Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту „Про встановлення граничного розміру плати за послуги, що надаються ПСК «Котелевський ринок»

Версія для друку

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту  „Про встановлення  граничного розміру плати за послуги, що надаються ПСК «Котелевський ринок»

  1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ПСК «Котелевський ринок» розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від    25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів).

   2.Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- реалізація використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження державного регулювання плати за послуги, що              надаються на ПСК «Котелевський ринок» шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

4. Тип відстеження.

Базове

5. Строк виконання відстеження.

13.01.2014 – 14.01.2014

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність,        показники фінансово-господарської діяльності ПСК «Котелевський ринок»  

   8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

ПСК «Котелевський ринок» застосовує тарифи                                                                          - утримання одного торгового місця за добу в розмірі   1,20 грн. за 1 м2  (прийняті в січні 2009 року);

- зважування на товарних вагах (1 зважування) – 1,60 грн.;

-   розруб 1 кг м’яса – 0,55 грн.   (прийняті в березні 2008 року). 

Оскільки вказані розміри не забезпечують підприємству рентабельної роботи і не дозволяють спрямовувати кошти на його розвиток, виникла необхідність прийняття регуляторного акту щодо встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються ПСК «Котелевський ринок», в розмірі: 1,40 грн. за 1  м 2 – утримання в належному стані одного торгового місця; 2,00 грн.  – зважування на товарних вагах (1 зважування) та                          0,70 грн. – розруб 1 кг м’яса.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства засвідчив, що  за 10 місяців 2013 року підприємство спрацювало з низькою рентабельністю (0,2 %).

Враховуючи економічно обґрунтовані витрати підприємства, проектна  собівартість утримання  одного торгового місця розміром 1 м2  за  день торгівлі складає 1,17 грн.,  зважування на товарних вагах – 1,82 грн., розруб м’яса – 0,63 грн. При цьому рентабельність складе, відповідно, 20,0%, 10% та 10%. 

Тобто, даний проект розпорядження голови облдержадміністрації враховує вимоги чинного законодавства. 

Враховуючи всі ці обставини, усунути вищезазначені проблеми можливо при умові прийняття даного регуляторного акту.

   9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничних розміру плати за послуги, що надаються на ПСК «Котелевський ринок»» маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                                 О. Є. Адамович

угору ↑