Вступ до школи

Версія для друку

 

УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ В 1- х  класах

Умови прийому до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів визначено Законом України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060 ХІІ із змінами та доповненнями, Законом України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-ХІУ, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, наказом Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 року № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 04 липня 2003 року за № 547/7868, Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), схваленою постановою спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України і Президії Академії педагогічних наук України від 22.11.2001 року № 12/5-2.

Відповідно до зазначених вище документів, прийом дітей до 1-х класів здійснюється, як правило, з 6-річного віку.

П. 22 абз. 2 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 та п. 1 наказу Міністерства освіти і науки України 07.04.2005 року № 204  «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» передбачено зарахування до 1 класу, як правило, дітей з 6 років. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) зазначає, що залучення до навчання шестиліток за програмою 4-річної школи вирівнює можливості дітей цього віку у своєчасному одержанні якісної шкільної освіти.

Відповідно до чинної Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646, до учнівського контингенту загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути віднесені діти 6-річного віку.

Умови прийому дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу

 здійснюється на безконкурсній основі,

 як правило, відповідно до території обслуговування.

 При вступі до школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора, копію свідоцтва про народження дитини, медичну картку встановленого зразка. Збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі, не допускається. Також при вступі до 1 класу неприпустимим є проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

У разі, якщо майбутній першокласник вступає на навчання до спеціалізованої школи(у тому числі з поглибленим вивченням іноземної мови, предметів художньо-естетичного циклу) або спеціалізованих класів, то його приймання здійснюється на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389 та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 липня 2003 року за № 547/7868 (проводиться співбесіда, виконуються спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини).

угору ↑