Зовнішня торгівля та інвестиції

Версія для друку

Аналіз зовнішньої торгівлі підприємств Полтавщини свідчить про позитивні зміни, що відбуваються на зовнішньоторговельному ринку області у  поточному році. Зовнішня торгівля області характеризується розширенням зовнішньоторговельних зв’язків з країнами світу.  Підприємства та фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності області на протязі року  здійснювали зовнішньоторговельні операції  товарами з партнерами із 107 країн світу.

За підсумками 10 місяців 2010 року Полтавська область продовжує залишатися в 10-ці найбільших регіонів-експортерів України та займає 5-те  місце по обсягам експорту товарів  після традиційно промислових Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Запорізької областей України. На нашу область припадає 4,3% загальнодержавного експорту та 1,5% загальнодержавного імпорту товарів.

Зовнішньоторговельний оборот товарів Полтавщини з країнами світу становить  2759,7 млн дол. США. Обсяги експорту товарів області складають 1769,0 млн дол. США, а імпорту – 990,7 млн дол.США та збільшились  у порівнянні з минулим роком на 89,9% і на 87,4 % відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 778,3 млн дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту складає 1,79 проти 1,76 у відповідному періоді минулого року.

Найбільші експортні поставки товарів з області здійснені до Російської Федерації — 32,6%, Австрії — 11,1%, Китаю — 6,5%, Казахстану — 5,4%, Сербії — 4,4%, та Туреччини — 4,3%. При цьому, обсяги експорту товарів збільшилися до усіх основних торгових країн-партнерів, крім Китаю. У поточному році відбулося значне зростання обсягів експортних поставок мінеральних продуктів, транспортних засобів і шляхового обладнання. Саме ці товарні групи і склали основу товарної структури експорту області (відповідно 44,4% та 35,0%).  Одночасно підприємствами області імпортовано товарів з країн СНД 61,7% усіх товарів та 20,8% — з країн ЄС.

Щодо іноземного інвестування, то у 2009 році загальний обсяг іноземних інвестицій зменшився на 100 млн дол. США.

В поточному році маємо позитивні тенденції до зростання інвестиційної активності. Так за 9 місяців 2010 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 56,2 млн дол. США прямих інвестицій, що у 2,1 рази більше надходжень за відповідний період 2009 року.

Накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених у підприємства області, станом на початок жовтня 2010 року складає 496,2 млн дол. США, що на 10,1% більше від обсягу на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу населення області становить 331,3 дол. США.

Основними видами залучення інвестицій залишаються грошові внески, які становили 50,3 млн. дол. США (89,5% вкладеного обсягу).

У цілому обсяг іноземного капіталу в економіці області, з урахуванням його утрат і курсової різниці, збільшився на 45,3 млн дол. США.

Інвестиції в 360 підприємств області надійшли з 52 країн світу. Основними країнами-інвесторами є: Швейцарія з обсягом 258,4 млн дол. США, Сполучене Королівство — 71,4 млн дол. США, Кіпр — 68,9 млн дол. США, Нідерланди — 20,8 млн дол. США, Російська Федерація — 17,0 млн дол. США, Сполучені Штати Америки — 11,3 млн дол. США. На ці країни припадає 90,3% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, вкладених в область.

 

 

 

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності обласної державної адміністрації

угору ↑