Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Версія для друку

 

Свідоцтво  про  державну реєстрацію друкованого засобу масової  інформації  видається  засновнику (співзасновникам) після сплати  реєстраційного  збору  та  надання відповідного платіжного документа, який залишається органу реєстрації.

         Друкований   засіб   масової   інформації  вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.     Свідоцтво  про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації має необмежений строк дії.

         Засновник  (співзасновники)  зберігає  право розпочати випуск  друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. У разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.

         Відповідно до ст. 20 Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” та ч.3 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, у разі зміни:

-         засновника (складу співзасновників), у тому числі зміни найменування засновника;

-         назви видання;

-         мови видання;

-         сфери розповсюдження видання;

друкований засіб масової інформації підлягає перереєстрації у встановленому законом порядку.

угору ↑