Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються КП „Артемівський ринок”

Версія для друку

 

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту  „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються КП „Артемівський ринок”                       

 

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються КП „Артемівський ринок ” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

 

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття  розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на КП „Артемівський ринок ”шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

 

4. Тип відстеження.

Базове

 

5. Строк виконання відстеження.

13.09.2012 – 14.09.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності КП „Артемівський ринок”.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Комунальне підприємство „Артемівський ринок” створено 1 травня 2011 року. За підсумками 2011 року підприємство спрацювало з незначним прибутком (0,3 тис. грн.). Проте тарифи на свої послуги до цього часу не встановлені відповідно до чинного законодавства.

Проектна  собівартість утримання  одного торгового місця розміром     1 м2   за  день торгівлі складає 0,74 грн.. З урахуванням рентабельності – 11%, вартість утримання 1 м2   торгового місця за день торгівлі становить   0,80 грн., розруб 1 кг м’яса – 0,23 грн.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на комунальному підприємстві „Артемівський ринок” маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

угору ↑