Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області

Версія для друку

адреса

36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 63

тел./факс

(532) 51-02-44, (532) 51-02-46

е-пошта

pl@dmsu.gov.ua

сайт

dmsu.gov.ua/poltava

начальник

Сергій Борисович Шостак

 

заступник начальника

Олена Володимирівна Діденко

 

заступник начальника

Микола Олександрович Якименко

 

 

Основні завдання Управління:

 • реалізація на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 • внесення пропозицій ДМС щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

 

Відповідно до покладених на Управління завдань:

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх ДМС;
 • проводить аналіз міграційної ситуації на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, проблем біженців та інших категорій мігрантів, розробляє поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;
 • здійснює в межах своїх повноважень провадження з питань прийняття (припинення) громадянства України та подає відповідні документи на розгляд ДМС, а також забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства;
 • приймає відповідно до законодавства рішення про встановлення належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України та їх скасування;
 • готує та подає ДМС пропозиції щодо визначення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці квоти імміграції на календарний рік;
 • приймає в межах своїх повноважень рішення про надання дозволу на імміграцію, відмову в його видачі та скасування такого дозволу;
 • здійснює в межах своїх повноважень провадження з питань надання дозволів на імміграцію особам, прийняття рішень за заявами яких належить до компетенції ДМС, та подає відповідні документи на розгляд ДМС, а також забезпечує виконання рішень ДМС з питань імміграції;
 • бере участь у межах, визначених законодавством, у вирішенні питань трудової міграції та питань, пов’язаних із навчанням на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці іноземців та осіб без громадянства;
 • здійснює оформлення і видачу запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну, документів для тимчасового або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, вилучає такі документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства, відмітки про заборону в'їзду в Україну в передбачених законодавством випадках;
 • приймає в межах своїх повноважень рішення про продовження (скорочення) строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, про добровільне повернення або примусове повернення іноземців та осіб без громадянства до країн їх громадянської належності або країн походження, звертається до судів за позовами про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи, пов’язані з примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства з України;
 • здійснює оформлення і видачу громадянам України, які постійно проживають в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, тимчасово затримує та вилучає такі документи у передбачених законодавством випадках;
 • здійснює ідентифікацію громадян України, які втратили документи, що посвідчують особу, та осіб, які звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії;
 • вносить ДМС пропозиції щодо виготовлення та постачання бланків паспортних та інших документів, що посвідчують особу;
 • приймає заяви від іноземців та осіб без громадянства про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та розглядає їх відповідно до законодавства України;
 • видає довідки про звернення за захистом в Україні;
 • приймає рішення про оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • бере участь у реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги біженцям на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • подає ДМС для подальшого внесення МВС та Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо необхідності прийняття рішення про тимчасовий захист (припинення тимчасового захисту), веде реєстрацію осіб, яким надано такий захист;
 • здійснює реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання (перебування) фізичних осіб, веде відповідний реєстраційний облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • веде облік осіб, які отримали або які претендували на отримання статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, осіб, які набули (припинили) громадянство України, та осіб, яким надано (скасовано) дозвіл на імміграцію в Україну, на всіх етапах проведення відповідних процедур;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю УДМС та його територіальних підрозділів;
 • забезпечує відповідно до вимог закону доступ запитувачів до публічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні УДМС;
 • забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам ведення Державного реєстру виборців, органам Державної фіскальної служби та іншим органам виконавчої влади передбачені законодавством відомості;
 • забезпечує в межах своїх повноважень супроводження та підтримку функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС, а також здійснює заходи із захисту інформації в них;
 • забезпечує в межах своїх повноважень підтримку функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування для створення Єдиного державного демографічного реєстру;
 • забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, формування інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних, параметрів), інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на УДМС завдань;
 • забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України;
 • здійснює на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, у передбачених законодавством випадках притягає порушників до адміністративної відповідальності;
 • оформлює, видає, обмінює, пересилає, вилучає, повертає державі, знищує документи з безконтактним електронним носієм;
 • сприяє у влаштуванні у відповідні дитячі заклади чи сім’ї дітей, розлучених із сім’єю, які на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці звернулися із заявою про захист в Україні;
 • сприяє дітям, розлученим із сім’єю, які звернулися із заявою про захист в Україні, у розшуку батьків або інших їх законних представників;
 • видає посвідчення та проїзні документи особам, яких визнано, біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • видає посвідчення особам, яким надано тимчасовий захист;
 • здійснює перереєстрацію осіб, яких визнано біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту, реєстрацію осіб, яким надано тимчасовий захист;
 • приймає рішення про надання грошової допомоги особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист;
 • сприяє у працевлаштуванні особам, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • сприяє в отриманні особами, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, соціально-побутових і медичних послуг. Вживає у межах компетенції заходів для сприяння реалізації прав біженців та інших категорій вимушених мігрантів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • веде облік особових справ осіб, що звернулися із заявами про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • сприяє особам, що подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист, у розшуку та возз’єднанні з членами їх сімей в Україні або за її межами;
 • здійснює реєстрацію осіб, що подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів, які оскаржили чи оскаржують рішення щодо статусу біженця або додаткового захисту, про відмову в оформленні документів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про втрату чи про позбавлення статусів біженця, додаткового або тимчасового захисту, скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • готує та подає до ДМС подання про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту, про позбавлення тимчасового захисту, скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • визначає місця для тимчасового проживання осіб, які знаходяться в процедурі визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, погоджує з відповідним структурним підрозділом апарату ДМС розміщення цих осіб до ПТРБ та продовження терміну їх проживання в ПТРБ;
 • готує та надає до ДМС пропозиції щодо створення в регіоні пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, сприяє їхньому функціонуванню;
 • проваджує діяльність пов’язану з державною таємницею;
 • взаємодіє та сприяє діяльності підприємств, установ та організацій, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і належать до сфери управління ДМС;
 • забезпечує представництво ДМС у судах, відповідних державних органах та міжнародних організаціях за її дорученням;
 • вносить пропозиції ДМС щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;
 • надає адміністративні послуги відповідно до закону;
 • виконує у межах повноважень, передбачених законом, правозастосовні і правоохоронні функції;
 • здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління УДМС;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.
угору ↑