Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ

Версія для друку

 

Відмова  в  державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав,  установлених статтею 15 Закону, а саме:
     1) якщо назва друкованого ЗМІ,  його програмні цілі  (основні принципи)  або  тематична  спрямованість  суперечать статтям 3,  4 Закону;
     2) якщо  реєструвальним  органом  уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з  тією  самою  назвою,  за  винятком  видань,  що виходять різними мовами;
     3) якщо заяву  подано  до  закінчення  року  з  дня  набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ.
      Зупинення  строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструвальним органом не більше ніж на  три  місяці, якщо:
     1) засновник  (співзасновники)   не   подав(ли)   до   органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
     2) між  співзасновниками  не  укладено  установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону;
     3) виникли    обставини,    за    яких   з   незалежних   від реєструвального  органу  причин  своєчасне  проведення   державної реєстрації    неможливе    (невідповідність   поданих   документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок  ухвалення  реєструвального   органом   рішення   будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).
 Зупинений  строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого  ЗМІ  поновлюється  з  дня,  коли   заявник   письмово повідомить   реєструвальний   орган   про   усунення   причин,  що перешкоджали державній реєстрації видання.

      У   разі   неподання   засновником   (співзасновниками) протягом   трьох  місяців  письмового  повідомлення  про  усунення причин,   що   перешкоджали    державній    реєстрації    видання, реєструвальний  орган  залишає  заяву  без  розгляду  та  письмово
повідомляє про це засновника (співзасновників).
 Після оформлення  реєструвальний  органом  рішення  про державну   реєстрацію  та  сплати  збору  за  державну  реєстрацію заявникові видається    свідоцтво     встановленого     Постановою - зразка.
       Засновник  (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом  одного  місяця  з  дня одержання письмового повідомлення органу  реєстрації  про  державну  реєстрацію  друкованого  засобу масової  інформації  (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або адресу, на яку вони безпосередньо вкажуть у заяві).
 Реєстраційний    збір   справляється   у   розмірах, установлених Постановою КМУ від 17.11.1997 № 1287, а саме : за видачу свідоцтва   про  державну  реєстрацію  друкованого  засобу масової  інформації  з  місцевою  сферою  розповсюдження  в  межах Автономної Республіки Крим,  однієї області,  обласного центру або двох і більше сільських районів - 24  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян; свідоцтва   про  державну  реєстрацію  друкованого  засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста,  району,  окремих  населених пунктів,  а також підприємств, установ,  організацій -  14  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян; свідоцтва   про  державну  реєстрацію  друкованого  засобу масової інформації,  що спеціалізується на  матеріалах  еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; свідоцтва   про   державну   реєстрацію   дайджесту  -  60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 При цьому: розмір реєстраційного  збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу  масової  інформації  для  дітей  та інвалідів зменшується на 50 відсотків;
 Звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження. 

угору ↑