Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку Хорольської райспоживспілки”

Версія для друку

 

 

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту  „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  на ринку  Хорольської райспоживспілки

 

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  на ринку  Хорольської райспоживспілки” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

 

2Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на ринку Хорольської райспоживспілки  шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

 

4. Тип відстеження.

Базове

 

5. Строк виконання відстеження.

24.06.2012 – 25.06.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності ринку Хорольської райспоживспілки.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ринку засвідчив, що тарифи, які діють з 2008 року, не забезпечують підприємству достатньої кількості обігових коштів, а тим більше коштів на розвиток.

Фактична  собівартість послуг  на ринку зросла за рахунок  мінімальної  заробітної плати, яка за період з 01.04.2008 по 01.01.2012 зросла з 525,00 до 1073,00 грн., або на 49%, нарахувань на заробітну плату та вартості комунальних послуг.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить прибуткову роботу підприємства.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  на ринку  Хорольської райспоживспілки” маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

угору ↑