Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації

Версія для друку

 

адреса

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, 4-й поверх, к. 330

тел./факс

0 (532) 60-64-93, факс 0 (532) 60-63-88

е-mail  

sport@adm-pl.gov.ua ; vssm_oda@adm-pl.gov.ua

www https://usms.gov.ua/
www КУ «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради
начальник

Олександр Валерійович Буцький

 

 

Структура Управління

 

Начальник Управління

Буцький Олександр Валерійович

60-64-93

2

Заступник начальника Управління — начальник відділу у справах сім’ї та молоді

Шкоденко Наталія Анатоліївна

56-92-67

3

Заступник начальника відділу у справах сім’ї та молоді

Лелюк Олександр Сергійович

56-92-65

4

Головний спеціаліст з питань молодіжної політики

Засенко Марина Василівна

56-92-65

5

Головний спеціаліст з питань сімейної політики та попередження насильства в сім’ї

Шпортун Ганна Валентинівна

56-92-66

6

Головний спеціаліст з питань гендерної політики та протидії торгівлі людьми

Калапіщак Людмила Адамівна

56-92-66

7

Головний спеціаліст з питань оздоровлення та відпочинку дітей

Оніщенко Владислава Віталіївна

56-92-68

8

Головний спеціаліст з питань оздоровлення та відпочинку дітей

Полюхович Людмила Олександрівна

56-92-68

9

Заступник начальника Управління — начальник відділу з питань фізичної культури та спорту

Габор Михайло Антонович

60-63-88

10

Заступник начальника відділу з питань фізичної культури та спорту

Тягло Вячеслав Володимирович

60-65-02

11

Головний спеціаліст з питань розвитку неолімпійських видів спорту та присвоєння тренерських категорій

Ковалінська Аліна Володимирівна

60-65-02

12

Головний спеціаліст з питань діловодства та контролю

Сап’ян Аліна

Вікторівна

60-61-86

13

Головний спеціаліст з питань діловодства

Чиж Ганна

Сергіївна

60-64-93

14

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи

Троцька Віта

Василівна

60-61-86

15

Головний спеціаліст із загальних питань фізичної культури та спорту

Зима Юліанна

Володимирівна

60-65-02

16

Завідувач сектором фінансово-економічного обліку – головний бухгалтер

Моргун Ганна Олександрівна

60-61-88

17

Головний спеціаліст, помічник головного бухгалтера

Костроміцька Анна Віталіївна

60-61-88

18

Головний спеціаліст

Савгунова Надія

Іванівна

60-61-88

 

Основні завдання Управління:

Забезпечення реалізації державної політики:

 • у молодіжній сфері;
 • сфері фізичної культури і спорту;
 • підтримки сімей;
 • оздоровлення та відпочинку дітей;
 • попередження насильства в сім’ї;
 • забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок;
 • протидії торгівлі людьми;
 • участь у формуванні та реалізації в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності та співпраці з громадськими об’єднаннями та їх спілками.

 

Управління відповідно до Положення про Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, яке затверджено розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 18.08.2015 № 425 «Про затвердження Положення про Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації», та визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

 • здійснює передбачені законом галузеві повноваження у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
  • спрямовує та координує діяльність обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді;
  • здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності комунальної установи «Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини» Полтавської обласної ради та комунальної установи «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради в реалізації чинного законодавства України;
  • проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази комунальної установи «Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини» Полтавської обласної ради та комунальної установи «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ;
  • визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;
  • контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються комунальної установи «Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини» Полтавської обласної ради та комунальної установи «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради та недержавними організаціями за рахунок бюджетних коштів за соціальним замовленням;
  • співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян.
 • здійснює передбачені законом галузеві повноваження з реалізації державної політики у молодіжній сфері, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:
  • координує, контролює та забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання державних цільових програм;
  • надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним та дитячим громадським об’єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
  • вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;
  • сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян;
  • здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей та молоді, на організацію відпочинку і дозвілля дітей та молоді, на пропаганду здорового способу життя;
  • організовує проведення таких заходів, як змагання, конкурси, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
  • розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;
  • координує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;
  • здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;
  • надає, в межах своїх повноважень, багатодітним сім’ям та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї;
  • забезпечує, в межах своїх повноважень, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей;
  • надає методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми;
  • подає пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;
  • порушує, у встановленому порядку, клопотання про відзначення державними урядовими нагородами, преміями Кабінету Міністрів України та грантами Президента України для обдарованої молоді.
 • здійснює передбачені законом галузеві повноваження у сфері фізичної культури і спорту:
  • сприяє розвитку видів спорту визнаних в Україні;
  • сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;
  • забезпечує організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, пропагує здоровий спосіб життя;
  • сприяє розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
  • організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, інших заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя;
  • забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
  • затверджує положення про змагання та проводить обласні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
  • комплектує склад збірних команд області з видів спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;
  • здійснює контроль та перевірку діяльності спортивних шкіл усіх типів;
  • сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази;
  • порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, талановитим перспективним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України;
  • забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
  • вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;
  • здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
  • вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково- практичні семінари, конференції та інші заходи;
  • реєструє спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами області, та вносить в установленому порядку Мінмолодьспорту подання щодо їх затвердження;
  • вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;
  • надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
  • сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку фізичної культури та спорту;
  • взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;
  • сприяє Полтавському регіональному центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Полтавської обласної ради та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;
  • вживає в межах своїх повноважень заходи для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;
  • здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління Управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

 

Обласні програми, які реалізує Управління:

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету:

угору ↑