Управління містобудування та архітектури (в стадії реорганізації)

Версія для друкуВерсія для друку

 

адреса м. Полтава, вул. Соборності, 45, 4-й поверх
тел./факс 56-12-71
е-mail   ploblarch@adm-pl.gov.ua
www  
начальник

Панков Олександр Борисович

 

 

Графік роботи Управління

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

00 — 17 15

П’ятниця

00 — 16 00

Субота

Неділя

Вихідні дні

Обідня перерва

12 00 — 13 00

 

У передсвяткові дні робочий день скорочується на одну годину.

 

Графік особистого приймання громадян начальником Управління

Щовівторка

10 00 — 14 00

 

Графік особистого приймання громадян заступником начальником Управління

Щочетверга

10 00 – 14 00

 

 

Підрозділи Управління

 • Відділ по забудові населених пунктів та містобудівного кадастру
 • Відділ капітальних вкладень та розвитку соціальної сфери

 

Відповідальна за роботу зі зверненнями громадян — головний спеціаліст відділу по забудові населених пунктів та містобудівного кадастру Корнішова Ірина Вікторівна (к. 438, тел. 7-23-58).

 

Положення про Управління містобудування та архітектури Полтавської обласної державної адміністрації затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації № 39 від 25.01.2013.

 

Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 • забезпечує виконання вимог Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері містобудування та архітектури та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі в межах області, вживає заходів до усунення недоліків;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
 • вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання коштів обласного бюджету;
 • бере участь у підготовці заходів обласної державної адміністрації щодо регіонального розвитку;
 • розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках ‒ проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • підготовка рішень щодо планування території на регіональному рівні;
 • організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;
 • організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм, бізнес-планів розвитку окремих підприємств і територій (крім міст обласного підпорядкування);
 • готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації;
 • готує пропозиції щодо коригування показників і затвердження схеми планування території області;
 • здійснює попередній розгляд містобудівної документації для територій районів та населених пунктів області, яка розробляється чи оновлюється, проектів соціально-значущих об’єктів містобудування, а також об’єктів, що фінансуються за рахунок державного бюджету, та готує висновки щодо їх затвердження;
 • у межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства вносить пропозиції щодо розгляду питань та наслідків самочинного будівництва;
 • сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійснення структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсозберігаючих технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, інших територій і об’єктів, що підлягають особливій охороні;
 • бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб (крім міст обласного значення);
 • розглядає, у випадках, передбачених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування та надає до обласної державної адміністрації висновки щодо доцільності розміщення на визначеній для містобудівних потреб території нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форм власності, відповідно до містобудівної документації;
 • в межах своїх повноважень сприяє охороні, реставрації, та використанню пам’яток архітектури і містобудування, об’єктів культурної спадщини, палацово-паркових, паркових і історико-культурних ландшафтів;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки цивільного захисту населення та територій області, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • реалізує у межах своїх повноважень державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту людей з інвалідністю, обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

           

Управління здійснює моніторинг:

 • реалізації схеми планування території області;
 • розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
 • забудови та іншого використання територій;
 • визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
 • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
 • сприяння розробленню, проведенню державної експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;
 • у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;
 • сприяння узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;
 • підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб;
 • сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
 • забезпечення контролю в установленому законом порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень у галузі будівництва, передбачених підпунктом б частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • створення і ведення містобудівного кадастру районного та місцевого рівнів;
 • схоронності, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, об’єктів культурної спадщини;
 • проблемних питань з будівництва житла;
 • введення в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва;
 • проблемних питань розвитку будівельної галузі в області;
 • питань, спрямованих на забезпечення виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, державних та регіональних програм у сфері містобудування.

 

Управління координує діяльність:

 • уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне та нормативне забезпечення їх роботи;
 • суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів та територій області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
 • підприємств, установ та організацій, які виконують роботи і надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
 • співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
 • інформування населення про плани розміщення соціально-значущих містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;
 • забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, на рівні обласного центру та міст обласного значення;
 • сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
 • забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
 • сприяє організації проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
 • сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
 • інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно правовими актами.

 

З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Управлінні відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 №108 та зареєстрованого у Мін’юсті України від 22.07.2011 за № 903/19641, утворюється архітектурно-містобудівна рада, як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

 

 

угору ↑