Управління культури Полтавської облдержадміністрації

Версія для друку

адреса

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45

тел./факс

(+380532) 56-16-30, ф. (+380532) 60-93-29

е-пошта

kultura@adm-pl.gov.ua

сайт

poltavaculture.gov.ua

директор

Геннадій Іванович Фасій

Голбан Т.Т.

заступник начальника

Вождаєнко Валентина Володимирівна

 

Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури на відповідній території;
 • забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;
 • забезпечує доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
 • забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
 • забезпечує захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;
 • сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
 • сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації,
 • сприяє збереженню і розвитку етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
 • сприяє гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;
 • сприяє збереженню культурної спадщини;
 • створює умови для розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
 • створює умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;
 • створює умови для здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
 • створює умови для задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;
 • створює умови для розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;
 • створює умови для забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;
 • створює умови для задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції Управління;
 • створює умови для сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв та заповідників, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
 • створює умови для захисту прав споживачів національного культурного продукту;
 • створює умови для централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;
 • створює умови для сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;
 • створює умови для збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;
 • створює умови для здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;
 • створює умови для фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
 • створює умови для збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;
 • створює умови для сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;
 • створює умови для налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;
 • створює умови для сприяння участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;
 • створює умови для сприяння будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;
 • створює умови для сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;
 • створює умови для проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
 • створює умови для забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики,  міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
 • створює умови для моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.
 • формує та подає у встановленому порядку Міністерству культури України пропозиції щодо:
  • формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
  • надання творчим колективам статусу академічного;
  • визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
  • відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;
  • занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;
  • занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
  • занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.
 • подає Міністерству культури України інформацію про:
  • музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
  • пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток культурної спадщини.
 • бере участь у:
  • розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм розвитку культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин;
  • реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
  • погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
  • організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
 • надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, незалежно від форм власності;
 • контролює збереження і переміщення культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду України;
 • обліковує музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;
 • збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
 • виконує функції замовника, укладає з цією метою договори, угоди, контракти про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
 • проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
 • контролює дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування.
 • у межах своєї компетенції здійснює заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координує діяльність, пов'язану з виконанням вимог її положень;
 • вивчає та аналізує на відповідній території тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;
 • вивчає та аналізує на відповідній території релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі;
 • попередньо розглядає подані на реєстрацію статути (положення) релігійних громад, а також зміни і доповнення до них, перевіряє їх відповідність законодавству;
 • забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
 • забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
 • забезпечує виготовлення, складання і передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
 • забезпечує в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
 • визначає межі територій пам'яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;
 • встановлює режим використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
 • погоджує програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до закону;
 • погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
 • погоджує розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення та в межах зон їх охорони;
 • погоджує відчуження або передачу пам'яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
 • видає дозволи на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони;
 • видає дозволи на відновлення земляних робіт;
 • веде облік (реєстр) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;
 • сприяє вирішенню питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, підготовки та подання голові обласної державної адміністрації та Міністерству культури України своїх пропозицій із зазначених питань.
 • запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні;
 • реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;
 • видає розпорядження та приписи щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини”, дозволів або з відхилення від них;
 • укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини;
 • контролює виконання Закону „Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
 • призначає відповідні охоронні заходи щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
 • управляє в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління обласної державної адміністрації;
 • проводить державну експертизу культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними та правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави.
 • застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини”;
 • проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сферах культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та державної мовної політики;
 • зміцнює міжнародні і міжрегіональні культурні зв'язки;
 • обліковує проведення гастрольних заходів і подає Міністерству культури України відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;
 • роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та державної мовної політики;
 • подає інформацію для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надає адміністративні послуги;
 • здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі (у сферах культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, етнонаціонального та етнокультурного розвитку, державної мовної політики, кінематографії, культурно-мистецької освіти) у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
 • вносить пропозиції щодо проекту бюджету області;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
 • бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з обласного бюджету;
 • здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області та погоджують їх Статути;
 • вносить обласній раді пропозиції щодо укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області в межах повноважень та здійснює контроль за їх виконанням;
 • погоджує штатні розписи підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за наявності) підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області та проводить моніторинг їх фінансової діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;
 • розробляє та затверджує переліки показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • погоджує   преміювання,   встановлення   доплат   та   надбавок,  інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • здійснює методичне керівництво з питань діяльності підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • надає інформацію Управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції;
 • здійснює інші, передбачені законодавством функції з управління підприємствами, установами і організаціями, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області;
 • здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

Послуги дозвіллєвого характеру, які надає Управління (у Дозвільному центрі Полтавської міської ради):

 • реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;
 • дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;
 • погодження  програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;
 • погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
 • погодження розміщення реклами на памятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам’яток.
угору ↑