Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на авторинку ТК „Автоцентр”.

Версія для друку

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту  „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на авторинку ТК  „Автоцентр.

 

  1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на           авторинку ТК Автоцентр” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів).

   2.Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- реалізація використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на авторинку ТК Автоцентр” шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

4. Тип відстеження.

Базове

5. Строк виконання відстеження.

02.12.2013 – 03.12.2013

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності авторинку ТК Автоцентр”

         8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

На сьогодні товариство застосовує розмір плати по утриманню одного торгового місця за добу (площею 1 кв. м.), розрахований у відповідності до Порядку розрахунку цін на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затвердженого спільним наказом Міністерства економіки України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 № 638/109, зареєстрованого Міністерством юстиції України 03.07.2009 за № 600/16616, виходячи з економічно обґрунтованих витрат – 1,40 грн. за 1 кв. м. 

Вказаний розмір плати, встановлений відповідним наказом підприємства, та не змінювався для підприємців, торгуючих на авторинку з            квітня 2008 року. Отримавши у суборенду земельну ділянку за погодженням з Радою підприємців, врахувавши їх пропозиції та обрахувавши витрати, товариство вирішило залишити плату за користування торговельним місцем на незмінному рівні.

Відтак виникла необхідність прийняття регуляторного акту щодо встановлення  граничного розміру плати за послуги з утримання в належному стані одного торгового місця, що надаються ТОВ «ТК Автоцентр» в розмірі 1,40 грн. за 1  м 2.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничних розміру плати за послуги, що надаються на авто ринку ТОВ «ТК Автоцентр» маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                                О.Є Адамович

угору ↑