Зразки заяв

Версія для друку

ЗРАЗКИ ЗАЯВ

 

ЗРАЗОК (для юридичної особи)

№ _________ від _________

Головне управління

інформаційної та внутрішньої

політики

З А Я В А

Згідно з Законом України “Про видавничу справу” просимо/шу/ внести до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції_______________________ (повна та скорочена назва, організаційно-правова форма юридичної особи відповідно до установчих документів).

Повідомляємо/ю/ основні відомості про суб’єкта видавничої справи:

засновник (співзасновники) - (прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий; повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, номери засобів зв’язку та банківських рахунків);

вид діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність чи/та виготовлення видавничої продукції або/та розповсюдження видавничої продукції);

місцезнаходження (юридична і фактична адреси з поштовими індексами);

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ);

номери засобів зв’язку;

номери банківських рахунків (банківські реквізити)

прізвище, ім’я, по батькові керівника (посада);

прізвище, ім’я, по батькові заступника (посада);

мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію (державною, російською, іншими мовами національних меншин України /конкретно якими/, іноземними мовами /якими/);

джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження (вітчизняні видавці або зарубіжні/ з яких країн/);

джерела фінансового та матеріального забезпечення діяльності у видавничій справі;

У разі зміни даних, вказаних у заяві, зобов’язуємося впродовж місяця, з дня, коли такі зміни відбудуться, повідомити Держкомтелерадіо.

Перелік документів, що додаються:

МП

(Посада, прізвище та підпис керівника)

* Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на бланку.

** Пакет документів формується у файл(обкладинку).

До заяви про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру додаються:

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення, якими передбачено провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, установчий договір);

- передбачувані дані про річний обсяг випуску, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції:
видавнича діяльність (навести перелік або вказати кількість і тематику неперіодичних видань, що готуються до випуску);

виготовлення видавничої продукції (вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному обладнанні /свої видання та/або замовлення інших видавців/ і на яку суму);

розповсюдження видавничої продукції (назвати видавців, неперіодичні видання яких планується розповсюджувати і на яку суму).

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви щодо внесення змін:
Зразок (для юридичної особи):

№ _________ від _________

Головне управління

інформаційної та внутрішньої

політики

З А Я В А

Згідно з Законом України “Про видавничу справу” просимо/шу/ внести зміни до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції і видати нове свідоцтво ______________________________________ __________________ (повна та скорочена назва, організаційно-правова форма юридичної особи відповідно до установчих документів) у зв’язку із_________________________________________________________________.

Повідомляємо/ю/ основні відомості про суб’єкта видавничої справи:

засновник (співзасновники) - (прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий; повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, номери засобів зв’язку та банківських рахунків);

вид діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність чи/та виготовлення видавничої продукції або/та розповсюдження видавничої продукції);

місцезнаходження (юридична і фактична адреси з поштовими індексами);

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ);

номери засобів зв’язку;

номери банківських рахунків (банківські реквізити)

прізвище, ім’я, по батькові керівника (посада);

прізвище, ім’я, по батькові заступника (посада);

мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію (державною, російською, іншими мовами національних меншин України /конкретно якими/, іноземними мовами /якими/);

джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження (вітчизняні видавці або зарубіжні/ з яких країн/);

джерела фінансового та матеріального забезпечення діяльності у видавничій справі;

У разі зміни даних, вказаних у заяві, зобов’язуємося впродовж місяця, з дня, коли такі зміни відбудуться, повідомити Держкомтелерадіо.

Перелік документів, що додаються:

МП

(Посада, прізвище та підпис керівника)

* Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на бланку.

** Пакет документів формується у файл(обкладинку).

До заяви про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру додаються:

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ;

засвідчені копії установчих документів (статут або положення, якими передбачено провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, установчий договір);

- копія попереднього свідоцтва про внесення до Державного реєстру;

- передбачувані дані про річний обсяг випуску, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції:

- видавнича діяльність (навести перелік або вказати кількість і тематику неперіодичних видань, що готуються до випуску);

- виготовлення видавничої продукції (вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному обладнанні /свої видання та/або замовлення інших видавців/ і на яку суму);

 

- розповсюдження видавничої продукції (назвати видавців, неперіодичні видання яких планується розповсюджувати і на яку суму).

 

 

 

 

 

 

 

Зразок (для фізичної особи):

№ _________ від _________

Головне управління

інформаційної та внутрішньої

політики

 

З А Я В А

Згідно з Законом України “Про видавничу справу” прошу внести зміни до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи , серія і номер паспорта, ким і коли виданий).

Повідомляю основні відомості про суб’єкта видавничої справи:

вид діяльності у видавничій справі (видавнича діяльність чи/та виготовлення видавничої продукції або/та розповсюдження видавничої продукції);

місце проживання (юридична і фактична адреси з поштовими індексами);

номери засобів зв’язку;

мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію (державною, російською, іншими мовами національних меншин України /конкретно якими/, іноземними мовами /якими/);

джерела надходження видавничої продукції для розповсюдження (вітчизняні видавці або зарубіжні/ з яких країн/);

джерела фінансового та матеріального забезпечення діяльності у видавничій справі;

У разі зміни даних, вказаних у заяві, зобов’язуюся впродовж місяця, з дня, коли такі зміни відбудуться, повідомити Держкомтелерадіо.

Перелік документів, що додаються:

МП

(Посада, прізвище та підпис)

* Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на бланку.

** Пакет документів формується у файл(обкладинку).

До заяви про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру додаються:

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;

- передбачувані дані про річний обсяг випуску, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції:

видавнича діяльність (навести перелік або вказати кількість і тематику неперіодичних видань, що готуються до випуску);

виготовлення видавничої продукції (вказати, яку видавничу продукцію планується тиражувати на власному обладнанні /свої видання та/або замовлення інших видавців/ і на яку суму);

розповсюдження видавничої продукції (назвати видавців, неперіодичні видання яких планується розповсюджувати і на яку суму).

 

угору ↑