Торгівельне та інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС (у 2011 – 2012 роках)

Версія для друку

ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

 

Європейський Союз є одним із основних торговельних партнерів України. Згідно із статистичними даними за 2012 рік обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ЄС склався в обсязі 50 703,9 млн.дол.США або 29,2% від загального обсягу торгівлі України.

При цьому, обсяг експорту товарів та послуг до країн ЄС за згаданий період склався у обсязі 20 876,0 млн.дол.США або 25,4% від загального обсягу експорту товарів та послуг України.

В свою чергу, обсяг імпорту з країн ЄС за згаданий період склався у обсязі 29 827,9 млн.дол.США або 32,6% від загального обсягу імпорту в Україну.

У двосторонній торгівлі між торговельними партнерами продовжує зберігатися негативне сальдо, яке за 2012 рік склало 8 951,9 млн.дол.США та збільшилось у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1 384,9 млн.дол.США (табл. 1).

Таблиця 1

Зовнішня торгівля товарами та послугами України

з країнами світу, в тому числі з Європейським Союзом

у 2011 – 2012 роках

(згідно з даними Держстату) (млн.дол.США)

 

2011 рік

2012 рік

2012/2011

млн. дол.

%

ЗТО всього по Україні

171 044,2

173 701,7

2 657,5

101,6

у т.ч. ЗТО з ЄС

50 726,4

50 703,9

-22,5

99,96

Питома вага у загальному обсязі

29,7%

29,2%

-

-

Експорт всього з України

82 202,1

82 337,4

135,3

100,2

у т.ч. експорт до ЄС

21 579,7

20 876,0

-703,7

96,7

Питома вага у загальному обсязі

26,3%

25,4%

-

-

Імпорт всього до України

88 842,1

91 364,3

2 522,2

102,8

у т.ч. імпорт з ЄС

29 146,7

29 827,9

681,2

102,3

Питома вага у загальному обсязі

32,8%

32,6%

-

-

Сальдо всього по Україні

-6 640,0

-9 026,9

-2 386,9

135,9

у т.ч. з ЄС

-7 567,0

-8 951,9

-1 384,9

118,3

Основні торговельні партнери України за зазначений період:

Німеччина (18,6%), Польща (12,7%), Італія (9,7%), Великобританія (6,2%), Угорщина (5,6%).

Основна частка українського експорту припадала на:

Польщу (13,0%), Італію (12,5%), Німеччину (10,1%), Іспанію (7,7%), Угорщину (7,6%), Великобританію (6,1%).

Основні країни-імпортери:

Німеччина (24,5%), Польща (12,6%), Італія (7,7%), Великобританія (6,2%), Франція (6,1%).


 

ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

Обсяг торгівлі товарами між Україною та ЄС у 2012 році склався в обсязі 43 237,7 млн.дол.США або 28,2% від загального обсягу торгівлі товарами України (табл. 2).

При цьому, обсяг експорту товарів до країн ЄС за згаданий період склався у обсязі 17 081,3 млн.дол.США або 24,8% від загального обсягу експорту України.

В свою чергу, обсяг імпорту товарів з країн ЄС за згаданий період склався у обсязі 26 156,4 млн.дол.США або 30,9% від загального обсягу імпорту України.

У двосторонній торгівлі між торговельними партнерами продовжує зберігатися негативне сальдо, яке за 2012 рік склало 9 075,1 млн.дол.США та збільшилось у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1 293,2 млн.дол.США.

 

Таблиця 2

Зовнішня торгівля товарами України з країнами світу,

в тому числі з Європейським Союзом

у 2011 – 2012 роках

(згідно з даними Держстату) (млн.дол.США)

 

2011 рік

2012 рік

2012/2011

млн. дол.

