Зразки документів(бланків) для землевпорядної експертизи

Версія для друку

 

 
Начальнику обласного головного 
управління земельних ресурсів
експертизи та його адреса)
КЛОПОТАННЯ 
(для юридичних осіб)
Прошу провести ______________________________________________(обов'язкову, добровільну)
____________________________________ державну експертизу _________
(первинну, повторну, додаткову)
__________________________________________________________________
 (назва документації)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Документація розроблена _____________________________________
 (назва розробника документації)
__________________________________________________________________
 
 на замовлення _______________________________________________
 (назва замовника документації)
 
 на підставі договору _______________________________________________.
 (дата та номер договору на виготовлення відповідної документації)
 
Кошторисна вартість робіт за зазначеним договором складає
________ грн. ___ коп., у тому числі ПДВ - _________ грн. ___ коп.
 
 Оплата за проведення державної експертизи гарантується.
 Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___
аркуші (ах).
 
Замовник державної експертизи ________________________________
 (прізвище та ініціали фізичної особи або посада, прізвище та ініціали
керівника юридичної особи)
 
______________________________________________________________
 (дата подання заяви ) (підпис замовника експертизи) (клопотання)
 
Начальник обласного головного
 управління земельних ресурсів
 
 
 
(П.І.Б. (назва) замовника
експертизи та його адреса)
ЗАЯВА 
(для фізичної особи)
 Прошу провести ______________________________________________
(обов'язкову, добровільну)
____________________________________ державну експертизу _________
 (первинну, повторну, додаткову)
__________________________________________________________________
(назва документації)
_________________________________________________________________.
 Документація розроблена _____________________________________
 (назва розробника документації)
__________________________________________________________________
 
 на замовлення _______________________________________________
 (назва замовника документації)
 на підставі договору _______________________________________________.
 (дата та номер договору на виготовлення відповідної документації)
 
Кошторисна вартість робіт за зазначеним договором складає
________ грн. ___ коп., у тому числі ПДВ - _________ грн. ___ коп.
 
 Оплата за проведення державної експертизи гарантується.
 
 Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___
аркуші (ах).
 
Замовник державної експертизи ___________________________________
(прізвище та ініціали фізичної особи або посада, прізвище та ініціали
керівника юридичної особи)
 
___________________________ ___________________________________
 (дата подання заяви ) (підпис замовника експертизи) 
 

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю :

 (керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої

землевпорядної документації)

_

(дата) (підпис)
М.П.

ВИСНОВОК

ДЕРЖАВНОЇ    ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

від “__”________200_р.  __

1.Замовник державної експертизи ________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

 _______________________________________________________________________________________________

паспортні дані - серія, номер, ким і коли виданий; найменування юридичної особи

________________________________________________________________________________________________

відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити, місцезнаходження, номер телефону)

 

2.Вид землевпорядної документації, що підлягає державній експертизі:

_______________________________________________________________________________________________

 

3.Розробник землевпорядної документації__________________________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

 ________________________________________________________________________________________________

паспортні дані- серія, номер, ким і коли виданий; найменування юридичної особи

________________________________________________________________________________________________

відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити, місцезнаходження, номер телефону)

4.Дата виготовлення землевпорядної документації__________________________________

5.Дата і номер реєстрації__________________________________________________________

6. Державна експертиза проведена_________________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування підрозділу органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів прізвище та ініціали

________________________________________________________________________________________________

посада експерта)

7.Форма проведення державної експертизи_________________________________________

(обов’язкова, вибіркова, добровільна)

8.Вид державної експертизи_______________________________________________________

(первинна, повторна, додаткова)

9.Процедура проведення державної експертизи (дослідження, перевірка, аналіз та оцінка землевпорядної документації)_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

10.      Зауваження та пропозиції до  проектної документації____________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

   11. Підсумкова оцінка результатів державної експертизи____________________________

________________________________________________________________________________

(відповідність вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів)

_________________________________________________________________________________

12. Строк проведення державної експертизи________________________________________

13.Строк дії висновку_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14.Експерти_____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

 

 (підпис)

 

угору ↑