Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки”

Версія для друку

 

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту  „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві "Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки”

 

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на Шишацькому селищному комунальному ринку” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів).

 

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття  розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки»  шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

 

4. Тип відстеження.

Базове

 

5. Строк виконання відстеження.

11.09.2012 – 12.09.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки»

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ринку засвідчив, що тарифи, які діють з 2003 року, не забезпечують підприємству достатньої кількості обігових коштів, а тим більше коштів на розвиток.

У I кварталі 2012 році   підприємство спрацювало з  прибутком у сумі 4,0 тис. грн., що становить  0,4 % рентабельності.

Фактична  собівартість послуг  на ринку зросла за рахунок  підвищення мінімальної  заробітної плати, яка за період з 01.04.2008 по 01.04.2012 зросла з 525,00 до 1094,00 грн., або на 48%, нарахувань на заробітну плату та вартості комунальних послуг. Тільки з 2008 року вартість 1 кВт електроенергії зросла з 0,41 грн. до 1,12грн, водопостачання та водовідведення – майже в 2 рази.

Державне регулювання цін пропонується реалізувати шляхом  встановлення граничного розміру плати на такому рівні: розруб 1 кг м’яса – 0,40 грн., зважування на товарних вагах (1 зважування) – 1,00 грн., прокат 1 комплекту санітарного одягу за добу – 1,10 грн.., зберігання 1 кг продукції в холодильнику за добу – 0,20 грн., прокат вагів та гир за добу – 2,20 грн., зберігання речей у камері схову за 1 м2  площі за добу – 0,85 грн.

Проектний рівень рентабельності послуг не перевищує 10%, який планується направити на придбання та удосконалення матеріально – технічної бази ринку з метою підвищення якості обслуговування населення.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки» маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

угору ↑