Зовнішньоекономічна діяльність

Версія для друку

Діяльність суб’єктів господарювання Полтавської області упродовж останніх років спрямована на активне розширення та диверсифікацію зовнішньоекономічних відносин з країнами світу. У 2018 році області здійснювала  зовнішньоторговельні операції з партнерами з 147 країн світу (у 2014 році – зі 121 країни світу, з  поступовим зростанням кількості – до 143 країн світу у 2017 році). Зовнішньоторговельний оборот товарів та послуг Полтавської області з країнами світу за підсумками 2018 року становив 3,5 млрд дол. США. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг − 0,5 млрд дол. США.

Обсяги експорту товарів і послуг становили 1,9  млрд дол. США та зросли відносно показників попереднього року на 3,4 %, це переважно експорт товарів, за обсягами якого область займає 6 місце  серед регіонів України.Обсяги імпорту склали 1,5 млрд дол. США та збільшились на 15,1 %. Коефіцієнт покриття експортом імпорту − 1,31 (1,46 у 2017 році).

Полтавщина торгує з усіма країнами Європейського Союзу, обсяг експорту товарів склав майже 1 млрд дол. США, це більша половина загального обсягу експорту продукції області до країн світу. В структурі експорту товарів переважають мінеральні продукти, продукція рослинного походження, готові харчові продукти, жири та олії, продукція текстильної та машинобудівної галузей області.

 

Актуально для експортерів

Каталог продукції товаровиробників Полтавщини

Найближчі заходи

Міжнародні виставкові заходи

Офіс з просування експорту України

Допомога експортерам

Enteprise Europe Network 

 

угору ↑