Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ТОВ «Глобинський міський ринок».

Версія для друку

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються

ТОВ „Глобинський міський  ринок”.

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  ТОВ „Глобинський міський ринок” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) ”.

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на ТОВ „Глобинський міський ринок”   їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

4. Тип відстеження.

Базове

5. Строк виконання відстеження.

02.09.2013 – 03.09.2013

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності ТОВ „Глобинський міський ринок”.

   8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності товариства засвідчив, що  за 2012 рік підприємство спрацювало збитково . Збитки склали 86,4 тис.грн., що на 59,7тис. грн.. більше, ніж  за 2011 рік.

За період 2008 – 2012 рр. фактична  собівартість послуги по утриманню торгового місця на ринку зросла на 46,9%. При діючому граничному розмірі плати за утримання 1 торгового місця розміром 1м2 (1,00 грн. за добу) та фактичних витратах товариства за 2012 рік, збитковість надання вказаної послуги складе 34,7%. Вказане пояснюється значним збільшенням витрат на оплату праці, електроенергію, а також збільшенням вартості оренди землі. Питома вага зазначених статей витрат в собівартості займає  92,0%.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ринку свідчить, що на даний час діючі  тарифи не забезпечують підприємству рентабельної роботи і не дозволяють підприємству спрямовувати кошти на розвиток.

Затверджений даним розпорядженням граничний розмір плати за послуги з утримання  в належному стані 1 м2 торгового місця  на підприємстві ТОВ «Глобинський міський ринок» (з урахуванням єдиного податку) на рівні 1,80 грн. за день торгівлі, при цьому, собівартість послуги складає 1,62 грн., забезпечить прибуткову роботу підприємства.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  ТОВ „Глобинський ринок”   маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якісне надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                              О.Є. Адамович

угору ↑