Управління Державної служби якості освіти у Полтавській області

Версія для друку

 

адреса

36039, м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 116-118

тел./факс

(050) 21 11 845
(0532) 56-10-24

е-mail  

sqe.poltava@sqe.gov.ua
sqe.poltava@gmail.com

www

http://sqe.gov.ua

facebook

https://www.facebook.com/sqe.poltava

начальник

Кращенко Юрій Петрович

 

 

 

СТРУКТУРА

управління Державної служби якості освіти у

Полтавській області

 

Начальник управління – КРАЩЕНКО Юрій Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник начальника управління – начальник відділу інституційного аудиту - МИРОНЕНКО Леонід Леонідович, кандидат педагогічних наук

 

  • Відділ інституційного аудиту
  • Відділ моніторингу та позапланового контролю закладів освіти
  • Сектор взаємодії з органами місцевого самоврядування
  • Сектор роботи з експертами
  • Сектор фінансово-бухгалтерського обліку та звітності
  • Сектор інформаційно-організаційного забезпечення
  • Головний спеціаліст з питань персоналу
  • Головний спеціаліст-юрисконсульт
  • Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Графік роботи: понеділок-четвер   09.00 – 18.00

п'ятниця                   09.00 –16.45

обідня перерва       13.00 –13.45

 

Концептуальна мета діяльності Управління: формування спільного розуміння якості освіти та якості освітньої діяльності на принципах допомоги, партнерства та взаємодовіри з усіма учасниками освітнього процесу (закладами освіти, їх засновниками, органами управління освітою, органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю, здобувачами освіти).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 р. № 935, утворено управління Державної служби якості освіти у Полтавській області як територіальний орган центрального органу виконавчої влади – Державної служби якості освіти України (далі – Служба).

Згідно з положенням про управління Державної служби якості освіти у Полтавській області (далі – управління Служби), яке затверджено наказом Голови Служби від 3 липня 2019 року № 01-11/22, до функціональних повноважень управління Служби належить:

– здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видання обов’язкових до виконання ними розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;

– узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій до Служби щодо його вдосконалення;

– проведення інституційних аудитів закладів освіти;

– надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;

– вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території, згідно із законодавством про освіту;

– здійснення контролю за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень;

– здійснення за дорученням Голови Служби контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання;

– участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до законодавства;

– консультування закладів освіти з питань проведення інституційного аудиту;

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції управління Служби.


 

угору ↑

19.09.2019