%

ЗТО всього по Україні

151 016,8

153 467,9

2 451,1

101,6

у т.ч. ЗТО з ЄС

43 721,7

43 237,7

-484,0

98,9

Питома вага у загальному обсязі

29,0%

28,2%

-

-

Експорт всього з України

68 409,8

68 809,8

400,0

100,6

у т.ч. експорт до ЄС

17 969,9

17 081,3

-888,6

95,1

Питома вага у загальному обсязі

26,3%

24,8%

-

-

Імпорт всього до України

82 606,9

84 658,1

2 051,2

102,5

у т.ч. імпорт з ЄС

25 751,8

26 156,4

404,6

101,6

Питома вага у загальному обсязі

31,2%

30,9%

-

-

Сальдо всього по Україні

-14 197,1

-15 848,2

-1 651,1

111,6

у т.ч. з ЄС

-7 781,9

-9 075,1

-1 293,2

116,6

 

Основні торговельні партнери України за зазначений період:

Німеччина (19,5%), Польща (14,2%), Італія (10,9%), Угорщина (6,2%), Іспанія (5,3%).

Основна частка українського експорту припадала на:

Польщу (15,1%), Італію (14,5%), Німеччину (9,6%), Іспанію (9,0%), Угорщину (8,8%).

Основні країни-імпортери:

Німеччина (26,0%), Польща (13,6%), Італія (8,5%), Франція (6,4%), Чеська Республіка (4,8%).

 


 

Основні товарні групи українського експорту до країн ЄС

у 2011 – 2012 роках

 

Таблиця 3

 

Назва

(товарна група УКТЗЕД)

Обсяги експорту (млн.дол.США)

2012/

2011,%

частка у

торгівлі з ЄС,%

2011 рік

2012 рік

2011 рік

2012 рік

Чорнi метали (72)

5 304,2

3 564,3

67,2

29,5

20,9

Зерновi культури (10)

1 031,6

1 981,0

192,0

5,7

11,6

Руди, шлаки та зола (26)

1 873,4

1 615,7

86,2

10,4

9,5

Електричнi машини і устаткування (85)

1 553,8

1 496,6

96,3

8,6

8,8

Насіння і плоди олійних рослин (12)

919,6

1 227,6

133,5

5,1

7,2

 

Питома вага зазначених товарів у загальному обсязі експорту України до держав-членів ЄС за звітний період склала 57,9% або 9 885,2 млн.дол.США.

 

 

Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС

за період 2011 – 2012 роки

 

Таблиця 4

 

Назва

(товарна група УКТЗЕД)

Обсяги імпорту (млн.дол.США)

2012/

2011,%

частка у

торгівлі з ЄС,%

2011 рік

2012 рік

2011 рік

2012 рік

котли, машини, апарати і механічні пристрої (84)

3 819,9

3 642,3

95,4

14,8

13,9

наземні транспортні засоби, крiм залізничних (87)

2 490,1

2 989,2

120,0

9,7

11,4

фармацевтична продукція (30)

1 978,5

2 165,5

109,5

7,7

8,3

енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки (27)

1 747,4

1 955,2

111,9

6,8

7,5

електричні машини і устаткування (85)

2 378,4

1 912,1

80,4

9,2

7,3

полімерні матеріали, пластмаси (39)

1 787,2

1 772,1

99,2

6,9

6,8

 

Питома вага зазначених товарів у загальному обсязі імпорту з держав-членів ЄС за звітний період склала 55,2% або 14 436,4 млн.дол.США.


 

ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ

 

Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС у 2012 році склався в обсязі 7 466,2 млн.дол.США або 36,9% від загального обсягу торгівлі послугами України (табл. 5).

При цьому, обсяг експорту послуг до країн ЄС за згаданий період склався у обсязі 3 794,8 млн.дол.США або 28,1% від загального обсягу експорту України.

В свою чергу, обсяг імпорту послуг з країн ЄС за згаданий період склався у обсязі 3 671,5 млн.дол.США або 54,7% від загального обсягу імпорту послуг України.

У двосторонній торгівлі між Україною та ЄС продовжує зберігатися позитивне сальдо, яке у 2012 році склало 123,3 млн.дол.США та зменшилось у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 91,6 млн. дол. США.

Таблиця 5

 

Зовнішня торгівля послугами України з країнами світу,

в тому числі з Європейським Союзом

у 2011 – 2012 роках

 (згідно з даними Держстату) (млн.дол.США)

 

2011 рік

2012 рік

2012/2011

млн. дол.

