Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 вересня 2008 року № 311».

Версія для друку

Звіт про базове 

відстеження результативності регуляторного акту “Про визнання таким, що втратило чинність,  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 вересня 2008 року № 311”              

1. Вид та назва документа

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996     № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” із внесеними змінами, обласним державним адміністраціям надані повноваження по встановленню тарифів на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює в звичайному режимі руху.

Водночас, відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови, повноваження, зазначені у додатку, не поширюються на тарифи, що встановлюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

Проведення заходу дерегуляції, а саме скасування розпорядження голови облдержадміністрації, яке втратило чинність, надасть можливість  привести у відповідність до чинного законодавства регулятивні акти облдержадміністрації. Органи місцевого самоврядування  відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлюють тарифи на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті-автобусі, який працює у звичайному режимі руху.

 

4. Тип відстеження

Базове.

5. Строк виконання відстеження

10.10.2013 – 11.10.2013

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для здійснення аналізу була використана статистична звітність.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Реалізація даного проекту розпорядження голови облдержадміністрації сприятиме створенню сталих та безпечних умов роботи автомобільного транспорту загального користування.    

      Органи місцевого самоврядування забезпечать розвиток інфраструктури міського автомобільного транспорту шляхом створення умов для надання соціально значущих послуг, придбання транспортних засобів, засобів їх технічного обслуговування і ремонту, стимулювання розвитку ринку зазначених послуг.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                               О. Є. Адамович                             

угору ↑