Управління інфраструктури

Версія для друку

адреса

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

тел./факс

(532) 50-04-03

е-пошта

infrastruktura@adm-pl.gov.ua

сайт

https://infrastruktura-pl.gov.ua/

начальник

Сергій Миколайович Марчишинець

 

 

Марчишинець С.М.

 

 

 

ГРАФІК

роботи «гарячої» телефонної лінії в Управлінні інфраструктури

Полтавської обласної державної адміністрації у 2019 році

 

ПІБ

Посада

Години роботи «гарячої» телефонної лінії

Номер

телефону

Марчишинець Сергій Миколайович

начальник управління

ІІ четвер місяця з 11:00 до 12:00

0 (532) 50-04-03

 

заступник начальника управління

ІІ вівторок місяця

з 13:00 до 14:00

0 (532) 50-04-03

Гайдар

Сергій

Олександрович

начальник відділу

ІІІ вівторок місяця

з 11:00 до 12:00

0 (532) 50-04-03

 

 

 

ГРАФІК

проведення особистого прийому громадян в Управління інфраструктури

Полтавської обласної державної адміністрації

 

ПІБ

Номер кабінету

Номер телефону

Посада

День прийому

Години прийому

Марчишинець Сергій Миколайович

каб. 510, вул. Собор-ності, 45

0 (532) 

50-04-03

начальник Управління

І, ІІІ четвер місяця

з 15:00 до 17:00

 

каб. 510, вул. Собор-ності, 45

0 (532) 

50-04-03

заступник начальника управління

ІІ, ІV четвер місяця

з 10:00 до 12:00 та

з 14:00 до 16:00

Гайдар

Сергій

Олександрович

каб. 510, вул. Собор-ності, 45

0 (532) 

50-04-03

начальник відділу

І, ІІІ середа місяця

з 15:00 до 17:00

 

Управління утворено розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.11.2017 №835 шляхом перейменування управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації. Підпорядковане голові облдержадміністрації, першому заступникові голови облдержадміністрації, та підзвітне й підконтрольне Міністерству інфраструктури України.

Основне завдання Управління: забезпечення реалізації державної політики у сферах автомобільного, залізничного, авіаційного та річкового транспорту, надання послуг автостанцій, зв’язку; з питань навігаційного забезпечення судноплавства, безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному та річковому транспорті; розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури на території Полтавської області.

Функції Управління:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо реформування і розвитку сфери транспорту, зв’язку, транспортної та дорожньої інфраструктури, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і забезпечення здійснення заходів щодо їх реалізації;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) здійснює державний контроль за виконанням транспортного законодавства, додержанням правил транспортного обслуговування згідно з повноваженнями, визначеними законами України;

5) взаємодіє з Міністерством інфраструктури України з питань координації (управління) роботою автомобільного, залізничного, авіаційного, річкового та міського електротранспорту, розвитку транспортної та дорожньої інфраструктури;

6) узагальнює інформацію щодо стану виконання заходів Державної програми розвитку міського електротранспорту та інформує з даного питання Міністерство інфраструктури України;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програми соціального і економічного розвитку області, Регіональної стратегії розвитку та планів заходів з її реалізації щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, зв’язку та дорожньо-транспортної інфраструктури;

10) погоджує розділи програм соціально-економічного розвитку районів і міст обласного значення області у сферах транспорту, зв’язку та дорожньо-транспортної інфраструктури;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Полтавської обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Полтавської обласної державної адміністрації;

12) організовує співробітництво із засобами масової інформації з питань, що належать до його компетенції, проводить роботу з інформаційного забезпечення Полтавської обласної державної адміністрації з питань виконання державних, галузевих, регіональних та обласних програм;

13) розробляє проекти розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

14) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

15) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

16) бере участь у підготовці звітів голови Полтавської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії  обласної ради;

17) розробляє проекти регіональних цільових програм з питань, що належать до повноважень Управління, надає пропозиції до державних галузевих програм;

18) здійснює моніторинг виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку транспорту, зв’язку, дорожньо-транспортної інфраструктури;

19) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

20) розглядає в установленому законодавством порядку в межах компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

21) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

23) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

24) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

25) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

26) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

27) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

28) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

29) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

30) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

31) забезпечує захист персональних даних;

32) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

33) розробляє і подає пропозиції щодо:

вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських пасажирських перевезень, що не виходять за межі території області;

перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, а також перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом;

укладання договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, між Полтавською обласною державною адміністрацією та автомобільними перевізниками всіх форм власності;

затвердження розкладів руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області;

проведення перевірки дотримання автомобільними перевізниками умов договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом;

підвищення рівня безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному та річковому транспорті;

розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури;

надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області.

34) складає акти щодо порушень умов договорів про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом та вносить пропозиції щодо вжиття відповідних заходів;

35) розробляє, подає пропозиції щодо об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів та організовує проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, відповідно до вимог законодавства України;      

36) забезпечує у встановленому порядку представлення та захист інтересів Полтавської обласної державної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду справ, пов’язаних зі здійсненням Полтавською обласною державною адміністрацією повноважень з організації пасажирських перевезень на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування;

37) сприяє забезпеченню надання послуг автостанцій на території області;

38) забезпечує погодження розкладів руху на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області, і проходять через територію Полтавської області;

39) здійснює спільно з відповідними органами замір відстані, обстеження доріг та дорожніх об’єктів, на підставі якого складає акт про готовність автобусного маршруту до відкриття;

40) забезпечує проведення спільно з відповідними органами перевірку технічного стану транспортних засобів, які пропонуються для використання на маршрутах та заявлені на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області.

41) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах області;

42) сприяє забезпеченню доступності для осіб з інвалідністю до об’єктів транспорту, зв’язку, транспортної інфраструктури в межах повноважень;

43) сприяє забезпеченню безкоштовного проїзду пільгових категорій громадян згідно з чинним законодавством;

44) розробляє Правила користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у Полтавській області;

45) встановлює терміни відкриття та закриття навігації для маломірних (малих) суден на водоймищах Полтавської області;

46) здійснює спільно з відповідними органами заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах  транспорту і шляхах сполучення;

47) розробляє Положення про територіальну спеціалізовану службу транспортного забезпечення цивільного захисту у Полтавській області та Положення про територіальну спеціалізовану службу зв’язку і оповіщення цивільного захисту у Полтавській області, затверджує їх плани;

48) сприяє організації підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;

49) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення в області сприятливих умов для надання всіх видів телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку;

50) у межах своїх повноважень здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області: 

здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій;

погоджує штатні розписи підприємств, установ і організацій;

погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за наявності) підприємств, установ і організацій та проводить моніторинг їх фінансової діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

затверджує переліки показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій;

погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій;

вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;

здійснює методичне керівництво з питань діяльності підприємств, установ і організацій;

здійснює інші, передбачені законодавством, функції з управління підприємствами, установами і організаціями;

вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій та погоджують їх Статути;

вносить обласній раді пропозиції щодо укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій в межах повноважень та здійснюють контроль за їх виконанням;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств;

розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів;

надає інформацію управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції.

51) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

угору ↑