Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ДП „Чутівський ринок” Чутівського районного споживчого товариства”

Версія для друку

 

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються ДП „Чутівський ринок” Чутівського районного споживчого товариства”

 

1.      Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  ДП „Чутівський ринок” Чутівського районного споживчого товариства” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

 

2Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на ДП „Чутівський ринок”   їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

 

4. Тип відстеження.

Базове

 

5. Строк виконання відстеження.

24.06.2012 – 25.06.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності ДП „Чутівський ринок”.

 

   8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

За 9 місяців 2011 року ДП „Чутівський ринок” підприємство спрацювало з  прибутком у сумі 3,2 тис.грн., чому сприяло отримання доходу від іншої діяльності в розмірі 7,8 тис. грн.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ринку засвідчить, що на даний час діючі  тарифи не забезпечують підприємству рентабельної роботи і не дозволяють підприємству спрямовувати кошти на розвиток.

Фактична  собівартість послуг  на ринку зросла за рахунок зростання посадових окладів працівників, відповідно галузевої угоди підприємств споживчої кооперації, мінімальної  заробітної плати за період з 01.01.2010 по 01.12.2011  (15,5%), нарахування на заробітну плату, комунальних послуг (водопостачання –на 56%), поточного ремонту на 23%. Собівартість утримання  одного торгового місця розміром 1 м2   за  день торгівлі складає 0,53 грн., рентабельність – 20%. З урахуванням єдиного податку, вартість утримання 1 м2 торгового місця за день торгівлі пропонується встановити  на рівні  0,70 грн., розруб 1 кг м’яса – 0,30 грн.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить прибуткову роботу підприємства.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  ДП „Чутівський ринок” Чутівського районного споживчого товариства”  маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якісне надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

угору ↑