Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області

Версія для друку

Суб’єкт надання послуги

Управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації

Спосіб замовлення послуги

Подати документи можна особисто та через уповноваженого представника або надіслати поштою до Центру надання адміністративних послуг Полтавської міської ради.

Адміністративний збір

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 10 днів

Вичерпний перелік документів і вимоги до них

 1. Заява [завантажити бланк (37.5 КБ)]

  , в якій повинна міститись така інформація:
   • для юридичної особи — повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
   • для фізичної особи-підприємця — прізвище, ім’я по-батькові (за наявністю), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;
   • про місце розташування рекламного засобу;
   • про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування;

 2. Згода власника території, будинку чи споруди або уповноваженого ним органу (особи) у разі розміщення зовнішньої реклами на територіях, будинках чи спорудах (крім випадків розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг) довільної форми;
 3. У разі звернення уповноваженої особи, довіреність на право представляти інтереси.

Додатково:

 1. Ескіз із конструктивним рішенням спеціальної конструкції зовнішньої реклами;
 2. Паспорт прив’язки об’єкта зовнішньої реклами (план або детальна схема ділянки дороги на відстані по 300 м в обидва боки від запропонованого місця розміщення об’єкта з прив’язкою перехрещень, примикань, транспортних і штучних споруд, дорожніх знаків та розмітки, напрямних пристроїв, огородження, а також існуючих об’єктів сервісу та спеціальних конструкцій зовнішньої реклами із обов’язковим зазначенням відстані від краю проїзної частини автодороги до найближчого до неї краю рекламоносія, який планується встановити).

Результат надання послуги

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу

Спосіб отримання результату

Особисто або через уповноважену особу (за довіреністю) в ЦНАП

Підстави для відмови в наданні послуги

Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно зі встановленим вичерпним переліком. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Порядок оскарження

 

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання послуги

 

[переглянути інформаційну картку]    [переглянути технологічну картку]

 

угору ↑