залишається безумовним лідером з реалізації проектів міжмуніципального співробітництва. Зі 183 договорів, зареєстрованих в Україні – 60 договорів (33%) діють у Полтавській області.

Протягом останніх років Полтавська область розширює співпрацю з проектами міжнародної технічної допомоги. В 2017 році на території області діяли 27 таких проектів (у 2016 році – 17 проектів, у 2015 році – 14 проектів).

Полтавська область стабільно входить до 5 лідерів України за обсягами виконаних будівельних робіт – 1271,2 млн. грн, або  6,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 68,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,2% та 22,0%, відповідно.

Одним із джерел, що дозволяє активно розбудовувати область, є державна підтримка у вигляді коштів державного фонду регіонального розвитку, обсяг яких щорічно зростає: з 78,6 млн.грн – у 2015 році до 160,2 млн.грн – у 2018 році.

 

 

 
 

Програма на 2018 рік

Рейтинг соціально-економічного розвитку за І квартал 2018 рік

 

 

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2018 рік

 

 

 

Довідка за І квартал 2018 року

 

 

 

 

 

 
 

Програма на 2017 рік
(додатки)

Рейтинг соціально-економічного розвитку за 2017 рік

 

 

Оцінка результатів діяльності
за  2017 рік

 

Рейтинг соціально-економічного розвитку за 9 місяців 2017 року

Довідка за 2017 рік

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2017 року

Довідка за 9 місяців 2017 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2017 року

Рейтинг соціально-економічного розвитку за І півріччя 2017 року

Довідка за І півріччя 2017 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2017 року

Рейтинг соціально-економічного розвитку за І квартал 2017 року222

Довідка за І квартал 2017 року

 

 

 
 

Програма на 2016 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2016 рік

Довідка за 2016 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2016 року

Довідка за 9 місяців 2016 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2016 року

Довідка за І півріччя 2016 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2016 року

Довідка за І квартал 2016 року

 

 

 
 

Програма на 2015 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2015 рік

Довідка за 2015 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2015 року

Довідка за 9 місяців 2015 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2015 року

Довідка за І півріччя 2015 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2015 року

Довідка за І квартал 2015 року

 

 

 
 

Програма на 2014 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2014 рік

Довідка за 2014 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2014 року

Довідка за 9 місяців 2014 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2014 року

Довідка за І півріччя 2014 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2014 року

Довідка за І квартал 2014 року

 

 

 
 

Програма на 2013 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2013 рік

Довідка за 2013 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2013 року

Довідка за 9 місяців 2013 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2013 року

Довідка за І півріччя 2013 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2013 року

Довідка за І квартал 2013 року

 

 

 
 

Програма на 2012 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2012 рік

Довідка за 2012 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2012 року

Довідка за 9 місяців 2012 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2012 року

Довідка за І півріччя 2012 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2012 року

Довідка за І квартал 2012 року

 

 

 
 

Програма на 2011 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2011 рік

Довідка за 2011 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2011 року

Довідка за 9 місяців 2011 року

 

Довідка за І півріччя 2011 року

 

Довідка за І квартал 2011 року

 

 

 

 

 
угору ↑