%

ЗТО всього по Україні

20 027,4

20 233,8

206,4

101,0

у т.ч. ЗТО з ЄС

7 004,7

7 466,2

461,5

106,6

Питома вага у загальному обсязі

35,0%

36,9%

-

-

Експорт всього з України

13 792,2

13 527,6

-264,6

98,1

у т.ч. експорт до ЄС

3 609,8

3 794,8

185,0

105,1

Питома вага у загальному обсязі

26,2%

28,1%

-

-

Імпорт всього до України

6 235,2

6 706,3

471,1

107,6

у т.ч. імпорт з ЄС

3 394,9

3 671,5

276,6

108,1

Питома вага у загальному обсязі

54,4%

54,7%

-

-

Сальдо всього по Україні

7 557,0

6 821,3

-735,7

90,3

у т.ч. з ЄС

214,9

123,3

-91,6

57,4

 

Основні торговельні партнери України за зазначений період:

Великобританія (19,1%), Кіпр (18,3%), Німеччина (13,0%), Австрія (5,2%), Бельгія (5,1%).

Основна частка українського експорту припадала на:

Великобританію (19,1%), Німеччину (12,1%), Кіпр (12,0%), Бельгію (7,9%), Естонію (5,4%).

Основні країни-імпортери:

Кіпр (24,9%), Великобританія (19,0%), Німеччина (14,0%), Австрія (6,0%), Польща (4,8%).

 


 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Надходження прямих іноземних інвестицій

в Україну з країн - членів ЄС[1]

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ), внесених в Україну на 01.01.2013, склав 54 462,4 млн.дол.США. При цьому, обсяг ПІІ з країн-членів Європейського Союзу склав 42 979,3 млн.дол.США, що становить 78,9 відс. від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, здійснених країнами світу в українську економіку.

Приріст прямих іноземних інвестицій, здійснених країнами світу в українську економіку за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 становить 4 128,5 млн.дол.США, в т.ч. з країн-членів Європейського Союзу – 2 647,5 млн.дол.США.

Основні країни-інвестори:

Кіпр – 17 275,1 млн.дол.США, (31,7 відс. від загального обсягу ПІІ в економіку України або 40,2 відс. від обсягу інвестицій з країн ЄС);

Німеччина – 6 317,0 млн.дол.США (11,6 відс. та 14,7 відс. відповідно);

Нідерланди – 5 168,6 млн.дол.США (9,5 відс. та 12,0 відс. відповідно);

Австрія – 3 401,4 млн.дол.США (6,2 відс. та 7,9 відс. відповідно).

Кіпр, Німеччина, Нідерланди та Австрія є не лише найбільшими інвесторами серед країн ЄС, але входять і до десяти країн світу, що здійснюють найбільші за обсягами інвестиції в Україну, відповідно займають перше, друге, третє та п’яте місця.

Найбільший приріст прямих іноземних інвестицій в економіку України із країн ЄС за період з 01.01.2012 по 01.01.2013 року становить:

3 919,9 млн.дол.США з Кіпру; 270,6 млн.дол.США із Нідерландів; 63,6 млн.дол.США з Люксембургу.

 

Надходження прямих інвестицій з України до країн-членів ЄС[2]

Загальний обсяг прямих інвестицій з України станом на 01.01.2013 становить 6 481,9 млн.дол.США, в т.ч. до країн-членів Європейського Союзу 5 992,9 млн.дол.США, що складає 92,5 відс. від загального обсягу українських інвестицій, залучених до країн світу.

Основні країни-інвестування:

Кіпр – 5 810,5 млн.дол.США (89,6 відс. від загального обсягу українських інвестицій або 97,0 відс. від обсягу українських інвестицій до країн ЄС);

Латвія – 95,5 млн.дол.США (1,5 відс. або 1,6 відс. відповідно);

Польща – 54,2 млн.дол.США (0,8 відс. та 0,9 відс. відповідно).

 


[1] у зв’язку з тим, що, за даними Держстату, прямі іноземні інвестиції в Україну з країн-членів ЄС надійшли не більше, ніж від 2 суб’єктів підприємництва, інформація щодо їх обсягу за видами економічної діяльності є конфіденційною згідно із законом України “Про державну статистику”.

[2] у зв’язку з тим, що, за даними Держкомстату, прямі інвестиції з України до деяких країн надійшли не більше, ніж від 2 суб’єктів підприємництва, інформація щодо їх обсягу за видами економічної діяльності є конфіденційною згідно із законом України “Про державну статистику”.

 

угору ↑