Управління інфраструктури та туризму

Версія для друку

адреса

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

тел./факс

(532) 50-04-03

е-пошта

infrastruktura@adm-pl.gov.uatourism@adm-pl.gov.ua

сайт

«Полтавщина туристична»

начальник

Юрій Борисович Кривошеєв

Кривошеєв Ю.Б.

заступник начальника

Сергій Миколайович Марчишинець

Марчишинець С.М.

заступник начальника

Лариса Миколаївна Оніщук

Оніщук Л.М.

 

Управління утворено розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.04.2015 №178 перейменуванням Департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації. Підпорядковане голові облдержадміністрації, першому заступникові голови облдержадміністрації, та підзвітне й підконтрольне Міністерству інфраструктури України.

 

Графік особистого приймання громадян в Управлінні

ПІБ

Номер кабінету

Номер телефону

Посада

Дні

Години

Кривошеєв
Юрій Борисович

каб. 610, вул. Соборності, 45

(+380532) 50-04-03

начальник управління

перший і третій
четвер місяця
з 15:00 до 17:00

Оніщук
Лариса Миколаївна

каб. 407, вул. Зигіна, 1

(+380532) 60-63-69

заступник начальника управління

другий і четвертий четверг місяця

з 10:00 до 12:00
та
з 14:00 до 16:00

Марчишинець
Сергій Миколайович

каб. 530, вул. Соборності, 45

 

заступник начальника управління – начальник відділу

перша і третя середа місяця

з 15:00 до 17:00

 

Структура Управління

ПІБ

Посада

Кривошеєв
Юрій Борисович

начальник управління

Оніщук
Лариса Миколаївна

заступник начальника управління

Марчишинець
Сергій Миколайович

заступник начальника управління – начальник відділу транспорту та зв’язку

Гайдар
Сергій Олександрович

заступник начальника відділу транспорту та зв’язку

Саула
Анжеліка Олегівна

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку

Трофименко
Володимир Васильович 

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку

Булко
Інна Валеріївна

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку

Гонтарюк
Наталія Едуардівна

начальник відділу з питань туризму і курортів

Карлаш
Любов Володимирівна

головний спеціаліст відділу з питань туризму і курортів

Кольчик
Яніна Сергіївна

головний спеціаліст відділу з питань туризму і курортів

Пипоть
Тетяна Анатоліївна

головний спеціаліст відділу з питань туризму і курортів

Глуховеря
Віталій Михайлович

завідувач сектору дорожнього господарства

Жданова
Дар’я Олександрівна

головний спеціаліст сектору дорожнього господарства

Терещенко
Наталія Володимирівна

завідувач сектору з питань бухгалтерського обліку та організаційно-кадрової роботи

Кравець
Галина Іванівна

головний спеціаліст сектору з питань бухгалтерського обліку та організаційно-кадрової роботи

Романко
Наталія Михайлівна

головний спеціаліст сектору з питань бухгалтерського обліку та організаційно-кадрової роботи

 

Основне завдання Управління: забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту і зв’язку, дорожнього господарства, курортно-рекреаційної сфери і туризму на території області.

Функції Управління:

 • Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, курортно-рекреаційної сфери і туризму правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму, транспорту, зв’язку, дорожнього господарства на території області та вживає заходів щодо усунення недоліків;
 • Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
 • Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
 • Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • Розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • Забезпечує захист персональних даних;
 • Здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
 • Взаємодіє з Міністерством інфраструктури України з питань координації роботи автомобільного, повітряного, залізничного, річкового та міського електротранспорту, дорожнього господарства, сфери туризму і діяльності курортів;
 • Визначає потреби області у транспортних перевезеннях, послугах поштового зв’язку та телекомунікацій;
 • Визначає потреби у послугах, що надаються підприємствами транспорту, зв’язку;
 • Розробляє і подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:
  • підвищення рівня безпеки дорожнього руху та технічної експлуатації усіх видів транспорту;
  • перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, а також перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом;
  • проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах;
  • визначення обсягів компенсації перевізникам втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян за рахунок бюджетних коштів;
 • Сприяє розвитку інфраструктури транспорту в області, удосконаленню автотранспортної та дорожньої мережі;
 • Сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах області;
 • Бере участь у погодженні тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні;
 • Бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах транспорту, зв’язку, дорожнього господарства;
 • Веде облік підприємств транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, установ та організацій, що належать до сфери управління;
 • Бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, фестивалів, творчих конкурсів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо, здійснює інформаційну, рекламну та видавничу діяльність курортно-рекреаційної сфери і туризму області;
 • Здійснює соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворює відповідні інформаційні центри;
 • Надає суб'єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності;
 • Бере участь у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі туристичної діяльності, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;
 • Здійснює іншу діяльність у курортно-рекреаційній сфері і туризму відповідно до законодавства;
 • Забезпечує створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, дитячого та молодіжного туризму; розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі, раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території області;
 • Здійснює заходи, спрямовані на удосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвиток ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності;
 • Бере участь у підготовці заходів щодо розроблення та виконання державних та регіональних комплексних і цільових програм розвитку транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, туризму і курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів, розвитку дитячого та молодіжного туризму;
 • Здійснює контроль за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони в межах повноважень;
 • У межах своїх повноважень здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області:
  • здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій;
  • погоджує штатні розписи підприємств, установ і організацій;
  • погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за наявності) підприємств, установ і організацій та проводить моніторинг їх фінансової діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;
  • затверджує переліки показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій;
  • погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій;
  • вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;
  • здійснює методичне керівництво з питань діяльності підприємств, установ і організацій;
  • здійснює інші, передбачені законодавством, функції з управління підприємствами, установами і організаціями;
  • вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій та погоджують їх Статути;
  • вносить обласній раді пропозиції щодо укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій в межах повноважень та здійснюють контроль за їх виконанням;
  • вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств;
  • розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів;
  • надає інформацію управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції.
 • Здійснює інші передбачені законом повноваження.
угору ↑