Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту „Про встановлення граничного розміру плати за послуги, що надаються на ТРК „Алмазний” БМП „Степ ”.

Версія для друку

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту  „Про встановлення  граничного розміру плати за послуги, що надаються на ТРК „Алмазний БМП „Степ.

 

  1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на            ТРК Алмазний” БМП Степ” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів).

   2.Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- реалізація використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на  ТРК Алмазний” БМП «Степ» шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

4. Тип відстеження.

Базове

5. Строк виконання відстеження.

13.01.2014 – 14.01.2014

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності ТРК Алмазний” БМП Степ”     

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Підприємство застосовувало розмір плати по утриманню одного торгового місця за добу (1 м²), прийнятий в 2006 році на рівні  1,35 грн.          (з ПДВ) (декларація від 22.09.2006 року). 

Оскільки вказаний розмір не забезпечував підприємству рентабельної роботи і не дозволяв спрямовувати кошти на його розвиток, виникла необхідність прийняття регуляторного акту щодо зміни діючого тарифу на підприємстві.

За період 2006-2013 рр. на підприємстві зросли витрати на оплату праці, нарахування, комунальні послуги, господарські витрати.

При проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, в розрахунок тарифу включено фактичні витрати за 9 місяців 2013 року, з урахуванням збільшення витрат на оплату праці на 6,2% (за рахунок росту мінімальної заробітної плати з 1147 грн. на 01.01.2013 до 1218 грн. на 01.12.2013).  

Проектна  собівартість утримання  одного торгового місця розміром     1 м2   за  день торгівлі складає 1,16 грн. З урахуванням рентабельності – 10% та ПДВ (20%), вартість утримання 1 м2 торгового місця за день торгівлі становить   1,55 грн. з ПДВ.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничних розміру плати за послуги, що надаються на авто- ринку ТРК „Алмазний”  БМП „Степ ”маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                              О.Є. Адамович

угору ↑