Зарахування пільгового контингенту до вищих навчальних закладів

Версія для друку

 

Зарахування пільгового контингенту до вищих навчальних закладів

На виконання п.22 наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2007 року №84 «Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України» поза конкурсом при одержанні вступних оцінок не нижче 4-12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання знань зараховуються:
особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
особи, яким Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих навчальних закладів військових та військових підрозділів вищих навчальних закладів.
Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", право пільгового вступу (поза конкурсом) до вищих навчальних закладів України мають такі неповнолітні діти:
- діти, зазначені у ст. 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
- діти до досягнення повноліття, батьки яких, віднесені до 1 категорії ( інваліди). ( доповнення до ст.. 20 згідно Закону України № 2321-15 від 12.01.2005);
- діти померлих громадян, віднесених до категорії 1, 2 або 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою ( стаття 20 і 21 );
- діти, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3 до досягнення повноліття ( стаття 30, частина 4);
- діти до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі навчальні заклади розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4 ( стаття 30, частина 6);
При наданні документів у приймальну комісію вищого навчального закладу необхідно пред’явити довідку або корінець довідки держадміністрації по місцю проживання, де вказано: "Довідка є підставою для одержання категорії " 2,3 або 4".
Пільги, якими користуються при вступі на навчання до вищих навчальних закладів інваліди.
Згідно з п. 23 Умов прийому за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.
Додатково повідомляємо, що п. 24 Умов прийому передбачено, що за інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право.

 

 

угору ↑