Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Бюро містобудув

Версія для друку

 

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Бюро містобудування та технічної  інвентаризації  Решетилівського району»

 

1. Вид та назва документа

               Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від  «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Бюро містобудування та технічної  інвентаризації  Решетилівського району».

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження

Запровадження державного регулювання цін на послуги з державної реєстрації права власності та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна комунального підприємства „ Бюро містобудування та технічної інвентаризації Решетилівського району ”  надасть можливість встановити тариф на послуги приватного підприємства на економічно обґрунтованому рівні.

З прийняттям розпорядження, відбудеться врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна беззбиткова робота  комунального підприємства „ Бюро містобудування та технічної інвентаризації Решетилівського району ” ;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

- отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

 

4. Тип відстеження

Базове.

 

5. Строк виконання відстеження

25.06.2012 – 26.06.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

   7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

            При здійсненні відстеження була використана статистична звітність, дані результатів діяльності комунального  підприємства «Бюро технічної інвентаризації  Решетилівського району».

Діючий  тариф не відшкодовує витрат підприємства та унеможливлює отримання прибутку. Це пов’язано із зміною умов виробництва і реалізації послуг, що не залежить від господарської діяльності підприємства, а саме:

- поетапним зростанням мінімальної заробітної плати, передбаченим Законом України „Про Державний бюджет України ” з 650 грн. з 1 жовтня 2009 року до 985 грн. на місяць з 1 жовтня 2011 року;

- зростанням витрат підприємства по відрахуванню на соціальні заходи;

- зростанням матеріальних витрат за рахунок підвищення тарифів на електроенергію, холодне водопостачання та опалення, орендну плату.

Всі ці незалежні від підприємства обставини призвели до зростання загальногосподарських витрат підприємства.

Підприємство станом на 1 жовтня 2011 року одержало збитки в сумі 90,4 тис.грн., що є підставою для збільшення діючого  тарифу на зазначені послуги.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації.

Встановлені тарифи забезпечують якісні послуги, беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечення своєчасної  виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати податків та зборів

 

            9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

            Прийняття  розпорядження «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Бюро містобудування та технічної  інвентаризації  Решетилівського району»  забезпечить прибуткову фінансово-господарську діяльності підприємства.

            Встановлені тарифи забезпечують якісне беззбиткове функціонування  підприємства,  своєчасну  виплату заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та зборів.

 

 

 

 

угору ↑