Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для приватного підприємства «Полтавське бюро

Версія для друку

 

Звіт про базове відстеження

результативності регуляторного акту «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор»

 

1. Вид та назва документа

               Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від  «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав , для приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації  «Інвентаризатор».

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження

   Запровадження державного регулювання цін на послуги з державної реєстрації права власності та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна приватному підприємству „Полтавське бюро технічної інвентаризації „Інвентаризатор” надасть можливість встановити тариф на послуги приватного підприємства на економічно обґрунтованому рівні.

З прийняттям розпорядження, відбудеться врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна беззбиткова робота приватного підприємства „Полтавське бюро технічної інвентаризації „Інвентаризатор”;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

    - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства

 

4. Тип відстеження

Базове.

 

5. Строк виконання відстеження

21.06.2012 – 22.06.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

            При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації  «Інвентаризатор».

Діючий тариф не відшкодовує витрат підприємства та унеможливлює отримання прибутку. Це пов’язано із зміною умов виробництва і реалізації послуг, що не залежить від господарської діяльності підприємства, а саме:

- поетапним зростанням мінімальної заробітної плати, передбаченим Законом України „Про Державний бюджет України” з 605 грн. з 1 січня 2009 року до 960 грн. на місяць з 1 квітня 2011 року.

- зростанням витрат підприємства по відрахуванню на соціальні заходи.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації.

Встановлені тарифи забезпечують якісні послуги, беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечення своєчасної  виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати податків та зборів

 

            9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

            Прийняття  розпорядження «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав , для приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації  «Інвентаризатор» забезпечить  встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, які надає приватне підприємство „Полтавське бюро технічної інвентаризації „Інвентаризатор” та  забезпечить прибуткову фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

 

угору ↑